Demo har publikationssamarbete med Finlands utrikesministerium gällande ministeriets serie The Finnish Experience, där man lyfter fram Finlands styrkor på de olika samhälleliga planen. Demo och utrikesministeriet har tillsammans producerat publikationerna Women’s Role in Finnish Democracy Building och Political Youth Organisations: Strengthening the Voice of Youth in Politics. Publikationerna är speciellt riktade till de länders behov som är föremål för Demos verksamhet.

Demo har även producerat de finskspråkiga publikationerna Kansanvallalla kehitykseen – Katsaus kansainväliseen demokratiatukeen ja puolueiden rooliin samt Demokratiatuki ja konfliktit – Ennaltaehkäisystä jälleenrakennukseen. I 2015 har Demo publicerad en guide till kvinnornas politisk deltagande och Demos egen 10-års jubileumspublikation.

Youth Creating Solutions for Meaningful Participation – Toolkit for Trainers on Participation and Human Rights (2015)

A Decade of Supporting Democracy (2015) är Demos 10-års jubileumspublikation.

Gender equality within Political Parties and Women’s Cross-party Cooperation – How to Build the Capacities of Women Politicians and Political Parties (2015).

PASLET – Participation in Action, Sharing, Learning and Evolving Together (2014) är en publikation som tillverkades med hjälp av EU:s Youth in Action-program. Publikationen behandlar god praxis i ungdomarnas deltagande i Finland, Bangladesh, Nepal och Slovenien. Publikationen är tillverkad i samarbete med den bangladeshiska mänskorättsorganisationen Odhikar och det slovenska ungdomsnätverket MaMa.

Demokratiatuki ja konfliktit – Ennaltaehkäisystä jälleenrakennukseen (2014) behandlar sambandet mellan demokrati och fred samt hur man under en konflikt kan använda demokratistöd som en del av fredsstiftningsarbetet.  I publikationen presenteras även de politiska partiernas roll i demokratistöd och inom konfliktlösning samt Demos verksamhet.

Women’s Role in Finnish Democracy Building (2014) ingår i utrikesministeriets serie The Finnish Experience. I publikationen genomgås utvecklingen av kvinnors och mäns ställning i Finland från 1800-talet till nutid och speciellt kvinnors deltagande i beslutsfattande.

Kansanvallalla kehitykseen – Katsaus kansainväliseen demokratiatukeen (2013) är en inledning till internationellt demokratistöd och till partiernas roll i det. Därutöver presenteras partiernas egna demokratistödsorganisations, Demos, verksamhet.

Political Youth Organisations: Strengthening the Voice of Youth in Politics (2012) är en del av utrikesministeriets serie The Finnish Experience. I publikationen presenteras finländska politiska ungdoms- och studerandeorganisationers verksamhet och deras ställning i det finländska samhället.