Hoppa till innehåll

Etiopien

Kvinnor sitter bakom bord under träning

Kvinnor är underrepresenterade inom politiken

I Etiopien hade man i praktiken enpartisystem tills år 1991, då EPRDF-partiet vann valet. Även efter den vinsten kontrollerade staten alla delområden i människornas liv, och medborgarsamhällets och aktivisternas verksamhet samt fria politiska deltagande begränsades. Efter att huvudminister Abiy Ahmed Ali tog över makten 2018 har dock Etiopien gått in i en period av demokratiska moderniseringar, varav de största förändringarna omfattar modernisering av vallagstiftning, ökad verksamhetsfrihet för politiska partier och medborgarförbund och frigörande av politiska fångar samt media. Dock finns det ännu utmaningar. Med ökad frihet har också statens kontroll försvagats, vilket i sin tur även gett utrymme för oroligheter med ursprung i etniska tvister.

Under de senaste åren har nya utmaningar dykt upp i utvecklingen av flerpartidemokrati, och uppskjutningen av valet 2020 på grund av COVID-19 ledde till en olöst konflikt mellan Tigray region i norra delen av landet och centralregeringen. Konflikten i Tigray har ytterligare ökat instabiliteten i landets politiska situation.

Valet hölls i juni 2021 och rapporterades ha varit relativt fredligt med tanke på den allmänna säkerhetssituationen i Etiopien och konflikten i Tigray. På grund av säkerhetsläget kunde val inte hållas i alla delar av landet i juni, men de hölls senare i slutet av året, med undantag för Tigray-regionen. Prosperity Party ledd av premiärminister Abiy Ahmed vann en överväldigande majoritet med 448 platser i representanthuset med 547 medlemmar. Några framstående oppositionspartier bojkottade valen till exempel i Oromia-regionen och klagade över valprocessen. EU nådde ingen överenskommelse med Etiopien om att skicka en valövervakningsgrupp, men å andra sidan beskrev Afrikanska unionens valövervakningsuppdrag valet som trovärdigt. 41,5 % av parlamentsledamöterna är kvinnor.

Vårt arbete i Etiopien

Demo Finlands projekt i Etiopien började år 2019, och samarbetspartner är Network of Ethiopian Women’s Associations (NEWA). NEWA grundades år 2003 med målet att främja kvinnors jämlikhet och rättigheter inom samhällets all delområden. Ett av de viktigaste målen för projektet är att stödja kvinnors kapacitet och delaktighet utgående från flerpartisamarbete och höja deras deltagarprocent i valen som röstare och kandidater både på nationell och lokal nivå. I projektet har man även arrangerat en kort utbildning för opinionspåverkare inom some, där man diskuterat hinder som existerar beträffande kvinnors delaktighet i politik. Därtill har man bl.a. gjort ett radioprogram där man haft kvinnor i ledande position att tala, så att man alltså utmanat den traditionella synen på att endast män kan vara ledare. Inom projektet kartläggs olika politiska partiers jämlikhetsprogram och man gör ett materialpaket för utbildning av kvinnliga politiker. Utbildningarna innehöll information om vallagar, kampanjteknik och kommunikation. I utbildningarna, där olika partiers kvinnliga politiker deltog, stödde man deltagarna till samarbete över partigränserna.

Resultat av vårt arbete

  • Representanter för partier har uppskattat NEWA:s arbete för att främja jämställdhet och reagerat positivt på möjligheten att stärka kvinnors deltagande.
  • NEWA har stött verksamheten och organisationen av nätverket av kvinnliga politiker. Nätverket har medlemmar från mer än 50 olika partier.
  • Projektets utbildningar ökade självsäkerheten och självförtroendet för de kvinnliga kandidaterna.
  • Medieträning ökade avsevärt kvinnliga politikers förståelse för mediernas roll och hur unga kvinnor kan agera förebilder.
  • Ethiopian Women with Disabilities National Association (EWDNA), som genomförde projektet tillsammans med NEWA, tog fram utbildningsmaterial om val och rösträtt för sina medlemmar, det vill säga kvinnor med funktionsnedsättning, bland annat i punktskrift och teckenspråk.
Dela på sociala medier: