Hoppa till innehåll

Kenya

Grupp människor i ansiktsmasker framför en byggnad

Människor med funktionsnedsättning marginaliserade i politiken

Kenya har ett flerpartisystem sedan år 1992, med regelbundna val och där det politiska partisystemet är ganska väl reglerat i lag. För närvarande finns det 20 olika partier representerade i parlamentet. Kenyas konstitution (2010) kräver bland annat att personer med funktionsnedsättning har rätt att behandlas med värdighet och respekt och att minst 5 % av parlamentets företrädare ska vara personer med funktionsnedsättning. Kenya har också ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (UNCRPD). Ändå är ställningen för personer med funktionsnedsättning ofta mycket svagare än för resten av befolkningen, både som väljare och som representanter. Många partier har saknat viljan och expertisen för att stödja de medborgerliga och politiska rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Som ett resultat av detta, är personer med funktionsnedsättning ofta marginaliserade i politiken. Förutom dessa utmaningar är kontakten mellan handikapporganisationer och politiska partier begränsad och organisationernas kunskap och erfarenhet har inte tagits till vara.

Allmänna val hållas i Kenya i augusti 2022. Uppskattningsvis finns det cirka 3,5 miljoner människor med funktionsnedsättning i landet som, med beaktande av deras ålder, har möjlighet att rösta och ställa upp i valet. Mycket arbete gjordes under 2020–2021 för att främja de medborgerliga och politiska rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

Vårt arbete i Kenya

Syftet med Demo Finlands projekt, som startade år 2020, är ​​att stödja de kenyanska partiernas expertis när det gäller att inkludera personer med funktionsnedsättning och att stärka de medborgerliga och politiska rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i samband med valet 2022.

Projektet som genomförs av vår partnerorganisation, Westminster Foundation for Democracy (WFD), utbildar representanter och medlemmar från 13 kenyanska partier. Utbildningen ger kunskap om inkludering av personer med funktionsnedsättning samt belyser vikten av att personer med funktionsnedsättning deltar i demokratiarbetet. Dessutom finns fokus på de utmaningar som funktionsnedsatta står inför i politiken. Under projektet kommer partierna också att få stöd för en mer inkluderande politik samt i arbetet med integrering av funktionshinderfrågor i verksamheten och i politiken. Dessutom kommer projektet att stödja icke-statliga organisationer och handikapporganisationer när det kommer till inkludering och i stärkandet av organisationernas påverkansmöjligheter bland partierna.

Resultat av vårt arbete

  • 9 partier har etablerat handikapporganisationer/-kommittéer, 8 partier har utsett personer med funktionsnedsättning som kandidater till sina centrala råd och 10 partier har granskat och ändrat sina partidokument och strukturer för att bli mer inkluderande.
  • Politiska partier, i samarbete med medborgarorganisationer, har formulerat 10 minimikriterier för politisk inkludering av personer med funktionsnedsättning i Kenya.
  • Politiska partier utarbetade och lämnade gemensamt till riksdagen förslag till ändringar i partilagen och handikapplagen för att förbättra inkluderingen av personer med funktionsnedsättning.
  • Medborgarorganisationer organiserade åtta opinionsbildningsforum för att främja inkludering av personer med funktionsnedsättning i politiska partier, varav tre även involverade statliga aktörer.
Dela på sociala medier: