Hyppää sisältöön

Suomi

Yleisö kuuntelemassa paneelikeskustelua

Demo Finland on kaikkien Suomen eduskuntapuolueiden yhteinen järjestö, jonka erityinen asema mahdollistaa puoluerajat ylittävän yhteistyön demokratian tukemiseksi. Myös Suomessa Demo Finlandin toiminnan tavoite on edistää inklusiivista monipuoluedemokratiaa. Toiminta Suomessa keskittyy erityisesti puolueiden osaamisen vahvistamiseen kansainväliseen demokratiatukeen liittyvissä kysymyksissä. Demo Finland tukee ja fasilitoi myös puolueiden välistä dialogia.

Työmme Suomessa 

Demo Finland on demokratiatuen ja kansainvälisten demokratiakysymysten asiantuntija Suomessa, ja se tarjoaa suomalaisille puoluetoimijoille mahdollisuuden hyödyntää omaa asiantuntijuuttaan sekä saada käytännön kokemuksia demokratiatuesta.  

Demo Finland tekee Suomessa läheistä yhteistyötä eduskunnan ja sen valiokuntien, puoluetoimistojen ja poliittisten nuoriso- ja naisjärjestöjen kanssa. Demo Finland järjestää demokratiaa ja ulkopolitiikkaa käsitteleviä seminaareja ja koulutuksia sekä tuottaa asiantuntijajulkaisuja. Puoluetoimijoilla on mahdollisuus osallistua Demo Finlandin toimintaan Suomessa osallistumalla muun muassa näihin tapahtumiin ja olemalla mukana kansainvälisten delegaatioiden vierailuissa. Demo Finland järjestää tapahtumia myös yhdessä muiden sidosryhmien kanssa ja osallistuu jäsenpuolueidensa puoluekokouksiin.  

Demo Finlandin toimintaan kotimaassa kuuluu myös säännöllisesti järjestettävät Demokratia-akatemiat, joissa kohderyhmänä on ollut erityisesti puolueiden nuoriso- ja opiskelijajärjestöt tai puolueiden naisjärjestöt. Demokratia-akatemia kokoaa eri puolueiden toimijoita käymään vuoropuhelua keskenään sekä syventämään osaamistaan demokratiaan ja ajankohtaisiin ulkopoliittisiin aiheisiin liittyen. Nuorten Demokratia-akatemian suorittaneet voivat liittyä Demokratia-akatemian alumniverkostoon, joka kokoontuu noin kahdesti vuodessa kuulemaan ajankohtaisia alustuksia demokratiakehityksestä ja keskustelemaan muiden alumnien kanssa.

Vuonna 2020 Demo Finland perusti joukolle suomalaisia kansanedustajia dialogiryhmän, joka on saanut koulutusta dialogista ja rauhanvälitystaidoista. Tarkoituksena on, että ulkomi­nisteriö tai Suomen lähetystöt ulkomailla voivat tarvittaessa hyödyntää koulutettuja kansanedus­tajia tukemaan poliittista dialogia eri konteksteissa.

Vaikuttamistyö  

Vaikuttamistyö demokratiatuen puolesta ja yhteistyöverkostojen rakentaminen on myös yksi Demo Finlandin tärkeimmistä tehtävistä. Euroopan tasolla Demo Finland osallistuu aktiivisesti kattojärjestönsä European Partnership for Democracyn (EPD) vaikuttamistyöhön ja julkaisujen tuottamiseen sekä globaalilla tasolla esimerkiksi Global Partnership for Multiparty Democracyn (GPMD) toimintaan hallituksen jäsenenä. Suomessa Demo Finland on kestävän kehityksen toimikunnan jäsen sekä osallistuu mm. YK:n päätöslauselmien 1325 sekä 2250 kansallisten toimintasuunnitelmien suunnittelua ja toimeenpanoa valvovien verkostojen toimintaan, kommentoi pyynnöstä mm. ministeriöiden, puolueiden ja muiden sidosryhmien lausuntoja ja raportteja sekä tekee kannanottoja demokratiatukeen liittyen.

Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.