Hoppa till innehåll

Myanmar

Människor i utbildning som har färgglada anteckningar i sina händer
Myanmars politikskolans kursdeltagare i 2019.

Demokratiska värden måste bevaras under militärt styre 

Det etniskt mycket splittrade Myanmar hade stegvis återgått till civilt välde efter år 2011, då den arméjunta som haft makten i cirka femtio år började avvecklas. Landet hade öppnat sig till den yttre världen i snabbt takt, och den ekonomiska tillväxten var snabb fram till militärkuppen i februari 2021. Den för demokratin viktigaste milstolpen hittills uppnåddes i november 2015, då man ordnade de första relativt fria allmänna valen i landet. Valet 2020 var också i stort sett rent, enligt inhemska och internationella valobservatörer, även om valet avbröts av säkerhetsskäl i flera valkretsar. Vinnaren av båda valen med överlägsen seger var National League for Democracy (NLD), som tjänade i oppositionen före 2015. Grundlagen garanterade dock fortsättningsvis en fjärdedel av parlamentsätena åt Myanmars armé, så moderniseringar i samband med flerpartidemokrati var inte alla enkla att genomföra. Militären hade fortfarande utövat mycket makt i landet och tog makten i februari 2021 med hänvisning till valfusk.

Trots den långvariga formella fredsprocess som nu styrs av juntan, finns det utdragna konflikter i många delar av Myanmar mellan etniska grupper och militären. Det finns en mångfald av politiska partier på båda sidor av konflikten, varav största delen är olika etniska gruppers småpartier. Utveckling av öppen, ansvarstagande och delaktiggörande demokrati är viktigt i Myanmars strävan mot ett fredligt, stabilt, pluralistiskt och jämlikt samhälle.

Vårt arbete i Myanmar 

Demo Finland och dess holländska partnerorganisation Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) höll demokratiutbildningsprogram och stödde flerpartisamarbete och kapacitetsuppbyggnad i Myanmar från 2014 till 2021 genom Myanmars politikskola. Myanmars politikskola hade haft verksamhet i fem östra delstater (Kayin, Kayah, Mon, Shan och Tanintharyi) samt på Yangons område. Det finns över 300 alumner från politikskolan, från över 40 olika partier. Myanmars politikskola strävade utöver utbildningarna även efter att i praktiken stärka det demokratiska politikarbetet och dialogen med flerpartigrund. Det första bestående flerpartiforumet grundades i Shans delstat år 2018. Detta forum har, till exempel, producerat gemensamma lagförslag. Upprättande av gemensamma initiativ utgående från en dialog var ett betydande framsteg i ett land, där flerpartisamarbete ännu är nytt och det ännu finns öppna konflikter mellan många aktörer.

Efter kuppen utvärderade NIMD och Demo Finland ständigt möjligheterna att fortsätta arbeta för Myanmar. Specifikt tittade NIMD Myanmar-teamet på sätt att fortsätta stödja kvinnor, ungdomar och etniska ledare som aktivt leder förändring och kommer att spela viktiga roller i framtida demokratiska processer. Samtidigt följde Demo Finland de senaste förordningar och politiker som fastställts av Europeiska unionen och Finlands utrikesministeriet.

Programmet Power of Dialogue (POD) – gemensamt finansierat av NIMD och Demo Finland – syftar till att ge dessa ledare politiska kunskaper och färdigheter så att de effektivt kan påverka och bidra till ett fungerande federalt demokratiskt samhälle för Myanmars framtid.

NIMD Myanmars demokratiutbildningar fokuserar på politisk teori, dialog, jämställdhet och bästa praxis inom politik. Dessutom fokuserar NIMD Myanmar på kapacitetsuppbyggnad och stödja demokratiska dialogprocesser på subnationell nivå. På både subnationell och nationell nivå är bevarandet av demokratiska värden och färdigheter mer nödvändigt än någonsin för att komma ur den nuvarande krisen.

Demo Finlands och NIMD:s arbete genom NIMD Myanmar finansieras av Finlands och Hollands utrikesministerier.

Resultat av vårt arbete

  • Programmet i Myanmar var landets första breda utbildningsprogram som överskrider partigränserna på delstats- och regionnivå. 
  • Över 300 politiker från över 40 partier har utbildas.
  • Mer än 200 politiker utbildade i programmet nominerades i valet 2020 och 41 valdes till den position de ansökte om, främst i delstatsparlamenten.
  • En tredjedel av dessa kandidater, liksom de valda representanterna, var kvinnor, långt över det nationella genomsnittet.
  • Förre kuppen uppgav en tredjedel av de utbildade politikerna att de arbetade med andra partier minst en gång i månaden. 
  • Ett nätverk av kvinnliga politiker from 26 partier lanserades i delstaten Shan för att främja jämställdhet inom partier och i deras politik.
  • Mer än 70 % av de partier som deltar i programmet har vidtagit åtgärder för att främja jämställdhet inom partierna.
  • Efter att ha deltagit i den första demokratiskolans utbildning efter kuppen, uttryckte politiska aktörer att de hade en förnyad känsla av motivation att fortsätta hitta politiska lösningar och dialog för att identifiera och ta itu med frågor i sin stat/region.
Dela på sociala medier: