Hyppää sisältöön

Tunisian politiikkakoulun alumnit opintomatkalla Suomessa

Demo Finland järjesti marraskuussa 2022 tunisialaisten nuorisopoliitikkojen opintomatkan Suomeen. Vierailu oli osa Demo Finlandin Tunisiassa toteuttamaa hankeyhteistyötä, jota on tehty jo kymmenen vuoden ajan. Osallistujat olivat Tunisian politiikkakoulun (Tunisian School of Politics) alumneja vuodelta 2020, sillä koronapandemia viivästytti alkuperäistä matkaa. Politiikkakoulua Tunisiassa toteuttaa Centre des Etudes Méditerranéennes et Internationales (CEMI), joka on Demo Finlandin pitkäaikaisimpia hankekumppaneita. Nuoria poliitikkoja oli vierailulla kuusi, ja lisäksi mukana olivat CEMI:n toiminnanjohtaja Ahmed Driss sekä tulkki. Vierailijat olivat Tunisian eri puolueista ja edustettuina oli poliittisen kentän eri laitoja suurimmasta puolueesta pienempiin ja alueellisempiin. Opintomatka Suomeen on osa Tunisian politiikkakoulun koulutusohjelmaa.

Vierailun tarkoitus oli tutustua Suomen poliittisen järjestelmän eri osa-alueisiin ja keskustella demokratian tilasta ja nuorten poliittisesta osallistumisesta Suomessa ja Tunisiassa. Ohjelma koostui esimerkiksi poliitikkojen ja virkahenkilöiden tapaamisista, luennoista sekä vierailuista järjestöihin ja kaupunkien hallintoihin. Tunisialaiset pääsivät myös vierailuille eduskuntaan ja ulkoministeriöön. Lisäksi järjestimme dialogitapaamisen suomalaisten nuorisopoliitikkojen kanssa, jossa osapuolet jakoivat kokemuksiaan politiikassa toimimisesta. Suurin osa ohjelmasta toteutettiin Helsingissä, mutta ryhmä kävi myös Tampereella tutustumassa kaupunginhallintoon.

Kahdeksan tunisialaista seisomassa j istumassa portailla. Kaikki katsovat kameraan ja hymyilevät.
Ryhmä eduskunnassa. Ylärivi vasemmalta oikealle: Ahmed Driss (CEMI), Belkis Abdallah (Al Badil), Ahmed Ouri (People’s Movement), Sihem Ben Ali (Nidaa Tounes), Sonia Hachicha (tulkki), Talel Hafdhallah (Populair Republican Union). Alarivi: Amal Letaief (Qalb Tounes), Hind Gassara (Ennahdha).

Tunisian nykyinen poliittinen tilanne on puolueiden ja demokratian kannalta hälyttävä. Presidentti Kaïs Saied on keskittänyt paljon poliittista valtaa itselleen viimeisen vuoden aikana. Saied keskeytti parlamentin toiminnan pian valtaan noustuaan vuonna 2021 ja hajotti parlamentin lopulta maaliskuussa 2022. Kuluvan vuoden syyskuussa tulivat voimaan uusi vaalilaki sekä marraskuussa uusi presidentin itsensä luonnostelema perustuslaki. Presidentin määräämissä, 17.12. pidettävissä vaaleissa puolueet eivät voi enää asettaa ehdokkaita, vaan ehdolle asetutaan vaalipiireittäin yksilöinä.

Enemmistövaalitapa suosii tutkitusti eniten varakkaita ja tunnettuja henkilöitä, jotka ovat usein miehiä. Vaalitavan muutos siis aiheuttaa todennäköisesti ongelmia myös tasa-arvon ja nuorten osallisuuden kannalta. Vierailu Suomeen osui tunisialaisten kannalta poliittisesti herkkään aikaan, ja demokratian tila sekä puolueiden toimintamahdollisuudet kirvoittivat paljon keskusteluja. (Tarkempi analyysi uuden vaalilain vaikutuksista löytyy englanniksi esimerkiksi Carnegielta: Tunisia’s New Electoral Law Is Another Blow to Its Democratic Progress – Carnegie Endowment for International Peace)

“Demokratian avulla voimme varmistaa hyvän elämän edellytykset kaikille sekä osallistaa ihmisiä yhteiskunnan joka osa-alueelta taustoista, uskomuksista tai ideologioista huolimatta.”

Talel Hafdhallah, UPR (Populair Republican Union)

Demokratian tila ja poliittiset prosessit kiinnostivat

Tunisian politiikkakoulun alumnit olivat erittäin aktiivisia ja kiinnostuneita keskustelemaan sekä oppimaan suomalaisesta demokratiasta. Kiinnostuneisuus korostui etenkin, kun vierailijat tapasivat suomalaisia poliitikkoja ja puolueiden edustajia. Illallisella Demo Finlandin puheenjohtajan, kansanedustaja Jouni Ovaskan (kesk.) kanssa tunisialaiset halusivat etenkin tietää, miten Suomi ja EU suhtautuvat Tunisian poliittiseen tilanteeseen ja mitä ulkopolitiikassa voidaan tehdä demokratian tukemiseksi. Lisäksi vierailijat jakoivat omia kokemuksiaan puoluepolitiikassa toimisesta. Eduskunnassa he tapasivat Demo Finlandin hallituksesta Veronika Honkasalon (vas.) ja vpj. Saara-Sofia Sirénin (kok.) lounaan merkeissä. Lounaalla Honkasalo puhui tunisialaisille Suomen Nato-prosessista sekä siihen liittyvästä parlamentaarisesta yhteistyöstä muun muassa valiokunnissa. Tunisialaiset keskustelivat Honkasalon kanssa myös siitä, miten media Suomessa vaikuttaa politiikkaan ja miten poikkeusolojen aikana päätöksenteko Suomessa on toiminut.

“Puolueiden välinen yhteistyö sekä koalitiot vaikuttavat toimivan Suomessa hyvin. On tärkeää, että puolueet voivat tehdä yhteistyötä aatteellisista eroista huolimatta.”

Sihem Ben Ali, Nidaa Tounes
Suomalaisia ja tunisialaisia istumassa pöydässä keskustelemassa ja syömässä jälkiruokaa.
Ryhmä keskustelemassa edustaja Veronika Honkasalon (vas.) kanssa.

Ohjelmassa oli myös paljon luentoja ja sessioita, joissa käytiin läpi Suomen poliittista järjestelmää, kansalaisten ja poliitikkojen vaikuttamismahdollisuuksia sekä viranomaistoimintaa. Vieraat pääsivät kuulemaan luennot Suomen poliittisesta historiasta Helsingin yliopiston apulaisprofessori Johanna Rainio-Niemeltä ja vaaleista oikeusministeriön Niklas Wilhelmssonilta. Naisjärjestöjen kattojärjestö NYTKIS ry:n pääsihteeri Silla Kakkola esitteli suomalaisten naisjärjestöjen tasa-arvotyötä, ja SDP:n poliittisen valmistelun päällikkö Kaisa Vatanen kävi läpi puolueen ohjelmatyötä vaalien alla. Helsingin kaupungin stadiluotsi Johannes Jauhiainen esitteli kaupunkilaisille suunnattua osallisuusmallia, ja juristi Tiina Kyöttilä-Vettenranta kävi läpi Tampereen hallintorakennetta.

Sekä Suomen poliittinen historia että nykytilanne herättivät tunisialaisissa paljon ajatuksia, ja keskustelu oli luennoilla vilkasta. Erityistä huomiota saivat Suomen sisällissodasta toipumisen prosessi ja Suomessa tehty tasa-arvotyö. Myös kritisoitavaa löytyi, esimerkiksi edelleen korkeasta naisiin kohdistuvan väkivallan asteesta Suomessa. UPR-puolueen Talel Hafdhallah summasi ajatuksiaan Suomesta:

“Opimme, että Suomi on selviytynyt jopa sisällissodasta ja kyennyt rakentamaan järjestelmän, joka perustuu konsensukselle ja yhteistyölle.”

Talel Hafdhallaf, UPR (Populair Republican Union)

Tapaamisia nuorten poliitikkojen välillä

Tunisialaiset tapasivat Tampereen kaupunginvaltuuston nuoria poliitikkoja, Tampereen Lasten Parlamentin sekä nuorisovaltuuston edustajia sekä järjestämässämme dialogitapaamisessa poliittisten nuorisojärjestöjen edustajia. Tampereen kaupunginvaltuustossa nuoret valtuutetut Brigita Krasniqi (vihr.), Antti Moisander (ps.), Petri Rajala (kok.) ja Inna Rokosa (sd.) jakoivat kokemuksiaan, ja keskeisiksi teemoiksi nousi erityisesti nuorten yhteydenpito äänestäjien, kuntalaisten ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa. Lisäksi nuorten kohtaamat ennakkoluulot niin valtuuston sisällä kuin sen ulkopuolella puhututtivat.

Helsingissä tunisialaisten ja suomalaisten välillä järjestetyssä dialogissa nuoret keskustelivat siitä, miksi he lähtivät politiikkaan ja miten nuoria saisi osallistettua politiikkaan paremmin. Tunisialaisten pohdinnoissa korostui vahvasti nuorten rooli vuoden 2011 arabikeväässä sekä sen jälkeinen muutoshenki ja visio paremmasta. Molempien maiden nuorisopoliitikot olivat yhtä mieltä siitä, että nuorten täytyy olla aktiivisia toimijoita puolueissa ja puolustaa demokratiaa silloinkin, kun se on vaikeaa. Suomalaisten ja tunisialaisten nuorten tapaamiset olivat tärkeä ja kiitelty osa ohjelmaa, sillä matalan kynnyksen vertaiskeskustelut ovat arvokkaita hetkiä vaihtaa kokemuksia ja oppia toisilta yli puoluerajojen.

”Suomessa on huomattavissa vahva kansalaisaktiivisuus, joka kehittyy nuoresta pitäen. Silti puolueilla on vielä tekemistä nuorten poliittisen osallistumisen lisäämisessä.”

Belkis Abdallah, Al Badil

Intoa, ideoita ja inspiraatiota

Vierailu sai kokonaisuudessaan erittäin myönteistä palautetta, ja tunisialaiset viihtyivät marraskuun lopun lumisessa Suomessa omien sanojensa mukaan hyvin. Palautteessa tunisialaiset kertoivat saaneensa paljon uusia ideoita muun muassa hallintoon, vaalijärjestelmään ja osallistamiseen liittyen. Esiin nostettiin myös, että suomalaisessa ja tunisialaisessa järjestelmässä on myös samoja piirteitä. Eräs osallistuja kertoi oppineensa huomaamaan, mistä ongelmat Tunisiassa voivat johtua. Al Badil -puolueen Belkis Abdallah kertoi, että hän oppi arvostamaan politiikassa ja puolueissa tehtyä työtä:

“Puolueiden tekemä työ Suomessa on ollut menestyksekästä, mutta kaikkea sitä ei ole saavutettu yhtäkkiä. Puolueet ovat pitkään rakentaneet luottamusta poliittisen kentän ja äänestäjien välille. Konsensuksen rakentaminen on onnistunut vain, koska eri ryhmät ja luokat ovat tehneet sitä yhdessä.”

Belkis Abdallah, Al Badil

Sihem Ben Ali, Nidaa Tounes -puoleesta kiinnitti huomiota paikallishallintoon:

“Vierailulla huomasin, että paikallistason hallinto toimii hyvin ja pidin siitä, että kaupungeissa on tietynlainen yhteiskuntarauhan ja turvallisuuden ilmapiiri.”

Sihem Ben Ali, Nidaa Tounes

Kaiken kaikkiaan opintomatka oli erittäin onnistunut ja antoisa. Erityisen hedelmällisiä olivat tunisialaisten ja suomalaisten ajatustenvaihdot demokratiasta ja sen kehittämisestä sekä puolustamisesta. Tästä kiitos kuuluu aktiivisille Tunisian politiikkakoulun alumneille ja kaikille ohjelmaan osallistuneille.
Merci beaucoup! Shukran! Kiitos!

Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.