Gender-työryhmä

Demon gender-työryhmään kuuluvat jäsenpuolueiden naisjärjestöt ja Naisjärjestöt yhteistyössä – NYTKIS ry. Työryhmä suunnittelee ja toteuttaa naisten poliittiseen osallistumiseen liittyviä Demon hankkeita, delegaatiovierailuja ja muita tapahtumia Suomessa ja kohdemaissa.

NYT-työryhmä

Demon Nuorisopoliittiseen yhteistyöryhmään (NYT) kuuluvat puolueiden nuoriso- ja opiskelijajärjestöt. Työryhmä on aktiivisesti mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Demon nuorten poliittiseen osallistumiseen keskittyviä hankkeita, delegaatiovierailuja ja tapahtumia Suomessa.