Hyppää sisältöön

Suomi

Yleisö kuuntelemassa paneelikeskustelua

Demokratiatuen ja kansainvälisten demokratiakysymysten asiantuntija Suomessa 

Suomessa Demo Finlandin tavoitteena on kasvattaa puolueiden ymmärrystä demokratiatuesta ja sitoutumista siihen sekä vahvistaa monipuoluedialogia ja puolueiden inklusiivisuutta. Demo Finland tarjoaa asiantuntemustaan suomalaisille puolueille sekä ministeriöille, jotta niiden sitoutuminen demokratiatukeen myös näkyisi käytännön politiikassa. 

Demo Finland on johtava demokratiatuen asiantuntija- ja vaikuttajaorganisaatio Suomessa. Yhteystiedot haastattelu- ja puhujapyyntöjä varten löytyvät täältä (avautuu uuteen välilehteen).

Työmme Suomessa 

Demo Finland tekee Suomessa läheistä yhteistyötä eduskunnan ja sen valiokuntien, puoluetoimistojen ja poliittisten nuoriso- ja naisjärjestöjen kanssa. Demo Finland järjestää demokratiaa ja ulkopolitiikkaa käsitteleviä seminaareja ja koulutuksia sekä tuottaa asiantuntijajulkaisuja. Demo Finland on tuottanut esimerkiksi selvitykset eduskuntapuolueiden sisäisestä demokratiasta sekä vammaisten ihmisten osallisuudesta suomalaisissa puolueissa

Demo Finlandin toimintaan kotimaassa kuuluu myös säännöllisesti järjestettävät koulutusohjelmat, joissa kohderyhmänä on ollut erityisesti puolueiden nuoriso- ja opiskelijajärjestöt tai puolueiden naisjärjestöt. Koulutusohjelmat kokoavat eri puolueiden toimijoita käymään vuoropuhelua keskenään sekä syventämään osaamistaan demokratiaan ja ajankohtaisiin ulkopoliittisiin aiheisiin liittyen. Nuorten Demokratia-akatemian suorittaneet voivat liittyä Demokratia-akatemian alumniverkostoon, joka kokoontuu noin kahdesti vuodessa kuulemaan ajankohtaisia alustuksia demokratiakehityksestä ja keskustelemaan muiden alumnien kanssa. 

Vuonna 2022 Demo Finland aloitti yhdessä eduskuntapuolueiden kanssa työn vammaisten ihmisten poliittisen osallistumisen edistämiseksi. Demo Finland koordinoi puolueiden muodostamaa työryhmää, jonka tavoitteena on pohtia ja edistää vammaisten ihmisten osallisuutta suomalaisissa puolueissa, vertaisoppia puoluetoimijoilta Demo Finlandin ohjelmamaissa sekä seurata ja kartoittaa puolueiden toiminnan yhdenvertaisuuden, esteettömyyden ja saavutettavuuden edistymistä Suomessa. 

Demo Finland perusti vuonna 2020 kansanedustajista koostuvan rauha- ja dialogiryhmän vahvistamaan kansanedustajien dialogitaitoja, jotta nämä voivat tuoda osaamistaan ja kokemustaan monipuolueyhteistyöstä esimerkiksi Suomen kumppanimaiden käyttöön haastavissa poliittisissa tilanteissa. Ryhmä on saanut koulutusta dialogin fasilitoinnista ja rauhanvälitystaidoista. 

Vaikuttamistyö 

Demo Finlandin vaikuttamistyön tavoitteena on demokratiatuen vahvistuminen puolueiden ohjelmissa sekä kansallisessa ja kansainvälisessä politiikassa. 

Euroopan tasolla Demo Finland osallistuu aktiivisesti kattojärjestönsä European Partnership for Democracyn (EPD) vaikuttamistyöhön ja julkaisujen tuottamiseen sekä globaalilla tasolla esimerkiksi Global Partnership for Multiparty Democracyn (GPMD) toimintaan hallituksen jäsenenä ja Global Democracy Coalition -verkoston toimintaan. Suomessa Demo Finland on kestävän kehityksen toimikunnan jäsen, toimii aktiivisesti Kehityspoliittisessa toimikunnassa sekä osallistuu mm. YK:n päätöslauselmien 1325 sekä 2250 kansallisten toimintasuunnitelmien suunnittelua ja toimeenpanoa valvovien verkostojen toimintaan, kommentoi pyynnöstä mm. ministeriöiden, puolueiden ja muiden sidosryhmien lausuntoja ja raportteja sekä tekee kannanottoja demokratiatukeen liittyen. Lisäksi Demo Finland pitää aktiivisesti yhteyttä jäsenpuolueisiinsa ja vahvistaa niiden osaamista demokratiatuesta.

Työmme tuloksia

  • Nuorten Demokratia-akatemian osallistujat ovat saaneet tietoja ja taitoja, joita he voivat hyödyntää politiikassa toimiessaan.
  • Koulutusohjelmiin osallistuneiden naispoliitikkojen taidot ja valmiudet ottaa osaa ulko- ja turvallisuuspolitiikasta käytävään keskusteluun ovat vahvistuneet. 
  • Puolueiden työryhmä vammaisten ihmisten osallisuuden edistämiseksi on aloittanut toimintansa. 
  • Demo Finlandin, Varusmiesliiton ja puolueiden nuorisojärjestöjen kampanja varusmiesten äänestysmahdollisuuksien parantamiseksi saavutti tavoitteensa, kun vaalilain muutos mahdollisti äänestyspaikan perustamisen varuskuntiin. 
Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.