Hoppa till innehåll

Kenya

Grupp människor i ansiktsmasker framför en byggnad

Människor med funktionsnedsättning marginaliserade i politiken

Kenya har ett flerpartisystem sedan år 1992. För närvarande finns det 20 olika partier representerade i parlamentet. Kenyas konstitution (2010) kräver bland annat att personer med funktionsnedsättning har rätt att behandlas med värdighet och respekt och att minst 5 % av parlamentets företrädare ska vara personer med funktionsnedsättning. Kenya har också ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (UNCRPD). Ändå är ställningen för personer med funktionsnedsättning ofta mycket svagare än för resten av befolkningen, både som väljare och som representanter. Många partier har saknat viljan och expertisen för att stödja de medborgerliga och politiska rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Som ett resultat av detta, är personer med funktionsnedsättning ofta marginaliserade i politiken. Förutom dessa utmaningar är kontakten mellan handikapporganisationer och politiska partier begränsad och organisationernas kunskap och erfarenhet har inte tagits till vara.

Allmänna val planeras att hållas i Kenya i augusti 2022. Uppskattningsvis finns det cirka 3,5 miljoner människor med funktionsnedsättning i landet som, med beaktande av deras ålder, har möjlighet att rösta och ställa upp i valet. Åren 2020–2021 är avgörande för främjandet av medborgerliga och politiska rättigheter för personer med funktionsnedsättning, eftersom politiska partier kommer att göra sina valprogram fram till mitten av 2021, för att sedan inleda valkampanjer.

Vårt arbete i Kenya

Syftet med Demo Finlands projekt, som startade år 2020, är ​​att stödja de kenyanska partiernas expertis när det gäller att inkludera personer med funktionsnedsättning och att stärka de medborgerliga och politiska rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i samband med valet 2022.

Projektet som genomförs av vår partnerorganisation, Westminster Foundation for Democracy (WFD), utbildar representanter och medlemmar från åtta kenyanska partier. Utbildningen ger kunskap om inkludering av personer med funktionsnedsättning samt belyser vikten av att personer med funktionsnedsättning deltar i demokratiarbetet. Dessutom finns fokus på de utmaningar som funktionsnedsatta står inför i politiken. Under projektet kommer partierna också att få stöd för en mer inkluderande politik samt i arbetet med integrering av funktionshinderfrågor i verksamheten och i politiken. Dessutom kommer projektet att stödja icke-statliga organisationer och handikapporganisationer när det kommer till inkludering och i stärkandet av organisationernas påverkansmöjligheter bland partierna.

Resultat av vårt arbete

  • Flera partier har varit villiga att öka deltagandet av personer med funktionsnedsättning i deras aktiviteter.
  • Fem partier har redan undertecknat avtal med vår partnerorganisation, WFD, för att bland annat förbinda sig att göra sitt partiprogram tillgängligt för handikappsexperter och öka tillgängligheten, och flera andra har deltagit i projektets utbildningar.
  • Partierna har varit intresserade av att skapa diskussionsforum där de kan dela sin expertis för att stärka deltagandet av personer med funktionsnedsättning.
Dela på sociala medier: