Hoppa till innehåll

Sri Lanka

Unga människör som sitter sida vid sida

Unga och kvinnor underrepresenterade i en politiskt instabil situation 

Sri Lanka är i ett politiskt känsligt övergångsskede efter inbördeskriget som slutade år 2009 och de demokratiska moderniseringar som gjordes år 2015 samt maktskiften åren 2019–2020. Efter valen år 2015 började man genomföra förlikningsprocessen efter inbördeskriget, men efter presidentvalet 2019 och parlamentsvalen år 2020 har denna process tydligt försvårats. Även processen som siktar på att förnya grundlagen har fått en ny riktning, då det nya styret strävar efter att öka presidentens maktbefogenheter. Det har även skett stora förändringar inom Sri Lankas partifält under den senaste tiden, och den politiska situationen mellan partierna är emellanåt instabil. De senaste åren har präglats av framåt flyttandet av valen på grund av corona-situationen år 2020, grundlagskrisen år 2018 samt terrorattackerna som skedde påsken 2019, varefter situationen mellan olika grupper varit mycket spänd och det finns en risk för våldsamma sammandrabbningar. 

Kvinnor, unga och minoriteter är underrepresenterade inom politiken. De finns under sex procent kvinnor i parlamentet. Partiernas ledning består huvudsakligen är äldre män, och representativitet förverkligas inte i partiernas strukturer för beslutsfattning. 

Vårt arbete i Sri Lanka

Under åren 2015–2016 Demo Finland stödde med sin lokala partner One-Text Initiative (OTI) i Sri Lanka unga politikers konstruktiva och fredliga samarbete över etniska, religiösa och partigränser. Verkstäderna som började våren 2015 samlade unga politiker från dem partiblock som representerades i landets parlament för diskussion, lärande och sökande efter gemensamma lösningar. En delegation unga finska ledamöter besökte i oktober 2016 projektets utbildningsveckoslut som utbildare och deltagare i diskussion.  

I det nya pilotprojektet som inleddes år 2019 främjar Demo Finland och OTI kvinnors politiska delaktighet genom ett likartat tillvägagångssätt. Syftet är att grunda ett nätverk av kvinnliga fullmäktigeledamöter, där unga kvinnliga politiker från sex distrikt kan utveckla sitt politiska kunnande och samarbeta. Därtill utförs påverkningsarbete för att partierna ska börja främja kvinnors delaktighet till exempel vid kandidatuppställningen inför va. 

Resultat av vårt arbete

  • Med stöd av Demo Finland förbinder sig unga politiker från alla parlamentpartier i Sri Lanka till samarbete över partigränserna för första gången i landets historia. Under det tre årtionden långa inbördeskriget hade unga politiker ingen möjlighet till samarbete, så det är en betydande framgång att kunna föra dessa unga till samma bord efter ett förödande inbördeskrig. 
Dela på sociala medier: