Hyppää sisältöön

Tarjouspyyntö: Selvitys vammaisten ihmisten osallistumisesta suomalaisissa puolueissa

Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö – Demo Finland on vuonna 2005 eduskuntapuolueiden ja ulkoministeriön yhdessä perustama suomalainen demokratiatukijärjestö. Se on aatteellisesti, puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton suomalaisten eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö, joka edistää demokratiaa toteuttamalla ja tukemalla suomalaisten puolueiden ja demokratisoituvien maiden puolueiden välisiä yhteistyöhankkeita. Demo Finland on myös johtava demokratiatuen asiantuntija- ja vaikuttajaorganisaatio Suomessa. Strategiansa mukaisesti Demo Finland pyrkii vahvistamaan puolueita inklusiivisuuden varmistamisessa. Demo Finlandin tavoitteena on, että puolueet edistävät politiikassa aliedustettuina olevien ihmisryhmien mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon.  

Vammaiset henkilöt ovat maailman suurin syrjityin ihmisryhmä. Noin viidellätoista prosentilla maailman ihmisistä on jonkinlainen vamma. Vammaiset henkilöt kokevat syrjintää monella elämän osa-alueella. Iso osa syrjinnästä on yhteiskunnan rakenteissa, kuten rakennettu esteellinen ympäristö tai vammattomien ihmisten näkökulmasta kirjoitettu lainsäädäntö. Politiikan saralla vammaiset henkilöt, erityisesti vammaiset naiset, on yksi suurimmista heikommassa asemassa olevista ja aliedustetuimmista ryhmistä. 

Puolueet ovat tärkeässä asemassa vammaisten henkilöiden poliittisen osallistumisen mahdollistamisessa. Puolueet toimivat usein portinvartijoina poliittiseen osallistumiseen ja edustamiseen kunnanvaltuustoissa ja eduskunnassa. Demo Finlandin alustavan kartoituksen perusteella suomalaiset eduskuntapuolueet pitävät vammaisten henkilöiden osallistumista toimintaansa tärkeänä, mutta ymmärrys esteettömyydestä sekä ohjeistus osallistumismahdollisuuksien lisäämisestä on suhteellisen pinnallista. 

Tämän toimeksiannon tavoitteena on kartoittaa, kuinka edustavasti vammaiset henkilöt osallistuvat yhdeksän suomalaisen eduskuntapuolueen toimintaan, millaisia esteitä osallistumisen tiellä on ja millaiset käytännöt edistävät vammaisten henkilöiden osallistumista puolueissa. Toimeksiannon pohjalta tuotetut suomenkieliset selvitykset ja työpaja toteutetaan yhteistyössä puolueiden kanssa. Demo Finland käyttää toimeksiannon tuloksia työssään vammaisten henkilöiden osallistumisen lisäämiseksi puolueissa sekä kotimaassa että kumppanimaissaan. 

Toimeksiannon tehtävät 

  • Selvittää tekijät, jotka estävät vammaisten henkilöiden osallistumista puolueiden toimintaan sekä tekijät, jotka lisäävät osallistumista; 
  • Selvittää tämänhetkinen vammaisten henkilöiden osallistumisen taso eduskuntapuolueissa; 
  • Analysoida osallistumisen esteitä ja osallistumista tukevia rakenteita ja toimintatapoja kyseisissä puolueissa; 
  • Kerätä hyviä käytänteitä ja toimintatapoja vammaisten henkilöiden osallistumisen lisäämiseksi kyseisissä puolueissa; 
  • Pitää eduskuntapuolueille yhteinen työpaja, jossa julkisen raportin löydökset käydään läpi ja jossa puolueet kommentoivat tuloksia. 

Tuotokset 

  • Aloitusraportti 
  • Lopullinen raportti 
  • Raportit eduskuntapuolueiden sisäiseen käyttöön  
  • Työpaja eduskuntapuolueiden kanssa

Toteutus ja alustava aikataulu 

Toimeksiantosopimuksen allekirjoitus 18.8. mennessä
Alkutapaaminen 19.8. mennessä
Aloitusraportin lopullinen versio 23.9. mennessä
Lopullinen versio yleisraportista 17.11. mennessä
Työpaja puolueiden kanssa 23.11. mennessä 

Vaatimukset 

Edellytämme kokemusta ja pätevyyttä vammaisinkluusioteemasta, poliittiseen osallistumiseen liittyvistä kysymyksistä, vastaavanlaisten selvitysten tekemisestä, ymmärrystä suomalaisten puolueiden toiminnasta, osaamista relevanteista tutkimusmenetelmistä sekä kokemusta ja pätevyyttä työpajojen fasilitoinnista. 

Tarjousten jättäminen ja arviointi 

Tarjoukset jätetään viimeistään maanantaina 9.8. klo 16 sähköpostitse osoitteeseen gary.klaukka@demofinland.org viestiotsikolla ”Tarjouspyyntö: vammaisinkluusio”. Tarjouksiin sisällytetään lyhyt kontekstianalyysi, alustava työsuunnitelma, kuluerittely, selvityksen lähestymistapa ja konsultin/konsulttitiimin esittely. Julkaisun toteuttaja valitaan viimeistään tiistaina 17.8. Tarjoukset arvioidaan tarjouspyynnössä mainittujen vaatimusten, lähestymistavan ja esitetyn metodologian perusteella. 

Budjetti 

Toimeksiannon enimmäiskustannus on 13 000 euroa (sisältäen arvonlisäveron tai palkkion sivukulut). 

Lisätietoja ja yksityiskohtainen tarjouspyyntö pyydettäessä toiminnanjohtaja Gary Klaukalta 26.7. alkaen, +358 45 783 23205, gary.klaukka@demofinland.org.

Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.