Hoppa till innehåll

Sri Lanka

Kvinnor som pratar runt bordet

Unga och kvinnor underrepresenterade i en politiskt instabil situation 

Sri Lanka är i ett politiskt känsligt övergångsskede efter inbördeskriget som slutade år 2009 och de demokratiska moderniseringar som gjordes år 2015 samt maktskiften åren 2019–2020. Efter valen år 2015 började man genomföra förlikningsprocessen efter inbördeskriget, men efter presidentvalet 2019 och parlamentsvalen år 2020 har denna process tydligt försvårats. Även processen som siktar på att förnya grundlagen har fått en ny riktning, då det nya styret har ökat presidentens maktbefogenheter. Det har även skett stora förändringar inom Sri Lankas partifält under den senaste tiden, och den politiska situationen mellan partierna är emellanåt instabil. De senaste åren har präglats av framåt flyttandet av valen på grund av corona-situationen år 2020, grundlagskrisen år 2018 samt terrorattackerna som skedde påsken 2019, varefter situationen mellan olika grupper varit mycket spänd och det finns en risk för våldsamma sammandrabbningar. 

Kvinnor, unga och minoriteter är underrepresenterade inom politiken. De finns under sex procent kvinnor i parlamentet. Partiernas ledning består huvudsakligen är äldre män, och representativitet förverkligas inte i partiernas strukturer för beslutsfattning. 

Vårt arbete i Sri Lanka

Under åren 2015–2016 Demo Finland stödde med sin lokala partner One-Text Initiative (OTI) i Sri Lanka unga politikers konstruktiva och fredliga samarbete över etniska, religiösa och partigränser. Verkstäderna som började våren 2015 samlade unga politiker från dem partiblock som representerades i landets parlament för diskussion, lärande och sökande efter gemensamma lösningar. En delegation unga finska ledamöter besökte i oktober 2016 projektets utbildningsveckoslut som utbildare och deltagare i diskussion.  

I det nya pilotprojektet som inleddes år 2019 främjade Demo Finland och OTI kvinnors politiska delaktighet genom ett likartat tillvägagångssätt. Kvinnliga politiker från 12 distrikt fick stöd för att bygga kontakter med varandra och även med kvinnliga parlamentariker och partiledare. Kvinnliga politiker utbildades också på Sri Lankas såväl som internationella instrument för jämställdhet, arbetet med media och sociala medier i politiskt arbete. 

Under 2020–2022 kommer Demo Finland och OTI att fortsätta arbetet med pilotprojektet inom tre olika områden, som är kunskapen och kompetensen hos kvinnliga politiker på lokal nivå, partiledarnas stöd för kvinnliga politiker och synligheten av kvinnliga politikers roll i media. Advokatarbete utförs till exempel för att se till att partier främjar kvinnors deltagande i partiledningen och i nomineringen av kandidater till valet. 

Resultat av vårt arbete

  • Med stöd av Demo Finland förbinder sig unga politiker från alla parlamentpartier i Sri Lanka till samarbete över partigränserna för första gången i landets historia. Under det tre årtionden långa inbördeskriget hade unga politiker ingen möjlighet till samarbete, så det är en betydande framgång att kunna föra dessa unga till samma bord efter ett förödande inbördeskrig.
  • Det finns nu ett nätverk av 40 kvinnliga rådsmedlemmar i Sri Lanka, där kvinnliga politiker från 12 distrikt och 11 partier utvecklar sina politiska färdigheter och samarbetar. 
Dela på sociala medier: