Hyppää sisältöön

Kuva: william87 Canva.comin kautta.

Demo Finlandin suositukset hallitusohjelmaan 2023–2027

Suomi puolustaa demokratiaa kansainvälisesti

Demo Finlandin visio on maailma, jossa kaikilla ihmisillä on mahdollisuus osallistua yhdenvertaisina demokraattiseen päätöksentekoon omissa yhteiskunnissaan. Poliittiset puolueet ovat avainasemassa edustuksellisessa demokratiassa. Demokratia ei voi toteutua ilman puolueiden välistä dialogia ja puolueiden sekä parlamenttien vastuuvelvollisuutta, osaamista ja sitoutumista demokratian periaatteisiin. Kansainvälisellä demokratiatuella tuetaan puolueita edustuksellisemmiksi ja tuomaan kansalaisten tarpeet paremmin osaksi päätöksentekoa. Lisäksi demokratiatyössä tuodaan esiin Suomen osaamista sekä hyviä käytäntöjä monipuoluedemokratiasta, yhteistyöstä ja dialogista.

Demokratia ja demokraattisen kehityksen tukeminen on Suomen ulkopolitiikan lähtökohta

Demokratioissa kansalaisten elämänlaatu on tutkitusti parempaa kuin itsevaltaisissa valtioissa. Demokraattisilla valtioilla on paremmat valmiudet kestää kriisejä, kuten taloudellista taantumaa tai pandemiaa. Toimiva monipuoluejärjestelmä edistää rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien toteutumista. Monipuoluedemokratiassa kehityksen hyödyt jakautuvat tasaisemmin kuin muissa hallintojärjestelmissä ja poliittisia ristiriitoja voidaan käsitellä rauhanomaisin keinoin. Suomen tulee tukea uusien ja kehittyvien demokratioiden puolueita ja parlamentteja monipuoluepohjalta.

Kansainvälinen demokratiatuki on entistä tärkeämpää, sillä demokratiaa ja oikeusvaltiota haastetaan valtioiden sisällä, välillä ja kansainvälisesti. Demokratiakehitystä tulee tukea uusissa ja kehittyvissä demokratioissa osana Suomen ulko- ja kehityspolitiikkaa. Demo Finlandin työ tukee Suomen ulkopolitiikkaa ja on todistetusti vahvistanut Suomen ja muiden maiden välisiä suhteita. Demokratiatuki tuo Suomen ulkopolitiikkaan lisäarvoa.

Suomi tukee kansainvälisesti monipuoluepohjalta puolueita ja parlamentteja, siten että päätöksenteossa aliedustettujen ryhmien poliittinen osallistuminen vahvistuu

Vahvassa demokratiassa myös politiikassa aliedustetut ryhmät, kuten nuoret, naiset ja vammaiset henkilöt, pääsevät osallistumaan demokraattisiin prosesseihin puolueiden kautta. Tämän vuoksi on keskeistä edistää ja tukea tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, saavutettavuutta ja osallisuutta puolueissa. Suomen vahvuuksia ovat puoluerajat ylittävä yhteistyö ja dialogi sekä naisten ja nuorten poliittisen osallistuminen tukeminen puolueissa sekä parlamenteissa. Näistä voimme jakaa osaamista sekä hyviä käytäntöjä.

Monipuoluedialogi ja puoluerajat ylittävä yhteistyö on keskeinen elementti yhteiskunnallisen vakauden, kasvun sekä rauhan vahvistamiseksi kehittyvissä ja uusissa demokratioissa. Tätä tulee tukea. Demo Finlandin toiminta vahvistaa yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia, puoluerajat ylittävää yhteistyötä, moniarvoista poliittista keskustelua ja poliitikkojen kykyä vaikuttaa rauhanomaisesti yhteiskunnalliseen kehitykseen. 

Suomen tulee kuuluvammin puolustaa demokratiaa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, sillä demokratia edistää rauhaa

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on alleviivannut, miten tärkeää demokratian ja oikeusvaltion vaaliminen on – ja miten vaarallista päinvastainen kehitys voi olla. Autoritaariset valtiot muodostavat turvallisuusriskin, sillä niistä puuttuvat valtaa tasapainottavat mekanismit, mikä mahdollistaa valtaa käyttävien arvaamattomat toimet. Tällä hetkellä noin 70 % maailman väestöstä elää itsevaltaisissa valtioissa.

Demokratia ja oikeusvaltio suojaavat meitä kaikkia: sodat demokraattisten valtioiden välillä ovat hyvin harvinaisia. Vapaat ja läpinäkyvät vaalit, vapaa media, vahva oppositio, monimuotoinen kansalaisyhteiskunta, itsenäiset tuomioistuimet, ihmisoikeuksien kunnioitus ja vahva oikeusvaltio ovat tärkeitä toimivan demokratian osatekijöitä. Demokratian tukeminen ennaltaehkäisee konflikteja ja rakentaa rauhaa. Monipuoluedemokratiassa ristiriitoja voidaan käsitellä rauhanomaisesti osana poliittista keskustelua ja päätöksentekoa, ja puolueiden välisen dialogin tukeminen auttaa poliitikkoja etsimään yhteisiä ratkaisuja ongelmiin.

Demokratiatuen rahoitusta nostetaan vastaamaan kasvanutta tarvetta demokratian puolustamiselle

Demokratian ja oikeusvaltion tila on kansainvälisesti tarkasteltuna heikentynyt useissa maissa. Demokratia tarvitsee tukijoita, ja tähän työhön Suomen on panostettava. Suomen demokratiatuen rahoitusta on kasvatettava vastaamaan heikentynyttä demokratiatilannetta ja kasvanutta tarvetta demokratian puolustamiselle. Demokratia- ja oikeusvaltiotuen oma rahoitusmomentti tulee säilyttää.

Demo Finlandin perusrahoitusta on lisättävä. Demo Finland on jo 17 vuoden ajan toteuttanut Suomen demokratiatukea, ja sen asema sekä rahoitus Suomen demokratiatyön toteuttajana on turvattava. Kaikkien eduskuntapuolueiden yhteisenä järjestönä Demo Finland on Suomessa ja globaalisti uniikki toimija, joka tukee monipuoluedemokratiaa uusissa ja kehittyvissä demokratioissa sekä puolueiden yhteistyötä ja dialogia Suomessa.

Tuleva Suomen hallitus voi joutua tekemään vaikeita valintoja budjetin suhteen, mutta on tärkeää muistaa, miten merkittävää ja kustannustehokasta Demo Finlandin tekemä demokratiatyö on. Vain riittävä ja vakaa rahoitus mahdollistaa pitkäjänteisen, tuloksellisen demokratiatyön. Monipuolueyhteistyön perinne ja naisten poliittisen osallistumisen pitkä historia ovat Suomen valttikortteja demokratiatuen tarjoajana.

Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.