Hoppa till innehåll

Moçambique

en grupp finländare och moçambikaner på trappan till riksdagshuset

Ökad användning av naturresurser kräver god förvaltning 

Moçambiques ekonomi har under de senaste årtiondena genomgått perioder av snabb tillväxt, men är ändå ett av världens fattigaste länder. De vida naturresurserna erbjuder enligt prognoserna landet en mycket viktig ekonomisk kraftresurs i framtiden. 

Utnyttjandet av naturresurser är även globalt en av de centrala orsakerna till konflikter, och Moçambique är liksom andra utvecklingsländer med rika naturresurser i risk för naturresursförbannelse: utan övervakning, regler och genomsyn leder inte stora naturresurser till nya arbetsplatser eller jämlik ekonomisk tillväxt. Gruvverksamhet kan utan övervakning orsaka miljöproblem, och i Moçambique har även befolkning ställvis flyttas undan för gruvverksamhet. 

Det är viktigt att just nu i Moçambique satsa på övervakning och demokratisk förvaltning som stödjer jämlikt utnyttjande av naturresurser, då investeringarna för användning av naturresurser särskilt i Norra Moçambique håller på att realiseras. I en del av landet, såsom exempelvis i provinsen Tete, har kolgruvorna redan har produktion i flera år. Utnyttjandet av nyare tillgångar ligger ännu framåt i tiden. Parlamentets roll i övervakningen av naturresurssektorn är ytterst viktig.  

Trots att man i Moçambique lyckats regelbundet arrangera flerpartival från och med år 1994, har det emellanåt förekommit spänningar och även konflikter mellan Frelimo-partiet som haft makten under hela landets självständighetstid och oppositionen. I valen år 2019 fick det makthavande partiet Frelimo en tydlig vinst och det har nu en ⅔ majoritet i parlamentet, som det kan även använda till att ändra grundlagen. Valresultatet var smutsat av våldet under kampanjtiden och anklagelserna om valfusk.  

Moçambiques demokratiutveckling skuggas även av våldsamheterna i landets norra delar, med bakgrund i många orsaker från radikalism till utnyttjande av naturresurser. I början av år 2020 har de våldsamma attackerna ökat, vilket också är ett hot mot investeringar i området. 

Vårt arbete i Moçambique

Demo Finland har tillsammans med sina samarbetspartners Instituto para Democracia Multipartidaria (IMD) och Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) i Moçambique utfört ett projekt som ingår i Finlands bilaterala program utvecklingssamarbete sedan 2017. Projektets mål är att Moçambiques parlaments och de provinsiella parlamentens kunnande om övervakning av utnyttjande av naturresurser och om utveckling av lagstiftning om dessa har ökat. Projektets första fas genomfördes åren 2017–2019, och den utomstående evaluering som gjordes konstaterade att projektet är mycket viktigt för hållbar förvaltning av Moçambiques naturresurser, och rekommenderade fortsättning på projektet. Den andra fasen inleddes i början av år 2020. 

Med stöd av projektet har man utbildat särskilt medlemmar i Moçambiques parlaments ekonomi- och miljöutskott och utskottet som behandlar mänskliga rättigheter om verkningarna och övervakningen av gruvverksamhet och naturresurser, och om frågor inom mänskliga rättigheter och miljö samt lagstiftning  i samband med dessa. Utskottens medlemmar har även besökt orter med gruvverksamhet och utrett förhållandena i de lokala gemenskaperna på platser med företagsinvesteringar. I projektets andra fas kommer även budget- och planeringsutskottet med i verksamheten. Även parlamentariker på provinsiell nivå har utbildats inom samma teman. Demos partner IMD har arrangerat utbildningar i samarbete med Moçambiques utbildningscenter, Eduard Mondlane -universitetet, medborgarorganisationer som följer sektorn och ansvariga ministerier.  

Ett viktigt element i projektet är ökad diskussion mellan beslutsfattare på nationell och provinsiell nivå om utnyttjande av naturresurser och verkningarna av gruvindustri. Diskussion ökas även mellan beslutsfattare, forskare och medborgarsamhället. Stärkande av politisk diskussionskultur är mycket viktigt i en kraftigt polariserad politisk situation, som rädslan över orättvis fördelning av nyttan från naturresurser förstärker.  

Enligt Demos tidigare erfarenhet har man i projektet i Moçambique internationellt lärande av jämlikar som en verksamhetsform: parlamentariker från Moçambique och Finland har besökt varandras parlament och även bekantat sig med båda ländernas gruvverksamhet. En delegation av moçambikiska parlamentariker besökte Finland i maj 2022. Programmet innehöll besök i parlamentet och en testgruva i Tammerfors, expertföreläsningar om till exempel den finska gruvlagsreformen, att ta hänsyn till klimatförändringar i gruvdrift, och presentation av god förvaltningspraxis. Inom projektet har man även haft samarbete med andra länders parlamenten i Afrika. 

Resultat av vårt arbete

  • Inom projektet har man grundat ett samarbetsforum för samarbete mellan parlamenten på provinsiell och nationell nivå. Från de provinsiella parlamenten har många ledamöter med projektet fått för första gången samarbeta med det nationella parlamentet och kunnat föra sina praktiska erfarenheter från provinserna till lagstiftningsarbetet. 
  • Utbildningarna för parlamentets utskott har ökat ledamöternas och utskottens tjänstemäns kunnande inom sektorn för naturresurser och gruvindustri. Därtill har bedömning av inverkan på mänskliga rättigheter blivit en del av ledamöternas provinsbesök och utskottens arbetsordning. 
  • Utskotten arrangerar oftare hörande av regeringen gällande gruvindustrins investeringar och deras verkningar. Kunnandet hos utskottens medlemmar i dessa höranden har tydligt ökat. 
  • Projektet har även ökat medborgarnas och ledamöternas diskussion och informationsförmedling. Till exempel har regeringen tack vare parlamentets ökade övervakning ingripit i verksamheten vid två gruvområden på grund av miljöproblem efter att medborgare fört fram dessa problem till ledamöter som deltar i projektet. 
  • De provinsiella parlamenten arrangerar nu aktivt intressentgruppsmöten i samband med gruvindustrin inom sina områden, vilket ökat möjligheterna till övervakning av fullföljande av lagstiftning. 
Dela på sociala medier: