Hyppää sisältöön

Tunisia

Tunisialaisia nuoria poliitikkoja istumassa pöydän ympärillä

Askelia kauemmas demokratiasta 

Tunisia on ainoa arabimaa, josta tuli vuoden 2011 kansannousujen jälkeen demokratia. Heinäkuussa 2021 presidentti Kais Saied kuitenkin erotti pääministerin ja jäädytti parlamentin toiminnan, ottaen itselleen myös yleisen syyttäjän tehtävät.  Maa on liukunut kohti autoritaarisuutta presidentin keskittäessä valtaa itselleen ja heikentäen oikeuslaitoksen ja vaaliviranomaisten riippumattomuutta. Maaliskuussa 2022 presidentti hajotti parlamentin lopullisesti. Uudet parlamenttivaalit on määrä pitää perustuslain vastaisesti vasta joulukuussa 2022, mutta heinäkuussa 2022 järjestettiin kansanäänestys presidentin muotoilemasta uudesta perustuslaista.

Poliittisen kriisin aikana islamilaisten ja modernististen puolueiden välinen polarisaatio on lisääntynyt entisestään. Monipuoluedemokratia on maassa uutta, ja vaikka puolueilla ja poliitikoilla on aiempaa enemmän tietoja demokratian periaatteista sekä monipuolueyhteistyön merkityksestä, on sen käytännön toteutus vielä ollut hankalaa etenkin nykyisen poliittisen kriisin aikaan. Erityisesti uudistusten hitaus, maan sisäinen alueellinen eriarvoisuus, korruptio, nuorisotyöttömyys ja heikko taloustilanne ovat ongelmia, jotka ovat aiheuttaneet kansalaisissa tyytymättömyyttä. Nämä johtivatkin presidentti Kais Saiedin valtaannousuun puoluekentän ulkopuolelta vuoden 2019 vaaleissa.

Tunisian monipuoluejärjestelmän syntymisen jälkeen on perustettu useita uusia puolueita. Monien puolueiden rakenteet ja toimintamallit ovat kuitenkin edelleen heikkoja. Vuoden 2021 poliittinen kriisi on myös aiheuttanut liikehdintää vakiintuneempien puolueiden sisällä, kun kritiikki niiden johtoa kohtaan on lisääntynyt. Poliitikkojen koulutukselle on entistä enemmän tarvetta, jotta he pystyisivät aidosti edistämään strategista suunnittelua ja politiikkavalmistelua puolueissaan. Puolueiden välinen yhteistyö on ollut mahdollista, mutta dialogi on edelleen haurasta ja altis poliittisen ilmapiirin kiristymiselle. Tunisiassa naisten poliittinen osallistuminen on lukumäärällisesti suurempaa kuin muualla arabimaissa.

Työmme Tunisiassa

Vuonna 2012 Demo Finland perusti yhdessä tunisialaisen ajatushautomon Centre des Etudes Méditerranéennes et Internationales (CEMI)  ja hollantilaisen kumppanijärjestönsä Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) kanssa Tunisian politiikkakoulun, jonka tavoitteena on monipuoluejärjestelmän vahvistuminen parantuneen puolueiden välisen yhteistyön ja toisaalta puolueiden osaamisen kasvamisen myötä. Vuodesta 2021 eteenpäin ohjelmassa on vahvistettu lisäksi nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon laajentamalla entisestään yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan ja puolueiden ulkopuolelta tulevien nuorten kanssa.

Tunisian politiikkakoulu (TSoP) kokoaa yhteen nuoren sukupolven poliitikkoja maan parlamenttipuolueista ja kansalaisjärjestöistä tarjoten heille niin tietoa kuin käytännön välineitäkin politiikassa toimimiseen. Politiikkakouluun osallistuminen lisää näiden nuorten poliitikkojen valmiuksia ja kykyä ymmärtää paremmin politiikkaa ja monipuoluejärjestelmää sekä taitoa toimia yhdessä yli puoluerajojen. Alumnien osaamista ja yhteistyötä vahvistetaan jatkokoulutuksella. Sukupuolten tasa-arvon vahvistuminen on ohjelmassa läpileikkaavana tavoitteena, ja siksi osallistujille on sukupuolikiintiöt ja koulutusten sisällössä arvioidaan teemoja eri sukupuolten näkökulmasta.  

Politiikkakoulun puitteissa järjestetään vuosittain useita monipuoluepohjaisia keskustelutilaisuuksia, tapaamisia ministerien kanssa sekä avoimia keskustelutilaisuuksia puolueiden, kansalaisyhteiskunnan ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa korostaen rauhanomaista dialogia ja rakentavaa poliittista keskustelua.

Vuonna 2016 Tunisian politiikkakoulu perusti puoluerajat ylittävän korkean tason dialogifoorumin poliittisen vuoropuhelun vahvistamiseksi. Foorumissa kokoontuvat kaikki puolueet, joilla on parlamentissa yli kolme paikkaa. Foorumilla on merkittävä rooli yhteiskunnallisessa keskustelussa, sillä se on Tunisiassa ainoa laatuaan. Vuonna 2019 merkittävä osoitus monipuoluefoorumin yhteistyökyvystä oli syksyn 2019 vaaleihin liittynyt yhteinen julkilausuma vaalikampanjoinnin eettisyydestä ja yhteistyöhengestä. Vuoden 2021 kriisin jälkeen toiminta on kuitenkin osoittautunut haasteelliseksi.

Vuonna 2021 CEMI perustikin uuden dialogialoitteen, joka tuo yhteen puolueissa ja kansalaisjärjestöissä toimivia aktiivisia nuoria, jotta heidän äänensä kuuluisi tässä uudessa poliittisesti haastavassa tilanteessa. Lisäksi vuonna 2021 perustettu nuorisovaltuusto tarjoaa vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia nuorille, jotka eivät kuuluu puolueisiin eivätkä kansalaisjärjestöihin. Vastaperustetulla Freesh-monimediakanavalla nuoret vaikuttajat jakavat ideoita demokraattisesta osallistumisesta nuorilta nuorille, ja sen pariin on löytänyt jo tuhansia nuoria seuraajia.

Ohjelmassa on aiemmin tuettu myös puolueita niiden strategisessa työssä sekä koulutettu parlamentaarikkoja ja heidän avustajiaan.

Tunisian politiikkakoulu on nopeasti vakiinnuttanut paikkansa maan poliittisella kentällä. Joka toinen vuosi kunkin vuoden politiikkakoulusta parhain arvonsanoin valmistuneet nuoret poliitikot tekevät opintomatkan Suomeen tutustuakseen Demo Finlandin välityksellä suomalaiseen puoluekenttään ja monipuolueyhteistyön perinteisiin. 

Suomen ja Hollannin ulkoministeriöt rahoittavat Tunisian politiikkakoulua Demo Finlandin ja NIMD:n kautta, ja tällä hetkellä se on osa suurempaa “Power of Dialogue” -konsortiohanketta. 

Työmme tuloksia

  • Demo Finlandin tuella perustettu Tunisian politiikkakoulu (TSoP) on kouluttanut vuodesta 2012 lähtien yli 500 nuorta poliitikkoa monipuoluedemokratian perusteista. Osallistujia erilaisissa politiikkakoulun aktiviteeteissa on vuositasolla useita satoja.  
  • 54 politiikkakoulun toiminnassa mukana ollutta poliitikkoa valittiin parlamenttiin vuoden 2019 vaaleissa, näistä 14 on naisia. Vuoden 2018 kunnallisvaaleissa 61 politiikkakoulun alumnia (29 miestä ja 32 naista) oli ehdolla ja heistä 11 naista tuli valituiksi. 
  • Alumnit ovat korostaneet politiikkakoulun merkitystä itselleen. Erityisesti mahdollisuus tutustua muiden puolueiden edustajiin ja puoluerajat ylittävä yhteistyö ovat olleet heille tärkeitä.
  • Politiikkakoulun alumneja on valittu puolueissaan merkittäviin tehtäviin. Lisäksi alumnit ovat itse kouluttaneet kollegojaan omien puolueidensa sisällä ja tavoittaneet näin entistä laajemman kohderyhmän.
  • Tunisian politiikkakoulu ja puolueiden korkean tason dialogifoorumi ovat lisänneet sekä luottamusta ja yhteistyötä toimijoiden välille että saaneet aikaan politiikka-aloitteita. Vuonna 2019 13 puoluetta allekirjoitti yhdessä aloitteen eettisestä vaalikampanjoinnista.  
Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.