Hoppa till innehåll

Demokratistöd av partier för partier

Partiernas internationella demokratisamarbete – Demo Finland är en samarbetsorganisation av alla riksdagspartierna. Demo Finland främjar demokrati genom att verkställa och stöda samarbetsprojekt mellan finländska partier och politiska partier i länder där demokratiseringsprocesser inletts.