Myanmar

MYANMARIN POLITIIKKAKOULU EDISTÄÄ DEMOKRATIAA JA VUOROPUHELUA

  • Myanmarin puolueet ovat ensimmäistä kertaa sitoutuneet puoluerajat ylittävään yhteistyöhön paikallistasolla
  • Vuoden 2014 lopussa alkaneilla politiikkakoulun 4 viikon mittaisilla peruskursseilla on koulutettu 116 poliitikkoa 28 eri puolueesta demokraattisen politiikan periaatteista ja käytännöistä
  • Politiikkakoulun alumneista 17 lähti ehdolle Myanmarin loppuvuodesta 2015 järjestettäviin alue- ja parlamenttivaaleihin ja viisi heistä tuli valituiksi. Vaalien jälkeen 21 valittua edustajaa kävivät politiikkakoulun kurssin.

Demo ja hollantilainen Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) perustivat yhdessä  Myanmarin politiikkakoulun (MySoP = Myanmar School of Politics) tukeakseen maan demokraattista kehitystä. MySoP keskittyy poliittisten puolueiden demokraattisen toiminnan vahvistamiseen ja puolueiden välisen vuoropuhelun edistämiseen osavaltio- ja aluetasolla.

Politiikkakoulun intensiivisillä kursseilla keskitytään niin poliittiseen teoriaan kuin käytäntöön, kuten kampanjointiin ja väittelytaitoon. Jokaisella kurssilla käytetään myös esimerkkejä verrokkimaiden demokratiaprosesseista. Osallistujat saavat osaamista ja käytännön kokemusta demokraattisessa monipuoluejärjestelmässä toimimisesta ja pystyvät siten vaikuttamaan politiikassa aikaisempaa tehokkaammin ja rakentavammin.

Jokaiselle kurssille osallistuu poliitikkoja useasta puolueesta ja kurssien tarkoitus onkin myös edistää puoluerajat ylittävää rauhanomaista poliittista vuoropuhelua, joka on toimivan monipuoluedemokratian edellytys. Osallistujat jakavat oppimaansa kurssien jälkeen puolueissaan, mikä lisää politiikkakoulun vaikuttavuutta.

Myanmar palasi siviilihallintoon vuonna 2011, kun noin kaksikymmentä vuotta vallassa ollut sotilasjuntta lakkautettiin. Yksi virstanpylväs saavutettiin marraskuussa 2015, kun maassa järjestettiin parlamenttivaalit, ja uusi hallitus aloitti toimintansa keväällä 2016.

Myanmar oli pitkään sulkeutunut kuoreensa, mutta vuoden 2011 jälkeen se on jälleen avautunut muulle maailmalle ja maassa on tehty useita sosiaalisia ja taloudellisia uudistuksia. Uudistuksista huolimatta tietyillä Myanmarin alueilla on edelleen käynnissä avoimia konflikteja maan lukuisten etnisten ryhmien välillä. Avoimen, vastuullisen ja osallistavan demokratian kehittäminen on tärkeä tekijä Myanmarin pyrkimyksissä kohti rauhanomaista, vakaata, moniarvoista ja tasa-arvoista yhteiskuntaa.

Politiikkakoulu toimii toistaiseksi Kayinin, Kayahin, Monin ja Shanin osavaltioissa sekä Tanintharyin alueella. MySoP hyödyntää Demon ja NIMD:n aikaisempia kokemuksia politiikkakoulujen järjestämisestä demokratisoituvissa maissa.

  • Rahoitus: Ulkoministeriön osuus 160 500 € (2016)
  • Kumppanit: NIMD