Demo är en organisation av partier för partier och av politiker för politiker. De till bakgrunden olika partirepresentanterna inför i verksamheten sin egen expertis och sina erfarenheter om såväl god praxis och om problem i demokrati. Demo erbjuder finländska partiaktiva en möjlighet att skaffa förstahands erfarenheter i utvecklings- och demokratiangelägenheter. Representanterna för partierna är i en nyckelposition i alla skeden av Demos program. Demo anordnar härutöver i Finland evenemang som ansluter sig till demokrati och utveckling och bjuder även in experter från andra länder och främjar på detta sätt en utvecklingsmedveten och en till utvecklingssamarbete positivt inställd kultur i Finland. Demos styrelse består av representanter från medlemspartier.

Medlemspartier