Hyppää sisältöön

Evästeet ja tietosuojaseloste

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä. Eväste (eng. cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Voit lukea evästeistä tarkemmin Traficomin sivuilta. Sivustollamme ei ole mainontaan liittyviä evästeitä.  

Demofinland.org -internetsivulla evästeitä käytetään keräämään tietoa Google Analyticsin kautta siihen, miten käyttäjät verkkosivua käyttävät, mutta niiden perusteella ei voida päätellä henkilötietoja.

Google Analytics

Google Analyticsilla keräämme tietoja siitä, miten verkkosivustoa käytetään. Keräämme tietoa muun muassa sivuston kävijämääristä, sekä kävijöiden käyttämistä selaimista ja päätelaitteista. Näitä tietoja käytämme sivuston sisällön ja teknisten ominaisuuksien kehittämiseen.

Verkkosivustolla käytössä olevalla Google Analytics -tilillä on käytössä IP-osoitteiden anonymisointi käyttäjien yksityisyyden suojaamiseksi, tietoja ei jaeta Googlen muiden palveluiden käyttöön. Google Analytics -palvelussa tiedot säilytetään Googlen kulloinkin voimassa olevien ehtojen mukaisesti 50 kuukauden ajan. Voit lukea lisää Google Analytictistä täältä.  

Evästeiden tallentaminen riippuu oman selaimesi asetuksista. Voit estää evästeiden käytön muuttamalla oman selaimesi asetuksia. Demofinland.org toimii myös ilman evästeitä.  

Seloste päivitetty 08.09.2021

Tietosuojaseloste

YLEISTÄ TÄSTÄ DOKUMENTISTA 

Tässä dokumentissa on esitelty Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö Demo ry:n eri rekisterien rekisteriselosteet. Nämä rekisterit ovat seuraavat: 

  1. Demon sidosryhmärekisteri: tarkoitettu Demon yhteistyökumppaneille ja entisille ja nykyisille toimijoille, jotka haluavat ylläpitää yhteyttään Demoon. Sidosryhmärekisteriin lisätään omalla ilmoituksella. 
  1. Demon yhteystietorekisteri: tarkoitettu Demon uutiskirjeen tilaajille. Yhteystietorekisteriin lisätään uutiskirjeen tilanneet henkilöt uutiskirjeen toimittamista varten. 
  1. Demon tapahtumailmoittautumisrekisteri: tarkoitettu Demon tapahtumiin ilmoittautumista varten. Tapahtumailmoittautumisrekisteriin lisätään tapahtumiin ilmoittautuvat henkilöt tapahtuman käytännön järjestelyiden toteuttamista varten. 

Kyseessä on kolme erillistä rekisteriä, joita käsitellään täysin erillään toisistaan. Kuhunkin rekisteriin lisätään henkilö vain tämän omalla hyväksynnällä. Tarkemmat tiedot rekisterien sisällöstä, tietojen käsittelystä ja säilytysajasta löydät alla olevista rekisteriselosteista. 

Kaikki yhteydenotot, tietopyynnöt ja kysymykset rekistereitä koskien voi lähettää osoitteeseen info@demofinland.org 

REKISTERISELOSTE: DEMON SIDOSRYHMÄREKISTERI 

1. Rekisterinpitäjä 

Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö – Demo ry,
Hermannin rantatie 8, 00580 HELSINKI 

2. Yhteystiedot rekisteriasioita varten 

info(at)demofinland.org 

3. Rekisterin nimi 

Demon sidosryhmärekisteri. 

4. Rekisterin käyttötarkoitus: 

Demon sidosryhmärekisteri on yhteystietorekisteri, jota käytetään tiedon välitykseen, tapahtumista ja toiminnasta tiedottamiseen, yhteydenpitoon, toiminnan kehittämiseen ja suhteiden hoitamiseen yksityishenkilöiden kanssa. Sidosryhmärekisteri on tarkoitettu Demon yhteistyökumppaneille ja entisille ja nykyisille toimijoille. 

5. Rekisterin tietosisältö:  

Demo ry tallentaa vain tietoja, jotka ovat tarpeellisia yhdistyksen toiminnan ja tietojen käyttötarkoituksen kannalta, ja joiden käsittelyyn sillä on lakiperusteinen oikeus. Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot rekisteröidystä: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, taustaorganisaatio sekä osallistuminen Demon toimintaan (tapahtumat, työryhmät ja muut toimielimet). 

6. Rekisterin tietolähteet: 

Tietoja kerätään rekisteriin Demo ry:n ja rekisteröidyn välisiin yhteydenottoihin käytetyistä kanavista, esimerkiksi puheluista, tekstiviesteistä, sähköposteista sekä sähköisistä ja paperisista uutiskirjetilauksista. Henkilökohtaisten tietojen kerääminen ja päivittäminen tehdään säännösten mukaisesti. 


7. Rekisteritietojen säilytyksen ja suojauksen periaatteet: 

Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan. Kaikki henkilötiedot säilytetään asianmukaisesti palomuureilla ja salasanoilla suojatuilla palvelimilla.  Yhdistyksen nettisivut ja muut palvelut on SLL -suojattu.  

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä rekisteröidyn listalta eroamiseen asti. Lisäksi rekisterin jäsenille lähetetään kolmen vuoden välein tiedustelu siitä, haluaako hän jatkaa jäsenyyttään sidosryhmälistalla. Tiedot poistetaan rekisteristä viimeistään 3 kuukautta eroamisen tai tiedusteluun vastaamatta jättämisen jälkeen. 

8. Tietojen luovuttamien ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle  

Tietojen säilyttämiseen käytetään ulkopuolisia palveluita kuten Office, joiden ylläpitämät palvelimet saattavat fyysisesti sijaita EU- ja ETA-alueen ulkopuolella. Muita tietoja ei luovuteta. Yhdistys voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn yhdistyksen ulkopuolisille yrityksille, jotka voivat sijaita myös Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella olevissa maissa, kuten Yhdysvalloissa. Nämä yritykset voivat käsitellä henkilötietoja tarjotakseen esimerkiksi infrastruktuuri- ja IT-palveluita, tai muita palveluja. Tällaisissa tapauksissa riittävästi tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan EU-U.S. – Privacy Shield – järjestelyllä, tai sopimusteitse käyttämällä EU-komission hyväksymiä mallilausekkeita.  

 
9. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopio, korjata, muuttaa ja poistattaa itseään koskevia tietoja elleivät tietosuoja-asetukset vaadi niiden säilyttämistä, pyytää rajoituksia itseään koskevan tiedon käsittelyyn sekä kieltää osittain tai kokonaan markkinointi- ja tutkimustarkoituksessa tehdyt yhteydenotot.  

Jos tietojen käsittely on perustunut rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus perua suostumuksensa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn. Suostumuksen peruminen ei vaikuta niiden tietojen tallentamiseen ja käsittelyyn, jotka on kerätty ennen suostumuksen perumista.  

Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteri- ja tietosuoja-asioista vastaavaan henkilöön, tässä tapauksessa Demo ry:n talous- ja hallintokoordinaattoriin (info@demofinland.org).  

Jos tiedon korjaamisesta tai tarkastusoikeuden toteuttamisesta kieltäydytään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja hänellä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta.   

REKISTERISELOSTE: DEMON YHTEYSTIETOREKISTERI 

1. Rekisterinpitäjä 

Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö – Demo ry,
Hermannin rantatie 8, 00580 HELSINKI 

2. Yhteystiedot rekisteriasioita varten 

info(at)demofinland.org 

3. Rekisterin nimi 

Demon yhteystietorekisteri. 

4. Rekisterin käyttötarkoitus: 

Demon yhteystietorekisteri on rekisteri, jota käytetään Demon uutiskirjeen ja vastaavan tiedotusmateriaalin tai Demon toimintaan tai kehittämiseen liittyvän materiaalin lähettämiseen. 

5. Rekisterin tietosisältö:  

Demo ry tallentaa vain tietoja, jotka ovat tarpeellisia käyttötarkoituksen kannalta ja joiden käsittelyyn sillä on lakiperusteinen oikeus. Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot rekisteröidystä: nimi ja sähköpostiosoite. 

6. Rekisterin tietolähteet: 

Tietoja kerätään rekisteriin Demo ry:n ja rekisteröidyn välisiin yhteydenottoihin käytetyistä kanavista, esimerkiksi puheluista, tekstiviesteistä, sähköposteista sekä sähköisistä ja paperisista uutiskirjetilauksista. Henkilökohtaisten tietojen kerääminen ja päivittäminen tehdään säännösten mukaisesti.  

 
7. Rekisteritietojen säilytyksen ja suojauksen periaatteet: 

Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan. Kaikki henkilötiedot säilytetään asianmukaisesti palomuureilla ja salasanoilla suojatuilla palvelimilla.  Yhdistyksen nettisivut ja muut palvelut on SLL -suojattu.  

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä rekisteröidyn listalta eroamiseen asti. Rekisteröidyille tarjotaan uutiskirjeen yhteydessä mahdollisuutta peruuttaa uutiskirjeen tilaus ja siten erota rekisteristä. Tiedot poistetaan rekisteristä mahdollisimman nopeasti, viimeistään kuitenkin 3 kuukauden kuluessa eroamisesta. 

8. Tietojen luovuttamien ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle  

Tietojen säilyttämiseen käytetään ulkopuolisia palveluita kuten Office ja Mailchimp, joiden ylläpitämät palvelimet saattavat fyysisesti sijaita EU- ja ETA-alueen ulkopuolella. Muita tietoja ei luovuteta. Yhdistys voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn yhdistyksen ulkopuolisille yrityksille, jotka voivat sijaita myös Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella olevissa maissa, kuten Yhdysvalloissa. Nämä yritykset voivat käsitellä henkilötietoja tarjotakseen esimerkiksi infrastruktuuri- ja IT-palveluita, tai muita palveluja. Tällaisissa tapauksissa riittävästi tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan EU-U.S. – Privacy Shield – järjestelyllä, tai sopimusteitse käyttämällä EU-komission hyväksymiä mallilausekkeita.  

9. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopio, korjata, muuttaa ja poistattaa itseään koskevia tietoja elleivät tietosuoja-asetukset vaadi niiden säilyttämistä, pyytää rajoituksia itseään koskevan tiedon käsittelyyn sekä kieltää osittain tai kokonaan markkinointi- ja tutkimustarkoituksessa tehdyt yhteydenotot.  

Jos tietojen käsittely on perustunut rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus perua suostumuksensa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn. Suostumuksen peruminen ei vaikuta niiden tietojen tallentamiseen ja käsittelyyn, jotka on kerätty ennen suostumuksen perumista.  

Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteri- ja tietosuoja-asioista vastaavaan henkilöön, tässä tapauksessa Demo ry:n talous- ja hallintokoordinaattoriin (info@demofinland.org).  

Jos tiedon korjaamisesta tai tarkastusoikeuden toteuttamisesta kieltäydytään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja hänellä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta.   

REKISTERISELOSTE: DEMON TAPAHTUMAILMOITTAUTUMISREKISTERI 

1. Rekisterinpitäjä 

Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö – Demo ry,
Hermannin rantatie 8, 00580 HELSINKI 

2. Yhteystiedot rekisteriasioita varten 

info(at)demofinland.org 

3. Rekisterin nimi 

Demon tapahtumailmoittautumisrekisteri. 

4. Rekisterin käyttötarkoitus: 

Demon tapahtumailmoittautumisrekisteri on rekisteri, joka kerätään Demon järjestämien tapahtumien osallistujista tapahtumien käytännön järjestelyiden toteuttamista varten. Rekisteriä käytetään esimerkiksi laskutukseen sekä majoitus-, matka-  ja ruokailujärjestelyiden toteuttamiseen Demon tapahtumissa. Tietoja voidaan käyttää myös muihin tapahtumien järjestämiseen liittyviin tarkoituksiin. 

5. Rekisterin tietosisältö:  

Demo ry tallentaa vain tietoja, jotka ovat tarpeellisia yhdistyksen toiminnan ja tietojen käyttötarkoituksen kannalta ja joiden käsittelyyn sillä on lakiperusteinen oikeus. Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot rekisteröidystä: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite, taustaorganisaatio ja asema siinä, syntymäaika, mahdolliset erikoisruokavaliot ja vastaavat toiveet, majoitus- ja vastaavat toiveet, aikaisempi osallistuminen Demon toimintaan ja tapahtumiin. 

Lisäksi ulkomailla tapahtuvien tapahtumien ja matkojen sekä vastaavien tapahtumien osalta voidaan osallistujilta kerätä myös seuraavia tietoja: kansalaisuus, sosiaaliturvatunnus ja syntymäaika, passin tiedot, viisumitiedot, muut matkustukseen liittyvät tiedot, passikuvat sekä matkustusasiakirjojen kopiot. 

6. Rekisterin tietolähteet: 

Tietoja kerätään rekisteriin Demo ry:n ja rekisteröidyn välisiin yhteydenottoihin käytetyistä kanavista, esimerkiksi puheluista, tekstiviesteistä, sähköposteista sekä sähköisistä ja paperisista ilmoittautumislomakkeista. Henkilökohtaisten tietojen kerääminen ja päivittäminen tehdään säännösten mukaisesti.  

7. Rekisteritietojen säilytyksen ja suojauksen periaatteet: 

Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan. Kaikki henkilötiedot säilytetään asianmukaisesti palomuureilla ja salasanoilla suojatuilla palvelimilla.  Yhdistyksen nettisivut ja muut palvelut on SLL -suojattu.  Mahdolliset fyysiset kopiot (esimerkiksi matkustusasiakirjoista) säilytetään lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. 

Henkilötiedot säilytetään 3 kuukautta tapahtuman jälkeen. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarvittaessa tätä pitempi aika, mikäli tietoja tarvitaan esimerkiksi tapahtuman laskuttamista tai vastaavaa tarkoitusta varten. 

Kaikille rekisteristä poistettaville henkilöille tarjotaan mahdollisuutta siirtää tietonsa Demon sidosryhmärekisteriin tulevia yhteydenottoja varten. Tässä tapauksessa henkilötiedoista kuitenkin poistetaan siirron yhteydessä kaikki tiedot, joiden säilyttäminen ei ole välttämätöntä sidosryhmärekisteriä varten. 

8. Tietojen luovuttamien ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle  

Tietojen säilyttämiseen käytetään ulkopuolisia palveluita kuten Office, joiden ylläpitämät palvelimet saattavat fyysisesti sijaita EU- ja ETA-alueen ulkopuolella. Muita tietoja ei luovuteta. Yhdistys voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn yhdistyksen ulkopuolisille yrityksille, jotka voivat sijaita myös Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella olevissa maissa, kuten Yhdysvalloissa. Nämä yritykset voivat käsitellä henkilötietoja tarjotakseen esimerkiksi infrastruktuuri- ja IT-palveluita, tai muita palveluja. Tällaisissa tapauksissa riittävästi tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan EU-U.S. – Privacy Shield – järjestelyllä, tai sopimusteitse käyttämällä EU-komission hyväksymiä mallilausekkeita.  

 
9. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopio, korjata, muuttaa ja poistattaa itseään koskevia tietoja elleivät tietosuoja-asetukset vaadi niiden säilyttämistä, pyytää rajoituksia itseään koskevan tiedon käsittelyyn sekä kieltää osittain tai kokonaan markkinointi- ja tutkimustarkoituksessa tehdyt yhteydenotot.  

Jos tietojen käsittely on perustunut rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus perua suostumuksensa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn. Suostumuksen peruminen ei vaikuta niiden tietojen tallentamiseen ja käsittelyyn, jotka on kerätty ennen suostumuksen perumista.  

Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteri- ja tietosuoja-asioista vastaavaan henkilöön, tässä tapauksessa Demo ry:n talous- ja hallintokoordinaattoriin (info@demofinland.org).  

Jos tiedon korjaamisesta tai tarkastusoikeuden toteuttamisesta kieltäydytään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja hänellä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta.   

Seloste päivitetty 23.9.2020 

Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.