Hoppa till innehåll

Partnerskap och nätverk

I hemlandet 

Demo Finland är en organisation av partier åt partier och av politiker åt politiker, och dess viktigaste resurs är de finska partiaktörernas kunnande och erfarenhet om flerpartisystemets tillvägagångssätt. Demo Finlands medlemspartier är Centern i Finland, De Gröna, Finlands Socialdemokratiska parti, Kristdemokraterna i Finland, Rörelse nu, Samlingspartiet, Sannfinländarna, Svenska folkpartiet i Finland och Vänsterförbundet.  

Demo Finland är medlem i kommissionen för hållbar utveckling, Finlands kvinnor, fred och säkerhet -nätverk samt Maailma.net ry. Dessutom är Demo Finland’s verksamhetsledare medlem i Människorättscentrets människorättsdelegation och i styrgruppet av Vasa universitets InnoLab.  Demo Finland är också aktivt engagerad i den Utvecklingspolitiska kommissionens verksamhet.

Internationellt 

Demo Finland är grundande medlem inom den europeiska demokratistödstiftelsen European Partnership for Democracy (EPD), och har ett nära samarbete med EPD:s andra medlemmar samt deltar i EPD:s gemensamma påverkningsarbete inom Europeiska unionen. Stiftelsens kontor ligger i Bryssel. 

Därtill deltar Demo Finland i verksamheten i partiernas globala nätverk för demokratistödsaktörer, Political Party Peer Network, där målet är att delge goda tillvägagångssätt, utveckla mätningen av verkningarna av partiernas demokratistöd samt öka den internationella medvetenheten om partiernas demokratistöd. På nordisk nivå samlas Demo Finland regelbundet med de norska, svenska och danska partiernas demokratistödsaktörer för att delge tillvägagångssätt, erfarenheter och kunnande.

I programarbete 

Demo Finland har i sina program en lokal samarbetspartner som verkar som praktiskt utförande instans av programmet. Därtill är Demo Finlands holländska systerorganisation Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) en partner i programmen i Moçambique, Myanmar och Tunisien och brittiska Westminster Foundation for Democracy (WFD) i programmet i Kenya.  

Partner: 

Etiopien
Network of Ethiopian Women’s Associations (NEWA) 

Kenya
WFD Kenya

Moçambique
Instituto para Democracia Multipartidária (IMD) 

Myanmar
Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD)

Sri Lanka
One-Text Initiative (OTI) 

Tunisien
Centre des Etudes Méditerranéennes et Internationales (CEMI)

Zambia
Zambia National Women’s Lobby (ZNWL) 
Disability Rights Watch (DRW)

En stor grupp människor i ett gruppfoto
Konferensen av Political Party Peer Network -nätverk hölls 2019 i Helsingfors.
Dela på sociala medier: