Monipuolueyhteistyön tukeminen vahvistaa luonnonvarojen demokraattista hallintoa Mosambikissa

Mosambikin hankkeemme toisen vaiheen avajaisia on vietetty Maputossa 17.3. Alkuvuodesta 2017 alkanut työmme Mosambikissa tukee luonnonvarojen demokraattista hallintoa, ja se on osa Suomen kahdenvälistä yhteistyötä Mosambikin kanssa. Viime vuoden lopussa päättyneestä hankkeen ensimmäisestä vaiheesta tehty evaluaatio...

Mosambikin lainsäätäjät veisivät Suomesta avoimuutta

Mosambikilaiset kansanedustajat hakevat Suomesta tärkeää oppia: miten ohjata maan rikkaista luonnonvaroista saadut tulot köyhyyden vähentämiseen? Mosambik on maailman köyhimpiä maita, josta kansainväliset yhtiöt ovat löytäneet runsaita maakaasuesiintymiä. Tähän mennessä löydöistä ei vielä ole syntynyt uusia...

Parlamentin roolin vahvistaminen luonnonvaroista hyötymisen seurannassa käyntiin Mosambikissa

Demo on aloittanut vuoden 2017 alussa yhteistyökumppaneidensa kanssa Suomen ulkoministeriön maastrategiaan kuuluvan hankkeen toteuttamisen Mosambikissa. Tavoitteena on tukea Mosambikia saamaan valtavista luonnonvaraesiintymistään tulevaisuudessa mahdollisimman suuri hyöty irti köyhyyden vähentämiseksi ja maan talouskasvun vahvistamiseksi. Sekä...

Uusi hanke tukemaan luonnonvarojen demokraattista hallintoa Mosambikissa

Demo aloittaa uuden luonnonvarojen demokraattista hallintoa tukevan hankkeen Mosambikissa.