Koronavirus koettelee demokratiaa

Koronavirus, eli Covid-19, on muutamassa kuukaudessa levinnyt maailmanlaajuiseksi pandemiaksi, jonka kestoa ja lopullista tartuntojen määrää ei tiedä vielä kukaan. Pandemian suorat vaikutukset...

Demo on muuttanut Kalasatamaan

Demon toimisto on muuttanut Hakaniemen tiloistaan Kalasatamaan, missä uusi osoitteemme on Hermannin rantatie 8. Koronaviruksesta johtuvien poikkeusolojen vuoksi koko henkilökunta työskentelee kuitenkin...

Monipuolueyhteistyön tukeminen vahvistaa luonnonvarojen demokraattista hallintoa Mosambikissa

Mosambikin hankkeemme toisen vaiheen avajaisia on vietetty Maputossa 17.3. Alkuvuodesta 2017 alkanut työmme Mosambikissa tukee luonnonvarojen demokraattista hallintoa, ja se on osa Suomen kahdenvälistä yhteistyötä...

Demokratian pitää näkyä vahvemmin EU:n ihmisoikeuksien ja demokratian toimintasuunnitelmassa

EU valmistelee parhaillaan toimintasuunnitelmaa ihmisoikeuksista ja demokratiasta vuosille 2020–2024. Demo vaatii yhdessä muiden demokratiajärjestöjen kanssa, että demokratia saa suunnitelmassa enemmän tilaa kuin edellisessä viisivuotissuunnitelmassa, joka...

Demokratiaa on rakennettava

Demokratiaa ei synny itsekseen vaan sitä on rakennettava. Sen lisäksi demokratiaa on vaalittava ja kehitettävä. ”Kerran demokratia, aina demokratia” –ajatukseen uinumiseen ei saa vaipua....

Tuore raportti tarjoaa näkökulmia demokratian tilaan maailmalla

Demokratiatukijärjestö International IDEA:n marraskuussa 2019 julkaisema The Global State of Democracy 2019 -raportti antaa kattavan kuvan demokratian tilasta ja kehittymisestä maailmalla viimeisen neljän vuosikymmenen...

Euroopan unionilla on tärkeä rooli demokratian edistämisessä

Euroopan unionilla on käytössään laaja keinovalikoima vaikuttaa taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kehitykseen maailmalla. Keinovalikoimaan kuuluvat muun muassa poliittinen dialogi, diplomatian keinot, siviilikriisinhallinta, kehitysyhteistyö...

Demo toivottaa hyvää joulua!

Toivotamme rauhallista joulua ja menestyksekästä uutta vuotta 2020 kaikille yhteistyökumppaneillemme ja muille demokratian ystäville!Kulunut vuosi osoitti, että demokratiatuelle ja Demon toiminnalle on paljon kysyntää....

Globaali tasa-arvotyö tarvitsee puolustajia

World Economic Forumin mukaan sukupuolten välisen tasa-arvon kasvaessa yhteiskunnat vaurastuvat ja tulevat turvallisemmiksi. Globaalisti äärimmäinen köyhyys on edelleen sukupuolittunutta: 122 naista suhteessa 100 mieheen...

Puolueiden valtava rooli hauraan rauhan ja demokratian tukijoina

Demon tuore julkaisu Political Parties and Peace Building – The Forgotten Stakeholder in Peace Processes tarjoaa ajankohtaista tietoa puolueista rauhanrakentamisessa. Julkaisu antaa kaikille lukijoille...