NAISTEN ROOLIN VAHVISTUSTA PAIKALLISPOLITIIKASSA

  • Naispoliitikot ovat perustaneet paikallisia puoluerajat ylittäviä yhteistyöfoorumeja viidellä projektialueella Demon ja paikalliskumppani ZNWL:n tuella
  • Kansallisella tasolla maan naispoliitikot tekivät ensimmäisen yhteisen kannanottonsa ainoastaan vajaa vuosi yhteistyön aloittamisesta Demon kanssa
  • Paikallistason koulutuksiin osallistuu Sambiassa vuosittain satoja naispoliitikkoja. Kansallisella tasolla kaikki maan naiskunnanvaltuutetut ovat osallistuneet Demon ja ZNWL:n koulutukseen vuosittain.

Sambiassa Demo vahvistaa naisten roolia paikallistason päätöksenteossa. Yhteistyössä paikallisen Zambia National Women’s Lobby -järjestön kanssa toteutettava hanke tähtää erityisesti vuoden 2016 kuntavaaleihin, joissa tavoitteena on naispuolisten kunnanvaltuutettujen määrän kasvu. Sambian nykyisistä kunnanvaltuutetuista vain 6,1 prosenttia on naisia.

Hanke toimii viidessä piirikunnassa (Choma, Kabwe, Kapirimposhi, Lusaka ja Mpika), ja toiminta kohdistuu sekä nykyisiin kunnanvaltuutettuihin että naisiin, jotka ovat kiinnostuneita poliittisesta vaikuttamisesta. Hanke lisää naisvaltuutettujen vaikuttamismahdollisuuksia politiikassa vahvistamalla heidän taitojaan ja johtamiskykyjään, ja samalla tuetaan niiden naisten kapasiteetin vahvistamista, jotka ovat kiinnostuneita asettumaan ehdolle vuoden 2016 vaaleissa. Naisten asemaa vahvistetaan sekä puolueissa että paikallisyhteisöissä viestittämällä sukupuolten välisestä tasa-arvosta ja naisten poliittisen osallistumisen tärkeydestä.

Lisäksi Demo tukee naispoliitikkojen yhteistyön tiivistämistä yli puoluerajojen, jotta he pystyisivät yhdessä tehokkaammin ajamaan tärkeiksi kokemiaan asioita politiikassa. Puoluerajat ylittävää yhteistyötä tehdään niin paikallisella tasolla hankkeen piirikunnissa kuin kansallisella tasolla hankkeen ohjausryhmässä, joka kokoaa kaikkien puolueiden naisjärjestöjen edustajat yhteen.