Hyppää sisältöön

Myanmar

Poliitikkoja koulutuksessa eri väristen mielipidelappujen kanssa
Myanmarin politiikkakoulun kurssilaisia vuonna 2019.

Demokraattisten arvojen tukemista sotilasvallan varjossa

Etnisesti hyvin hajanainen Myanmar oli ottanut askelia kohti siviilihallintoa vuoden 2011 jälkeen, jolloin noin viisikymmentä vuotta vallassa ollut sotilasjuntta lakkautettiin. Maa avautui ulkomaailmalle nopeassa tahdissa, ja talouskasvu oli ripeää helmikuun 2021 sotilasvallankaappaukseen asti. Demokratian kannalta tärkeä virstanpylväs saavutettiin marraskuussa 2015, kun maassa järjestettiin ensimmäiset suhteellisen vapaat yleisvaalit. Myös vuoden 2020 vaalit järjestettiin kotimaisten ja kansainvälisten vaalitarkkailijoiden mukaan pääosin puhtaasti, joskin vaalit peruttiin turvallisuussyihin vedoten useissa vaalipiireissä. Molempien vaalien voittajaksi nousi murskavoitolla ennen vuotta 2015 oppositiossa toiminut National League for Democracy (NLD). Perustuslaki takasi neljäsosan parlamenttipaikoista kuitenkin edelleen Myanmarin armeijalle, joten monet monipuoluedemokratiaan liittyvät uudistukset olivat vaikeita toteuttaa. Armeija on käyttänyt yhä paljon valtaa maassa ja kaappasi vallan helmikuussa 2021 vedoten vaalivilppiin.

Huolimatta pitkään jatkuneesta rauhanprosessista, jota nyt ohjaa sotilasjuntta, useissa Myanmarin osavaltioissa on edelleen käynnissä avoimia konflikteja maan lukuisten etnisten ryhmien ja armeijan välillä. Vallankaappaus on vahvistanut näitä konflikteja. Konfliktin kummallakin puolella on suuri määrä poliittisia puolueita, joista valtaosa on eri etnisten ryhmien pienpuolueita. Avoimen, vastuullisen ja osallistavan demokratian kehittäminen on tärkeää Myanmarin pyrkimyksissä kohti rauhanomaista, vakaata, moniarvoista ja tasa-arvoista yhteiskuntaa.

Työmme Myanmarissa 

Demo Finland ja sen hollantilainen kumppanijärjestö Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD)  toteuttivat demokratiakoulutusta ja tukivat puolueiden välistä yhteistyötä vuosina 2014–2021 Myanmarin politiikkakoulun kautta. Politiikkakoulu toimi viidellä itäisellä alueella tai osavaltiossa (Kayin, Kayah, Mon, Shan ja Tanintharyi) sekä Yangonin alueella. Alumneja on yli 300 yli 40 eri puolueesta. Poliitikkojen kouluttamisen lisäksi Myanmarin politiikkakoulun tavoitteena oli vahvistaa demokraattisia toimintatapoja politiikassa sekä monipuoluedialogia käytännön tasolla. Ensimmäinen puolueiden dialogifoorumi perustettiin Shanin osavaltiossa vuonna 2018. Foorumi muun muassa tuotti yhteisiä osavaltiotason lakialoitteita. Yhteisten aloitteiden laatiminen dialogin pohjalta on merkittävä edistysaskel maassa, jossa monipuolueyhteistyö oli vielä uutta ja monien toimijoiden välillä on edelleen avoimia konflikteja.

Vallankaappauksen jälkeen NIMD ja Demo Finland arvioivat jatkuvasti mahdollisuuksia jatkaa työskentelyä Myanmarissa. NIMD Myanmar -tiimi tarkasteli erityisesti tapoja tukea naisia, nuoria ja etnisiä johtajia, jotka toimivat muutoksentekijöinä ja joilla on keskeinen rooli tulevissa demokraattisissa prosesseissa. Demo Finland on seurannut tarkasti EU:n ja Suomen ulkoministeriön ajankohtaisia linjauksia Myanmariin liittyen.

NIMD:n ja Demo Finlandin yhdessä rahoittaman Power of Dialogue (POD) -ohjelman tavoitteena on vahvistaa näiden johtajien poliittista ymmärrystä ja taitoja, jotta he voivat vaikuttaa toimivan demokraattisen yhteiskunnan edistämiseksi.

NIMD Myanmarin demokratiakoulutuksen sisällöt keskittyvät politiikan teoriaan, dialogiin, sukupuolten tasa-arvoon ja politiikan parhaisiin käytäntöihin. Lisäksi NIMD Myanmar keskittyy osaamisen kehittämiseen ja demokraattisten dialogiprosessien tukemiseen paikallisella ja alueellisella tasolla. Sekä alueellisella että kansallisella tasolla demokraattisten arvojen ja taitojen säilyttäminen on tärkeämpää kuin koskaan, jotta nykyisestä kriisistä selvitään.

Työtä rahoittavat Suomen ja Hollannin ulkoministeriöt.

Työmme tuloksia

  • Myanmarin ohjelma oli maan ensimmäinen puoluerajat ylittävä laaja koulutusohjelma osavaltio- ja aluetasolla. 
  • Kursseilla on koulutettu yli 300 poliitikkoa yli 40 eri puolueesta.
  • Yli 200 alumnia oli ehdolla vuoden 2020 vaaleissa ja 41 tuli valituksi hakemaansa tehtävään, pääasiassa osavaltioparlamentteihin.
  • Näistä ehdokkaista sekä valituiksi tulleista edustajista kolmannes oli naisia, mikä on huomattavasti yli maan keskiarvon.
  • Kolmasosa alumneista ilmoitti ennen vallankaappausta tekevänsä yhteistyötä muiden puolueiden kanssa vähintään kuukausittain. 
  • Shanin osavaltiossa käynnistettiin 26 puolueen naispoliitikkojen verkosto tasa-arvon edistämiseksi puolueiden sisällä sekä niiden politiikassa.
  • Yli 70 % ohjelmaan osallistuneista puolueista on ottanut askeleita tasa-arvon edistämiseksi puolueissa.
  • Osallistuttuaan ensimmäiseen vallankaappauksen jälkeiseen demokratiakoulutukseen poliittiset toimijat kertoivat saaneensa uutta motivaatiota jatkaa poliittisten ratkaisujen ja vuoropuhelun etsimistä oman osavaltionsa tai alueensa ongelmien tunnistamiseksi ja käsittelemiseksi.
Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.