Hoppa till innehåll

Somalia

Karta över Afrikas horn
Bild: pawel.gaul via Canva.com

De första valen i Puntland är ett steg mot demokrati och ett flerpartisystem 

Puntland har varit en halvautonom delstat i Somalia sedan 1998. I den övergångsstadga som upprättades och godkändes 2001 fastställdes att ett flerpartisystem skulle upprättas i Puntland och att demokratiska val skulle hållas. Men inte förrän 23 år senare håller löftet om demokratiska val delvis på att förverkligas. Sedan delstaten Puntland grundades har val hållits enligt en indirekt modell där en elektorsförsamling som är utsedd av klanernas äldste väljer representanter till lokala, statliga och federala lagstiftningsorgan. 

I oktober 2021 hölls pilotval i tre regioner i Puntland (Quardho, Eyl och Ufeyene). Valet var ett direktval där varje registrerad myndig väljare hade möjlighet att rösta. Avsikten är att direktvalda representanter ska ersätta det gamla systemet. Val i andra regioner var också tänkta att hållas 2020, men på grund av coronapandemin och andra utmaningar har de skjutits upp. Nu har det dock meddelats att val som omfattar alla kommuner i Puntland kommer att hållas i april 2023. I valet nomineras nio politiska organisationer, och de tre som får flest röster utses till permanenta partier som kan nominera kandidater till federala val och presidentval. 

Både kvinnor och unga hamnar ofta utanför i politiken och i klansystemet har makten traditionellt legat i händerna på äldre män. Vallagen i Puntland tillåter en könskvot på 30 procent, vilket underlättar för kvinnor att nomineras och bli valda. I pilotvalen fick kvinnor och unga bättre representation än inom ramen för det traditionella systemet. 

Somalia, inklusive Puntland, upplever den värsta torkan på årtionden. Det har lett till en enorm humanitär kris. Andra utmaningar är coronapandemin, Ukrainakrigets inverkan på livsmedelsförsörjningen och de ständiga säkerhetshoten. Regionerna behöver intern stabilitet och politiska beslutsfattare som kan svara på akuta kriser och stärka motståndskraften inför framtida kriser. 

Vårt arbete i Somalia 

2022–2023 genomför Demo Finland i samband med The Oslo Center och PDRC (Puntland Development and Research Center) i Puntland ett projekt, vars syfte är att ge tekniskt stöd till kvinnors och ungas deltagande i politiken samt att bygga upp och utveckla politiska partier. Målgrupp är alla partiverksamma. Målet är att stärka ett inkluderande flerpartisamarbete. Enligt en undersökning som gjorts av PDRC vill invånarna i Puntland hellre ha val som är baserade på partiprogram än på den traditionella klanbaserade beslutanderätten. Detta ställer krav på partierna att utveckla partiprogram och strategier, att involvera medborgarna i politiska aktiviteter och att bilda nätverk med andra centrala aktörer. Demokratiutvecklingen i Puntland har precis börjat, och att stödja den är viktigt för att säkerställa den politiska stabiliteten i hela regionen.  

I pilotfasen av projektet utbildas kvinnliga fullmäktigeledamöter och ges stöd till kvinnors politiska organisering i partier och egna föreningar. Dessutom stöder projektet kvinnors nätverkande över partigränserna och med andra centralt placerade aktörer. Strävan är att få samhällets äldste, religiösa ledare och manliga partifunktionärer att delta i jämställdhetsarbetet och stödja kvinnor i det politiska beslutsfattandet, opinionsarbetet och partiernas utveckling. Även ungdomars deltagande i politisk verksamhet och deras förståelse av den förstärks. 

Projektet finansieras av Sveriges biståndsmyndighet SIDA

Dela på sociala medier: