Hyppää sisältöön

Somalia

Karttakuva Afrikan sarvesta, keskellä Somalia
Kuva: pawel.gaul Canva.comin kautta

Puntmaan ensimmäiset vaalit askel kohti demokratiaa ja monipuoluejärjestelmää

Puntmaa on ollut Somalian puoliautonominen osavaltio vuodesta 1998 lähtien. Vuonna 2001 laaditussa ja hyväksytyssä siirtymäkauden peruskirjassa todettiin, että Puntmaahan perustetaan monipuoluejärjestelmä ja järjestetään demokraattiset vaalit. Lupaus demokraattisista vaaleista on kuitenkin osittain toteutumassa vasta 23 vuotta myöhemmin. Puntmaan osavaltion perustamisesta lähtien vaalit on pidetty epäsuoran, valitsijamieskokoukseen perustuvan mallin mukaisesti, jossa klaanien vanhinten valitsemat edustajat valitsevat edustajat paikallisiin, osavaltioiden ja liittovaltion lainsäädäntöelimiin. 

Kolmella alueella Puntmaassa (Quardho, Eyl ja Ufeyen) järjestettiin pilottivaalit lokakuussa 2021. Vaalit olivat suorat vaalit, joissa jokaisella rekisteröityneellä täysi-ikäisellä äänestäjällä oli mahdollisuus äänestää. Suorilla vaaleilla valittujen edustajien on tarkoitus korvata vanha järjestelmä. Muillakin alueilla vaalit oli tarkoitus järjestää vuonna 2020, mutta koronapandemian ja muiden haasteiden vuoksi niitä on lykätty. Kaikki Puntmaan kunnat kattavat vaalit on kuitenkin ilmoitettu pidettävän huhtikuussa 2023. Niissä on ehdolla yhdeksän poliittista yhdistystä, joista kolme eniten ääniä keräävää valitaan pysyviksi puolueiksi, jotka voivat asettaa ehdokkaita liittovaltion vaaleihin ja presidentinvaaleihin. 

Sekä naiset että nuoret jäävät usein ulkopuolelle politiikassa, ja klaanijärjestelmässä valta on perinteisesti ollut vanhempien miesten käsissä. Puntmaan vaalilaki antaa mahdollisuuden 30 % sukupuolikiintiöön, mikä tukee naisten pääsyä ehdolle sekä edustajiksi. Pilottivaaleissa naiset ja nuoret saivat paremman edustuksen kuin perinteisen järjestelmän puitteissa. 

Somaliassa, Puntmaa mukaan lukien, on pahin kuivuus vuosikymmeniin. Tämä on johtanut valtavaan humanitaariseen kriisiin. Haasteita tuovat myös koronapandemia, Ukrainan sodan vaikutus ruokaturvaan sekä jatkuvat turvallisuusuhat. Alueet tarvitsevat sisäistä vakautta sekä poliittisia päättäjiä, jotka voivat vastata akuutteihin kriiseihin sekä vahvistaa sietokykyä tulevien kriisien varalle. 

Työmme Somaliassa 

Demo Finland toteuttaa yhteistyössä The Oslo Centerin sekä Puntmaassa toimivan PDRC:n (Puntland Development and Reseach Center) kanssa vuosina 2022–2023 Puntmaassa hanketta, jonka tarkoituksena on antaa teknistä tukea naisten ja nuorten poliittiselle osallistumiselle sekä puolueiden rakentumiselle ja kehittymiselle. Kohderyhmänä ovat kaikki puoluetoimijat. Tavoitteena on inklusiivisen monipuolueyhteistyön vahvistuminen. PDRC:n tekemän tutkimuksen mukaan Puntmaan kansalaiset haluavat puolueohjelmiin perustuvat vaalit sen sijaan, että perinteistä klaanijakoon perustuvaa päätäntävaltaa jatkettaisiin. Tämä asettaa puolueille haasteen kehittää puolueohjelmat ja -strategiat, osallistaa kansalaisia poliittiseen toimintaan sekä verkostoitua muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Demokratiakehitys Puntmaassa on vasta alussa, ja sen tukeminen on tärkeää koko alueen poliittisen vakauden turvaamiseksi.  

Hankkeen pilottivaiheessa koulutetaan naiskunnanvaltuutettuja ja tuetaan naisten poliittista järjestäytymistä puolueissa ja omissa yhdistyksissä. Lisäksi tuetaan naisten verkostoitumista keskenään yli puoluerajojen ja muiden keskeisissä asemissa olevien tahojen kanssa. Yhteisöjen vanhimmat, uskonnolliset johtajat sekä puolueissa toimivat miehet pyritään ottamaan mukaan tasa-arvotyöhön ja naisten tukemiseen poliittisessa päätöksenteossa, vaikuttamisessa sekä puolueiden kehittämisessä. Myös nuorten osallistumista poliittiseen toimintaan ja sen ymmärtämiseen vahvistetaan. 

Hanketta rahoittaa Ruotsin valtion kehitysyhteistyövirasto SIDA

Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.