2012 4 10 eed

EU:n demokratiatuki hakee suuntaansa

EU on saanut viimeisen reilun vuoden aikana arvostelua kyvyttömyydestään tukea naapurialueidensa demokratiapyrkimyksiä. Toisaalta Arabikevään tapahtumat osuivat aikaan, jolloin EU on joutunut keskittämään voimansa talouskriisistä selviämiseen. Tästä huolimatta, ongelman ydin on unionin vanhentuneissa ja kankeissa tukielementeissä. Yksi askel kohti uudenlaista tukea otettiin, kun Euroopan parlamentin ulkoasiainkomitea äänesti European Endowment for Democracyn (EED) perustamisen puolesta maaliskuussa.

Pandemian torjumiseen tarvitaan avoimuutta ja vapaata tiedonvälitystä

Koronakriisin lopullisia vaikutuksia ei vielä tiedetä, ja toistaiseksi sekä pandemian torjunnassa onnistuneiden että epäonnistuneiden valtioiden joukossa on niin demokratioita kuin autoritaarisia maita,...

Demo on muuttanut Kalasatamaan

Demon toimisto on muuttanut Hakaniemen tiloistaan Kalasatamaan, missä uusi osoitteemme on Hermannin rantatie 8. Koronaviruksesta johtuvien poikkeusolojen vuoksi koko henkilökunta työskentelee kuitenkin...

Tasa-arvoaktiivi Inonge Wina Sambian varapresidentiksi – ”Haluan että naisilla on samat oikeudet ja edut...

Sambiassa järjestettiin viime viikolla täytevaalit, joissa valittiin uusi presidentti edellisen presidentin Michael Satan (Patriotic Front) menehdyttyä lokakuussa. Vaalit voitti niukasti valtapuolueen PF:n ehdokas Edgar...

Demokratiatukea pitää uudelleen elävöittää, huomauttaa FRIDEn uusi tutkimus

Madridissa sijaitseva think tank FRIDE - A European Think Tank for Global Action tuottaa tutkimusta turvallisuus-, ihmisoikeus-, demokratia- ja kehityskysymyksistä. FRIDE myös keskittyy demokratiatukeen...

Demokratian pitää näkyä vahvemmin EU:n ihmisoikeuksien ja demokratian toimintasuunnitelmassa

EU valmistelee parhaillaan toimintasuunnitelmaa ihmisoikeuksista ja demokratiasta vuosille 2020–2024. Demo vaatii yhdessä muiden demokratiajärjestöjen kanssa, että demokratia saa suunnitelmassa enemmän tilaa kuin edellisessä viisivuotissuunnitelmassa, joka...

Sambian vaalit rauhattomat, naisille pieniä edistysaskelia

Sambian elokuisissa vaaleissa valittiin maalle uusi presidentti, kansanedustajat, pormestarit, kunnanvaltuutetut ja äänestettiin lisäksi uuden perustuslain hyväksymisestä. Suurimman huomion on kerännyt presidentinvaali ja siihen kohdistetut vilppiepäilyt, mutta taustalla on tapahtunut myös myönteistä kehitystä muun muassa äänestysaktiivisuudessa ja naisehdokkaiden määrässä.

Tuore raportti tarjoaa näkökulmia demokratian tilaan maailmalla

Demokratiatukijärjestö International IDEA:n marraskuussa 2019 julkaisema The Global State of Democracy 2019 -raportti antaa kattavan kuvan demokratian tilasta ja kehittymisestä maailmalla viimeisen neljän vuosikymmenen...

Tansanian naiset haluavat mukaan päätöksentekoon

Suomen eduskuntapuolueiden naisjärjestöt tukevat Demo ry:n kautta Tansanian puolueiden naistoimintaa.Lue KD-lehden artikkeli tansanialaisdelegaation vierailusta.

Kutsu: Kansainvälisen demokratiapäivän seminaari 13.9.

Eduskunnan ja Demon yhteisessä seminaarissa keskustellaan demokratian roolista konfliktinehkäisyssä ja -ratkaisussa, niin konflikteista nyt kärsivissä maissa kuin 100-vuotiaassa Suomessa.