Hoppa till innehåll

Om oss

Demo Finland är de finländska riksdagspartiernas ideologiskt, partipolitiskt och religiöst obundna samarbetsorganisation som grundades år 2005 för att främja demokrati genom att förverkliga och stödja samarbetsprojekt mellan finländska partier och partier i länder som demokratiseras. Demo Finland är även den ledande expert- och påverkningsorganisationen inom demokratistöd i Finland.

Demo Finlands vision är en värld där alla människor har möjlighet att jämlikt delta i demokratisk beslutsfattning. 

Demo Finlands mål: 

  •  Partier med program, inklusion och demokrati har stärkts 
  •  Dialogen mellan partier har ökat
  •  Partiernas förbundenhet till demokratistöd syns i politiken 

Demo Finlands verksamhet stärker jämlika möjligheter till delaktighet, konstruktivt samarbete över partigränserna, pluralistisk politisk diskussion och politikers förmåga att fredligt påverka samhällsutveckling. Särskilda tyngdpunktsområden för verksamheten är stärkande av delaktighet för grupper som är underrepresenterade inom politiken, såsom kvinnor, unga och personer med funktionsnedsättning, dialogen mellan partierna samt stärkandet av partiernas programarbete.  

Demo Finland är en förening som partierna själva grundat. Även riksdagen och utrikesministeriet har varit nära med i dess planering och verksamhet ända sedan starten. Demo Finland har också starkt mandat för främjande av demokrati i nya och framväxande demokratier och har för denna uppgift tillgång till expertisen inom hela det politiska systemet i Finland.

Demo Finlands arbete finansieras för tillfället huvudsakligen av utrikesministeriet.

Parlamentsledamöter på scenen av evenemanget
Representanter för Demo Finlands medlemspartier diskuterade demokrati i SuomiAreena 2019.
Dela på sociala medier: