Koronakriisi uhkaa demokratiaa, asiantuntijat ja järjestöt varoittavat avoimessa kirjeessä

Yli 500 tahoa ympäri maailman on allekirjoittanut avoimen kirjeen demokratian puolustamiseksi. Allekirjoittajien joukossa on muun muassa järjestöjä, poliittisia johtajia, Nobel-palkinnon saajia, tutkijoita...

Vuosiraporttimme 2019 on julkaistu

Vuonna 2019 työskentelimme ympäristössä, missä useiden demokratian tilaa mittaavien raporttien mukaan monet demokratian osa-alueista heikentyivät ympäri maailmaa. Autoritaarisuuden nousu, kansalaisoikeuksien kaventaminen ja...

Pandemian torjumiseen tarvitaan avoimuutta ja vapaata tiedonvälitystä

Koronakriisin lopullisia vaikutuksia ei vielä tiedetä, ja toistaiseksi sekä pandemian torjunnassa onnistuneiden että epäonnistuneiden valtioiden joukossa on niin demokratioita kuin autoritaarisia maita,...

Avoimen keskustelun puute on uhka demokratialle

Olemme saaneet nauttia Suomessa ja Euroopassa demokratian tuomasta turvallisuuden tunteesta, vakaudesta ja vaikutusmahdollisuuksista jo vuosikymmenten ajan. Onkin helppoa tuudittautua ajatukseen, että olisimme...

Koronapandemiasta polarisaatiopandemiaan?

Vallitsevan kriisin aikana monet ovat vedonneet yhteistyön tarpeeseen. Perheiden ja naapurustojen kaltaisissa pienissä yhteisöissä onkin onnistuttu melko hyvin löytämään yhteinen sävel ja...

Demokratian tukeminen jatkuu koronasta huolimatta

Pandemialla voi olla demokratiaa heikentäviä vaikutuksia, joten on ensiarvoisen tärkeää, että tuki demokratian edistämiseksi jatkuu poikkeustilanteesta huolimatta.Koronaviruksen aiheuttama...

Vain yhdessä selviämme

Uutiskuva nuorta mopoilijaa kavereineen hakkaavasta poliisista kertoi maailmalta yhdestä tavasta suitsia kansalaisia tottelemaan maan hallituksen linjauksia koronapandemiassa. Väkivallalla ja pelolla kontrollointi on...

Asenteet ja resurssit vaikuttavat naisten poliittiseen osallistumiseen Sambiassa

Tampereen yliopistossa on tänä keväänä valmistunut pro gradu -tutkielma naisten poliittisesta osallistumisesta Sambiassa. Sen mukaan naisten osallistumista politiikkaan hidastavia tekijöitä ovat patriarkaaliset asenteet sekä pienet tulot...

Demokraattinen Afrikka on EU:lle luontevin kumppani

Suomi ja Euroopan unioni määrittävät tänä vuonna suhdettaan Afrikkaan. Virallisessa retoriikassa korostuu tasapainoinen kumppanuus maanosien välillä, mutta taustalla vaikuttavat toive kasvavista markkinoista ja huolet ilmastonmuutoksesta...

Demokratiako itsestäänselvyys tulevaisuudessa?

Maailman nopeasta globalisoitumisesta huolimatta tarkastelemme yhteiskuntaa ja maailman kehitystä usein melko kapeasta näkökulmasta. Suomi on oiva esimerkki demokratiaan tukeutuvasta valtiosta, joka on...