Kannatusjäsenyys

Anna tukesi demokratialle ja liity Demon kannatusjäseneksi! Tukesi käytetään moniarvoisen demokratian edistämiseen Demon kumppanimaissa.

Kannatusjäseneksi voidaan ottaa henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenen tulee maksaa vuosittainen kannatusjäsenmaksu, jonka suuruudesta päättää hallitus. Kannatusjäsenellä on läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksissa ja tämän lisäksi kannatusjäsenet saavat ensikäden tietoa Demon toiminnasta ja demokratian tilasta maailmalla.

Kannatusjäsenyydestä kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä talous- ja hallintokoordinaattori Juuso Suutariin, joka esittelee jäsenhakemukset yhdistyksen hallitukselle.

Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi olla puoluerekisterissä oleva puolue, joka on edustettuna eduskunnassa ja hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Koulutukseen osallistuneet naiset Bajurassa, Nepalin länsiosassa