Hoppa till innehåll

Etiopien

Finska och etiopiska politiker på ett gruppfoto

Kvinnor är underrepresenterade inom politiken

I Etiopien hade man i praktiken enpartisystem tills år 1991, då EPRDF-partiet vann valet. Även efter den vinsten kontrollerade staten alla delområden i människornas liv, och medborgarsamhällets och aktivisternas verksamhet samt fria politiska deltagande begränsades. Efter att huvudminister Abiy Ahmed Ali tog över makten 2018 har dock Etiopien gått in i en period av demokratiska moderniseringar, varav de största förändringarna omfattar modernisering av vallagstiftning, ökad verksamhetsfrihet för politiska partier och medborgarförbund och frigörande av politiska fångar samt media. Dock finns det ännu utmaningar. Med ökad frihet har också statens kontroll försvagats, vilket i sin tur även gett utrymme för oroligheter med ursprung i etniska tvister.

Under det senaste året har nya utmaningar dykt upp i utvecklingen av flerpartidemokrati, och uppskjutningen av valet 2020 på grund av COVID-19 ledde till en olöst konflikt mellan Tigray region i norra delen av landet och centralregeringen. Konflikten i Tigray har ytterligare ökat instabiliteten i landets politiska situation. Den etiopiska valkommissionen har emellertid meddelat att val kommer att hållas i juni 2021. Att hålla demokratiska och rättvisa val är en integrerad del av utvecklingen av samarbete med flera partier och ger möjlighet till flerpartsdialog där kvinnor kan delta på lika villkor.

Det att de nya partilagarna trätt i kraft och samhället fått friare regi, har synts i antalet nya partier, vilket ökat med tiotals partier. Enligt uppgifter i slutet av 2020 hade 20 nationella och 34 lokala partier omregistrerat sig till valet i början av juni. Den största delen av partierna bygger på etniska grupper. Trots att det makthavande partiet EPRDF har lyckats öka antalet kvinnor i sina egna organ och det till exempel i parlamentet för närvarande finns nästan 40 % kvinnliga representanter, finns det fortsättningsvis i landet ett skriande behov av stöd för kvinnors medborgar- och politiska rättigheter samt för stärkande av kapacitet.

Vårt arbete i Etiopien

Demo Finlands projekt i Etiopien började år 2019, och samarbetspartner är Network of Ethiopian Women’s Associations (NEWA). NEWA grundades år 2003 med målet att främja kvinnors jämlikhet och rättigheter inom samhällets all delområden. Ett av de viktigaste målen för projektet är att stödja kvinnors kapacitet och delaktighet utgående från flerpartisamarbete och höja deras deltagarprocent i valen som röstare och kandidater både på nationell och lokal nivå. I projektet har man även arrangerat en kort utbildning för opinionspåverkare inom some, där man diskuterat hinder som existerar beträffande kvinnors delaktighet i politik. Därtill har man bl.a. gjort ett radioprogram där man haft kvinnor i ledande position att tala, så att man alltså utmanat den traditionella synen på att endast män kan vara ledare. Inom projektet kartläggs olika politiska partiers jämlikhetsprogram och man gör ett materialpaket för utbildning av kvinnliga politiker. Utbildningarna innehåller information om vallagar, kampanjteknik och kommunikation. I utbildningarna, där olika partiers kvinnliga politiker deltar, stöder man deltagarna till samarbete över partigränserna.  

Resultat av vårt arbete

  • Projektets början har fått ett gott mottagande i partierna. Partiernas representanter som bjudits in till evenemangen har uppskattat NEWA:s arbete för att främja jämlikhet och de har ställt sig positiva till möjligheten att stärka kvinnors delaktighet. 
Dela på sociala medier: