Demo i Nepal

I Nepal verkar Demo med Joint Youth and Student Platform (JYSP) som består av politiska ungdoms- och studerandeföreningar. JYSP är ett samarbetsforum, som grundades med Demos stöd år 2007. I forumet verkar landets 20 betydelsefullaste politiska ungdoms- och studerandeorganisationer. Från början har Demos och JYSPs målsättning med verksamheten varit att öka på ungas politiska påverkningsmöjligheter och att främja konstruktiv dialog över partigränser i landet där såren från inbördeskriget ännu inverkar och kulturen av politiskt samarbete är ny.

Samarbetsforumet har etablerat sin ställning som ett neutralt och jämlikt politiskt forum för samarbete och dialog. Nepals politik är traditionellt mycket hierarkisk och spänd och unga har haft svårigheter med att få påverka. Trots medlemmarnas olika bakgrunder och politiska ideologier har JYSP kunnat hjälpa unga att tillsammans påverka i åt dem viktiga frågor, och unga som har varit med i verksamheten har nått upp till att delta ända i den grundlagstiftande stämman. Verksamhet utövas såväl på organisationernas ledningsnivå i Katmandu som också på lokalnivå runtom i landet.

Samarbetsforumet arrangerar utbildning och seminarier samt verkställer påverkningskampanjer. Under de senaste åren har som teman varit utbildning samt turism och lanthushållning som viktiga underlag för ungdomars sysselsättning. År 2013 verkställde JYSP däröver, med stöd av Demo och FN:s utvecklingsprogram UNDP, en lyckad kampanj som förebyggde valvåld.

En central del av Demos och JYSPs arbete i Nepal är att stöda kvinnors deltagande i demokratiskt beslutsfattande. Som målsättning är att få mera unga kvinnor att aktivt delta i partiverksamheten och finna sin väg även till ledande positioner inom partiorganisationerna. Verksamheten för jämlikhet har kunnat förstärkas ännu från förut med en treårig (2013–2015) finansiering från EU.

Demo avslutade sitt bistånd till Nepal i slutet av Augusti 2015.