Uutisia Tunisiasta

Tunisia elections 2018

Tunisian ensimmäisissä demokraattisissa kunnallisvaaleissa 37 % paikoista alle 35-vuotiaille

Sunnuntaina 6. toukokuuta Tunisiassa käytiin historialliset kunnallisvaalit, joiden suurimmaksi yllättäjäksi nousivat sitoutumattomat ehdokkaat. Ehdokaslistoilta löytyi myös useita Demon Tunisian politiikkakoulun alumneja. Ensimmäisissä kunnallisvaaleissa sitten vuoden 2011 arabikevään valittiin yli seitsemän tuhatta kunnanvaltuutettua yhteensä 350 kuntaan....

Tunisian historiallisten kunnallisvaalien toivotaan antavan vauhtia demokratisoitumiselle 

Sunnuntain 6.5. kunnallisvaalit Tunisiassa ovat historialliset, sillä ne ovat ensimmäiset demokraattiset kunnallisvaalit, jotka maassa järjestetään vuoden 2011 arabikevään jälkeen.    Arabikevään tuloksena itsevaltaisen presidentti Zine El Abidine Ben Alin valtakausi loppui ja Tunisia on kehittynyt kohti aitoa demokratiaa mutta poliittinen tilanne on edelleen epävakaa. Reformien hitaus, köyhyys, korruptio ja työttömyys (erityisesti nuorisotyöttömyys), sekä alueellinen epätasa-arvo ovat ongelmia, jotka ovat...

Nouabook linkittää äänestäjät ja poliitikot Tunisiassa

Demon kumppani Centre des Etudes Méditerranéennes et Internationales (CEMI) lanseerasi Tunisiassa kansanedustajat ja kansalaiset yhdistävän verkkosivuston, Nouabookin. Sivusto on maassa ainutlaatuinen pyrkimys lisätä politiikan avoimuutta ja poliitikkojen tilivelvollisuutta kansalaisille. Sivuston välityksellä kansalaiset voivat esittää...

Paikallistason hallinto kiinnosti tunisialaisvieraita

Tunisian politiikkakoulun vuoden 2016 kurssin yhdeksän priimusta vieraili Suomessa joulukuussa tutustumassa paikallishallintoon ja siihen liittyviin uudistuksiin. Tunisiassa on arabikevään jälkeen pidetty onnistuneita vaaleja, mutta vallan hajauttaminen paikallistasolle on yhä kesken.
Interparty dialogue

Puolueiden vuoropuhelu vahvistuu Tunisiassa

Tunisian arabikeväästä alkanut demokratiakehitys saavutti viime syksynä upean tunnustuksen, kun kansallisen vuoropuhelun kvartetti palkittiin rauhan Nobel-palkinnolla. Kansalliseen dialogiin osallistuneita poliitikkoja on ollut myös Demon ja sen kumppaneiden perustaman Tunisian politiikkakoulun kursseilla.