Hyppää sisältöön

Strategia

Demo Finlandin strategia vuosille 2021–2025 kuvaa Demo Finlandin toiminnan lähtökohdat ja painopisteet sekä esittelee tavoitteet, joiden eteen järjestö työskentelee strategiakauden aikana.

Missio

Demo Finlandin missio on olla suomalaisten eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö, joka edistää moniarvoista demokratiakehitystä tukemalla puolueiden osaamista, toimintaedellytyksiä ja puoluerajat ylittävää yhteistyötä. Demo Finland on demokratiatuen asiantuntija Suomessa ja kansainvälisellä tasolla.

Visio

Demo Finlandin visio on maailma, jossa kaikilla ihmisillä on omissa yhteiskunnissaan mahdollisuus osallistua yhdenvertaisina demokraattiseen päätöksentekoon.

Tavoitteet

Ohjelmalliset, inklusiiviset ja demokraattiset puolueet ovat vahvistuneet

Demo Finland vahvistaa puolueita strategisessa ajattelussa, poliittisessa ohjelmatyössä, inklusiivisuuden varmistamisessa sekä demokratian periaatteiden hallinnassa. Puolueita koulutetaan ohjelmallisessa strategiatyössä, niiden sisäistä demokratiaa vahvistetaan ja vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa tuetaan. Näin puolueet pystyvät vastaamaan paremmin äänestäjiensä intresseihin, tekemään parempaa politiikkaa ja toteuttamaan tilivelvollisuuttaan kansalaisia kohtaan.

Puolueiden on edistettävä heikommassa asemassa olevien ihmisryhmien mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon kaikilla tasoilla sekä varmistettava naisten, nuorten, vammaisten ja vähemmistöjen poliittinen osallistuminen. Demo Finland kannustaa puolueita laatimaan strategioita aliedustettujen ryhmien osallistumisen edistämiseksi ja tukee näihin ryhmiin kuuluvien poliitikkojen osaamista. Inklusiivisuus parantaa päätöksenteon laatua ja lisää puolueiden demokraattisuutta.

Suomessa Demo Finland edistää tavoitetta vahvistamalla puolueiden nuoriso- ja naisjärjestöjä, jakamalla asiantuntemustaan ja luomalla mahdollisuuksia puolueiden vertaisoppimiseen niin toistensa kuin Demo Finlandin kumppanimaiden puolueiden kanssa.

Puolueiden välinen vuoropuhelu on lisääntynyt

Demo Finland vahvistaa puolueiden välistä vuoropuhelua avoimen poliittisen vuorovaikutuksen edistämiseksi. Onnistunut vuoropuhelu johtaa molemminpuoliseen kunnioitukseen ja kuuntelemiseen sekä luo tilaa eri näkemyksiä huomioivalle politiikalle. Rakentava poliittinen vuoropuhelu lisää näin myös kansalaisten luottamusta edustukselliseen demokratiaan. Demo Finland tukee kumppaneitaan dialogin fasilitoinnissa ja luo turvallisia tiloja puolueiden väliselle jatkuvalle vuoropuhelulle.

Kotimaassa Demo Finland vahvistaa puolueiden vuoropuhelua erityisesti kansainväliseen yhteistyöhön ja demokratiatukeen liittyvissä kysymyksissä. Demo Finland kouluttaa suomalaisia poliitikkoja monipuoluedialogin vetäjiksi, jotta nämä voivat kokemuksellaan ja osaamisellaan auttaa ratkaisemaan poliittisia pattitilanteita Suomen kumppanimaissa. Monipuoluedialogi on rauhanrakentamisen väline.

Puolueiden sitoutuminen demokratiatukeen näkyy politiikassa

Demokratian maailmanlaajuinen leviäminen ja vahvistuminen edellyttää puolestapuhujia ja kansainvälistä yhteistyötä. Suomi ja EU ovat sitoutuneet tukemaan demokratiaa kansainvälisesti, mutta arvopohjainen sitoutuminen ei välttämättä näy harjoitetussa politiikassa riittävästi. Demo Finland edistää Suomen ja EU:n demokratiatukipolitiikkaa tarjoamalla asiantuntemustaan viranomaisten ja päätöksentekijöiden hyödynnettäväksi. Demo Finland tuo lisäarvoa kansainväliseen yhteistyöhön toimimalla eri verkostoissa ja tuomalla esiin suomalaisten poliitikkojen asiantuntemusta. Tämä lisäarvo perustuu erityisesti puolueiden inklusiivisuuden edistämiseen sekä kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien tuntemukseen.

Demo Finlandin tunnettuus monipuoluedemokratian asiantuntijana kasvaa strategiakaudella. Demo Finlandin demokratiatuen asiantuntemusta hyödynnetään nykyistä enemmän ja sen viestintä tavoittaa aiempaa laajemman kohdeyleisön. Suomessa Demo Finland profiloituu entistä enemmän ulko- ja turvallisuuspoliittisena toimijana.

Lataa strategia 2021–2025 kokonaisuudessaan tästä.

Infografiikkaa strategian tavoitteista
Klikkaa kuvaa suurentaaksesi sitä.

Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.