Hyppää sisältöön

Toimintamme

Demo Finlandin toiminta keskittyy erityisesti kolmeen teemaan: 

Politiikassa aliedustettujen ryhmien osallisuuden edistäminen 

Esimerkiksi naiset, nuoret ja erilaiset vähemmistöt, kuten vammaiset ihmiset, ovat usein aliedustettuina päätöksenteossa, ja heillä on enemmän esteitä poliittiseen osallistumiseen. Demokratian ytimessä on kuitenkin kaikkien kansalaisten tasavertainen osallistuminen. Demo Finland on tehnyt perustamisestaan saakka tuloksellista työtä erityisesti naisten poliittisen osallistumisen vahvistamiseksi, ja eri ryhmien osallisuus on edelleen yksi toiminnan kulmakivistä. Osallisuutta tuetaan esimerkiksi koulutusten, puoluerajat ylittävien yhteistyöverkostojen sekä puolueiden kanssa tehtävän vaikuttamistyön keinoin. 

Puolueiden välisen dialogin tukeminen 

Kestävän rauhan, vakauden ja demokraattisen kehityksen edellytyksenä on poliitikkojen toimiva yhteistyö mielipide-eroista huolimatta. Puolueiden välinen dialogi ja luottamus antavat puolueille mahdollisuuden neuvotella ja edistää yhdessä yhteiskunnalle tärkeitä asioita. Demo Finland tukee avointa, keskustelevaa poliittista kulttuuria puolueiden välillä. Puolueiden välistä dialogia vahvistetaan esimerkiksi pysyviä dialogifoorumeita tukemalla ja fasilitoimalla sekä toteuttamalla kaikki ohjelmat monipuolueyhteistyöhön perustuen. Demo Finland toimii ohjelmissaan aina maan kaikkien keskeisten puolueiden kanssa. Tärkeä osa Demo Finlandin toimintaa on myös suomalaisten puolueiden ja Demo Finlandin toimintamaiden puolueiden välinen vertaisoppiminen. 

Puolueiden osaamisen ja ohjelmallisuuden vahvistaminen 

Poliittisten puolueiden vastuullisuus kansalaisia kohtaan on keskeistä demokratiassa. Kansalaisten on tiedettävä, mitä linjauksia puolueilla on ja millaista politiikkaa ne pitkällä tähtäimellä ajavat. Uusissa puolueissa pitkää aatteellista ja ohjelmallista historiaa ei kuitenkaan välttämättä ole, ja monesti demokratisoituvissa maissa puolueet ovat yksittäisten poliitikkojen tai tiettyjen etnisten ryhmien ympärille syntyneitä liikkeitä. Hoitaakseen rooliaan päätöksentekijöinä poliitikot ja puolueet tarvitsevat myös osaamista demokraattisista käytännöistä ja monipuoluejärjestelmästä. Keskeinen osa Demo Finlandin työtä on sekä puolueiden että poliitikkojen osaamisen vahvistaminen. Puolueiden strategisen ohjelmatyön tukeminen edistää kansalaisten mahdollisuuksia tehdä perusteltuja valintoja demokraattisissa vaaleissa, ja poliitikkojen osaamisen lisääminen vahvistaa heidän kykyään edustaa kansalaisia demokraattisessa monipuoluejärjestelmässä. 

Tällä hetkellä Demo Finland toimii Etiopiassa, Keniassa, Mosambikissa, Myanmarissa, Sambiassa, Suomessa, Sri Lankassa, Ugandassa (WYDE Civic Engagement -projektin kautta) ja Tunisiassa. 

Myanmarilaisia naispoliitikkoja esittelemässä kurssitodistusta
Myanmarin politiikkakoulussa eri puolueita edustavat poliitikot pääsivät vahvistamaan demokraattisessa päätöksenteossa tarvittavia taitoja.
Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.