Demon toiminta perustuu hallituksen periaatepäätökseen vuodelta 2004. Sen mukaan ihmisoikeuksien kunnioittaminen, sukupuolten välisen ja yhteiskunnallisen tasa-arvon sekä demokratian edistäminen […] ovat välttämätön edellytys kehitykselle ja kehitysmaiden parlamenttien ja puoluejärjestelmän toimintaedellytysten parantaminen luo pohjaa demokratian kehittymiselle ja vakiintumiselle.

Demon toiminnan lähtökohta on demokratian merkitys kehitykselle sekä toimivien ja vastuullisten puolueiden merkitys demokratialle. Demo tukee Suomen kehityspoliittisia tavoitteita tuomalla Suomen kehitysyhteistyöhön puoluetoimijoiden panoksen. Puolueet ovat avainasemassa, kun halutaan tukea toimivaa kansanvaltaa.

Puolueet ovat välttämättömiä moniarvoiselle demokraattiselle järjestelmälle. Puolueisiin kohdistuvasta arvostelusta huolimatta mikään muu taho ei voi hoitaa kaikkia niille kuuluvia yhteiskunnalle tärkeitä tehtäviä. Puolueet muodostavat parlamentin ja hallituksen, puolueet ovat kanava, joka välittää kansalaisten tahdon poliittiseen päätöksentekoon ja puolueet antavat kansalaisille mahdollisuuden osallistua politiikkaan.

Aito edustuksellinen demokratia edellyttää toimivia ja vastuullisia puolueita. Demokratiaa ei voi viedä, mutta sitä voi ja tulee tukea, sillä monipuoluejärjestelmä on keino vakaaseen ja ihmisoikeuksia kunnioittavaan yhteiskuntaan.