Hoppa till innehåll

Finland

människor som lyssnar på en paneldiskussion

Demo Finland är ett gemensamt förbund för alla regeringspartier i Finland, vars särskilda position möjliggör ett samarbete som överskrider partigränserna för att stödja demokrati. Demo Finland är Finlands ledande expert inom demokratistöd och dess vision är en värld, där alla människor har möjlighet att jämlikt delta i demokratisk beslutfattning. 

Vårt arbete i Finland 

I Finland är Demo Finlands mål att utveckla de finska partiaktörernas kunnande och förbindelse till demokrati- och utvecklingsfrågor. Demo Finland erbjuder finska partiaktörer möjlighet att utnyttja sin egen sakkunnighet samt i praktiken få erfarenheter av demokratistöd. 

I Finland har Demo Finland ett nära samarbete med regeringen och dess utskott, partikontor och de politiska ungdoms- och kvinnoförbunden. Demo Finland organiserar seminarier och utbildningar inom demokratiteman. Partiaktörer har möjlighet att delta i Demo Finlands verksamhet i Finland bland annat genom att delta i dessa evenemang och genom att delta i besök av internationella delegationer. Demo Finland organiserar även evenemang tillsammans med andra intressenter och deltar i sina medlemspartiers partimöten.  

Demo Finlands verksamhet i hemlandet omfattar även Demokrati-akademier som arrangeras regelbundet, och där målgruppen är särskilt partiernas ungdoms- och studentorganisationer eller partiernas kvinnoförbund. Demokrati-akademin samlar aktörer från olika partier samman för att fördjupa sitt kunnande inom demokrati och aktuella utrikespolitiska teman.     

Påverkningsarbete  

Påverkningsarbete och uppbyggande av samarbetsnätverk är också en av Demo Finlands viktigaste uppgifter. Inom Europa deltar Demo Finland aktivt i påvrkningsarbetet och produktionen av publikationer inom takorganisationen European Partnership for Democracy (EPD) samt globalt exempelvis i Global Partnership for Multiparty Democracys (GPMD) verksamhet som styrelsemedlem. I Finland deltar Demo Finland bl.a. i verksamheten inom nätverk som övervakar planeringen och genomförandet av de nationella verksamhetsplanerna enligt FN:s resolutioner 1325 samt 2250, och producerar expertpublikationer. Därtill kommenterar Demo Finland vid begäran bl.a. uttalanden av ministgerier, partier och andra intressenter samt konsulterar vid frågor i samband med demokratistöd. Demo Finland är medlem i Utvecklingspolitiska kommissionen och kommissionen för hållbar utveckling

Dela på sociala medier: