Partiernas internationella demokratisamarbete – Demo är en samarbetsorganisation som grundades av finländska riksdagspartierna. Demos syfte är att främja demokrati genom att stöda samarbetsprojekt mellan finländska politiska partier och politiska rörelser i länder där demokratiseringsprocesser inletts.

För mer material om demokratisamarbate och information om vår verksamhet i olika länder kolla vår hemsida på engelska eller finska.