Hoppa till innehåll

Vårt arbete

Demo Finlands arbete är särskilt inriktad på tre teman: 

Främjande av delaktighet för grupper som är underrepresenterade inom politiken 

Till exempel kvinnor, unga och olika minoriteter, såsom personer med funktionsnedsättning, är ofta underrepresenterade i beslutsfattning och de har fler förhinder för sitt deltagande. Demokratins kärna är dock alla medborgares likvärdiga delaktighet. Demo Finland har sedan grundandet utfört resultatgivande arbete särskilt för att stärka kvinnors delaktighet inom politik, och olika gruppers delaktighet är fortsättningsvis en av verksamhetens hörnstenar. Delaktighet stöds till exempel genom utbildningar, samarbetsnätverk över partigränserna samt påverkningsarbete med partierna.   

Stödja dialog mellan partier 

Förutsättningen för hållbar fred, stabilitet och demokratisk utveckling är ett fungerande samarbete mellan politiker oavsett åsiktsskillnader. En dialog och förtroende mellan partierna ger dem möjligheten att förhandla och tillsammans främja samhällsviktiga ärenden. Demo Finland stöder en öppen, diskuterande politisk kultur mellan partierna. Dialogen mellan partierna förstärks exempelvis genom att stödja bestående dialogforum och genom att facilitera och utföra alla program baserat på flerpartisamarbete. Demo Finland utför sina program alltid tillsammans med alla centrala partier i landet. En viktig del av Demo Finlands verksamhet är även sinsemellan jämlikeslärande mellan de finska partierna och partierna i Demo Finlands verksamhetsländer.   

Stärkande av partiernas kunnande och programarbete 

De politiska partiernas ansvar gentemot medborgare är centralt inom demokrati. Medborgare bör ha kännedom om vilka linjedragningar partierna gjort och vilken slags politik de för på lång sikt. Nya partier har förstås inte alltid en lång idé- och programhistoria, och många gånger är partierna i länder som demokratiseras rörelser som formats kring enskilda politiker eller särskilda etniska grupper. För att kunna sköta sin roll som beslutsfattare behöver politiker och partier även kunnande om demokratiska tillvägagångssätt och om flerpartisystemet. En central del av Demo Finlands arbete är att stärka kunnandet både hos partier och politiker. Stödjande av partiernas strategiska programarbete främjar medborgarnas möjligheter att fatta motiverade beslut i demokratiska val, och ökande av politikernas kunnande stärker deras förmåga att representera medborgarna i ett demokratiskt flerpartisystem.   

För närvarande verkar Demo Finland i Etiopien, Finland, Kenya, Moçambique, Myanmar, Sri Lanka, Tunisien och Zambia. 

Två kvinnor utfärdar ett utbildningsintyg
Pä Myanmars politikskola fick politiker från olika partier stärka de färdigheter som behövs för demokratiskt beslutsfattande.
Dela på sociala medier: