Hyppää sisältöön

Myanmar

Poliitikkoja koulutuksessa eri väristen mielipidelappujen kanssa
Myanmarin politiikkakoulun kurssilaisia vuonna 2019.

Kohti demokratiaa sotilasvallan jälkeen 

Etnisesti hyvin hajanainen Myanmar on asteittain palannut siviilihallintoon vuoden 2011 jälkeen, jolloin noin viisikymmentä vuotta vallassa ollut sotilasjuntta lakkautettiin. Maa on avautunut ulkomaailmalle nopeassa tahdissa, ja talouskasvu on ollut ripeää viime vuosien aikana. Demokratian kannalta toistaiseksi tärkein virstanpylväs saavutettiin marraskuussa 2015, kun maassa järjestettiin ensimmäiset suhteellisen vapaat yleisvaalit. Myös vuoden 2020 vaalit järjestettiin kotimaisten ja kansainvälisten vaalitarkkailijoiden mukaan pääosin puhtaasti, joskin vaalit peruttiin turvallisuussyihin vedoten useissa vaalipiireissä. Molempien vaalien voittajaksi nousi murskavoitolla ennen vuotta 2015 oppositiossa toiminut National League for Democracy (NLD). Perustuslaki takaa neljäsosan parlamenttipaikoista kuitenkin edelleen Myanmarin armeijalle, joten kaikki monipuoluedemokratiaan liittyvät uudistukset eivät ole yksinkertaisia toteuttaa. Armeija on käyttänyt yhä paljon valtaa maassa ja kaappasi vallan helmikuussa 2021 vedoten vaalivilppiin.

Pitkään jatkuneesta rauhanprosessista huolimatta useissa Myanmarin osavaltioissa on edelleen käynnissä avoimia konflikteja maan lukuisten etnisten ryhmien ja armeijan välillä. Osa aseellisista etnisistä ryhmistä on solminut rauhansopimuksen armeijan kanssa. Myanmarissa toimii yli 90 poliittista puoluetta, joista valtaosa on eri etnisten ryhmien pienpuolueita. Avoimen, vastuullisen ja osallistavan demokratian kehittäminen on tärkeää Myanmarin pyrkimyksissä kohti rauhanomaista, vakaata, moniarvoista ja tasa-arvoista yhteiskuntaa.

1. helmikuuta 2021 tapahtuneen sotilasvallankaappauksen vuoksi Demo Finland on toistaiseksi keskeyttänyt toimintonsa Myanmarissa ja arvioi mahdollisuuksiaan työskennellä maassa yhdessä muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa. Toimintamahdollisuuksia arvioidessaan Demo Finland noudattaa Euroopan unionin ja Suomen ulkoministeriön viimeisimpiä linjauksia ja ohjeistuksia.

Muoto

Työmme Myanmarissa 

Demo Finland ja sen hollantilainen kumppanijärjestö Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) perustivat yhdessä vuonna 2014 Myanmarin politiikkakoulun (MySoP – Myanmar School of Politics) tukeakseen maan demokratisoitumista puolueiden välistä yhteistyötä vahvistamalla. Tavoitteina on tukea monipuoluejärjestelmää siten, että ohjelman loputtua puolueilla on luottamuksellista ja institutionalisoitunutta yhteistyötä, puoluetoimijat edustavat paremmin kansalaisten näkemyksiä ja että puolueissa myös naiset ja nuoret ovat paremmin edustettuina. 

Suurin osa Myanmarin puolueista on pieniä ja resursseiltaan varsin heikkoja. Puolueiden politiikkatyön ja ohjelmatyön suunnittelu sekä vuoropuhelu kansalaisten kanssa vaatii tukea, jotta kansalaiset voisivat luottaa näiden demokratian kannalta keskeisten toimijoiden työhön. Politiikkakoulu keskittyykin poliittisten puolueiden osaamisen vahvistamiseen ja puolueiden välisen vuoropuhelun edistämiseen osavaltio- ja aluetasolla, yhteensä kuuden eri osavaltion alueella. Osavaltiotasolla demokratiaosaamisen kasvattamista tarvitaan, kun hallintoa demokratisoitumisen kehittyessä hajautetaan.  

Politiikkakoulun kursseilla opiskellaan esimerkiksi politiikan teoriaa, tasa-arvokysymyksiä ja poliitikkona toimimisen hyviä käytäntöjä sekä tutustutaan kansainvälisiin esimerkkeihin puoluetyöstä ja demokratisoitumisprosesseista. Kurssit ovat kussakin osavaltiossa noin kolmeviikkoisia ja kaikille osavaltion puolueille avoimia koulutusohjelmia, joissa puoluerajat ylittävä yhteistyö toteutuu käytännössä. Osallistujat jakavat oppimaansa kurssien jälkeen puolueissaan, mikä lisää politiikkakoulun vaikuttavuutta erityisesti puolueiden strategisen suunnittelun ja ohjelmatyön kehittämisen osalta. Tavoitteena on, että puolet osallistujista olisi naisia. 

Myanmarin politiikkakoulu on toiminut viidessä itäisessä osavaltiossa (Kayin, Kayah, Mon, Shan ja Tanintharyi) sekä Yangonin alueella. Politiikkakoulun alumneja on jo yli 280 yli 40 eri puolueesta, ja alumneille järjestetään lisäkoulutuksia, joissa he voivat syventää tietojaan sekä vahvistaa ja jatkaa puoluerajat ylittävää yhteistyötä. 

Myanmarin politiikkakoulu pyrkii koulutuksen lisäksi myös vahvistamaan demokraattista politiikantekoa ja dialogia käytännössä monipuoluepohjalta. Ensimmäinen pysyvä monipuoluefoorumi perustettiin Shanin osavaltion 12 puolueelle vuonna 2018. Tämä foorumi on tuottanut jo yhteisiä lakiesityksiä osavaltiotasolla. Yhteisten aloitteiden laatiminen dialogin pohjalta on merkittävä edistysaskel maassa, jossa monipuolueyhteistyö on vielä uutta ja avoimia konflikteja monien toimijoiden välillä yhä olemassa. 

Suomen ja Hollannin ulkoministeriöt rahoittavat Myanmarin politiikkakoulua Demo Finlandin ja NIMD:n kautta. 

Elokuussa 2018 Demo Finland ja NIMD aloittivat yhteistyökumppaneina myös Myanmarin suurimmassa demokratiatukiohjelmassa STEP Democracy:ssa, jota rahoittaa Euroopan Unioni ja koordinoi Myanmarissa International IDEA. EU-ohjelma on tukenut esimerkiksi Myanmarin vaalikomissiota vuoden 2020 vaalien järjestämisessä sekä kansalaistoimijoita ja poliittisia puolueita niiden osaamisen vahvistamisessa ja erityisesti naisten, nuorten, haavoittuvien ryhmien ja vähemmistöjen osallistamisessa. Demo Finlandin ja NIMD:n ohjelmaosuudessa keskitytään erityisesti puolueiden ohjelmallisen työn osaamisen ja inklusiivisuuden vahvistamiseen paikallis- ja osavaltiotasoilla. Demo Finland tukee erityisesti naispoliitikkojen osaamisen ja osallistumisen vahvistamiseen tähtäävää oppimista ja koulutusta sekä tekee vaikuttamistyötä puolueiden parissa tasa-arvotyön kehittämiseksi. 

Työmme tuloksia

  • Myanmarin politiikkakoulu on maan ensimmäinen puoluerajat ylittävä laaja koulutusohjelma osavaltio- ja aluetasolla. 
  • Politiikkakoulussa on koulutettu jo yli 300 poliitikkoa yli 40 eri puolueesta demokratiaprosesseista, politiikan periaatteista, monipuoluedialogista, tasa-arvotyöstä ja poliitikkona toimimisen käytännöistä.
  • Yli 200 Myanmarin politiikkakoulun kouluttamaa poliitikkoa oli ehdoilla vuoden 2020 vaaleissa ja 41 tuli valituksi hakemaansa tehtävään, pääasiassa osavaltioparlamentteihin.
  • Näistä Myanmarin politiikkakoulun kouluttamista ehdokkaista sekä valituiksi tulleista edustajista kolmannes oli naisia, mikä on huomattavasti yli maan keskiarvon.
  • Kolmasosa politiikkakoulun alumneista ilmoittaa nyt tekevänsä yhteistyötä muiden puolueiden kanssa vähintään kuukausittain. 
  • Shanin osavaltion monipuoluedialogifoorumi on jo tässä vaiheessa pystynyt luomaan turvallisen tilan puolueiden yhteistyölle, ja puolueet ovat tuottaneet myös yhteisiä lakiesityksiä.
  • EU:n tukemassa STEP Democracy -ohjelmassa on tuotettu laaja naispoliitikkojen kapasiteetin vahvistamiseen liittyvä koulutusmateriaali sekä puolueille suunnattu ohjeistus tasa-arvosta ja koulutettu naispoliitikkoja.
  • Shanin osavaltiossa on käynnistetty 26 puolueen naispoliitikkojen verkosto tasa-arvon edistämiseksi puolueiden sisällä sekä niiden politiikassa.
  • Yli 70 % ohjelmaan osallistuneista puolueista on ottanut askeleita tasa-arvon edistämiseksi puolueissa.
Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.