2012 9 20blog3

En förändring i det politiska systemet kan främja jämställdhet

Sandra Grindgärds | Tanzania pågår som bäst en grundlagsreform som ger politiker en möjlighet att verkligen visa att man är villig att förbättra kvinnors politiska representation och deltagande. Demos projekt i Tanzania är därför just nu viktigare än någonsin.

Tomi Kuosmanen: kun ulkomaalaisen euro onkin satanen

Yhdenvertaisuus, tuloerojen kasvu ja tasa-arvo ovat aiheina kotimaan politiikan kestosuosikkeja. Kehitysyhteistyöntekijänä kenttätyössä näitä teemoja voi joutua tarkastelemaan uudesta näkökulmasta. Työskentely kehitysmaakontekstissa saattaa johtaa haastavaan...
Jenni Pitko | Kuva: Toni Pallari

Sambiassa naisen ääni kuuluu heikosti

Jenni Pitko | Vietin kesän 2014 Sambiassa tekemässä itsenäistä vapaaehtoistyötä yhteistyössä suomalaisen eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö Demon kanssa. Demo toimii Sambiassa Zambian National Women’s Lobby -järjestön kanssa, jonka missio on lisätä naisten ja tyttöjen osallisuutta päätöksenteossa.
Anna Abrahamsson

Ungas röst avgörande för hållbar fred

Anna Abrahamsson | Fredsfrämjande och lösning av konflikter har varit en prioritet inom finländsk utvecklingspolitik och en av Finlands satsningar inom Förenta Nationerna. Medling och konfliktlösning är många gånger centrala för FN:s verksamhet, för att stöda fred och säkerhet, mänskliga rättigheter och utveckling. Konfliktsituationer hotar alla av dessa internationella samfundets grundvärden.

Naiset avainasemassa ilmastonmuutoksen ehkäisyssä

Pekka Haavisto | Öljy-yhtiö St1:n hallituksen puheenjohtaja Mika Anttonen kaipasi Suomen Liikemiesyhdistyksen juhlaseminaarissa 25.9. sellaisia ilmastoratkaisuja, jotka olisivat myös maailman köyhimpien ihmisten saavutettavissa.Hänen ohjeensa...

Tavoitteena oikeudenmukainen arvoketju

Jouko Jääskeläinen | Koko kehitystyön kannalta ehkä merkittävin suuren luokan kansainvälinen uudistus olisi asioiden tarkastelu ja määrittely niin sanotun arvoketjun muodossa. Kun nyt päivitellään sitä, että kehitysmaista virtaa meille suurempi rahamäärä kuin millä me tuemme heitä, on itsetutkiskelun aika.
Jirka Hakala / KOL

Onko demokratian edistämisellä sijaa kehitysyhteistyössä?

Jirka Hakala | Demokratiatyö, kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen ja tätä kautta rauhan, vakauden ja tasa-arvon edistäminen ovat tärkeä osa suomalaista kehityspolitiikkaa. Kun puhutaan demokraattisesta päätöksenteosta...

Demokratia vallan välineenä

Simon Elo | Suomen juhliessa satavuotista taivaltaan on hyvä muistella itsenäisyytemme aikaa edeltäviä vuosia. Vuonna 1906 Suomessa otettiin käyttöön yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. Osana uudistusta naiset saivat äänioikeuden ja oikeuden asettua ehdolle vaaleissa.

Yhteistyötä arvojen vuoksi vai niistä huolimatta?

Matti Vanhanen | Demokratia ja ihmisoikeudet ovat perinteisesti kuuluneet länsimaisen arvomaailman kulmakiviin. Pohjoinen Amerikka on ollut Euroopalle tässäkin mielessä historiallinen kumppani. Olemme jakaneet länsimaiset arvot ja tehneet yhteistyötä niin keskenään kuin toisissa maissa niiden pohjalta. Olkoonkin että yhtenäisessä arvopohjassa on myös eroja.

Vahvoja naisia ja vapaata markkinataloutta

Aura Salla | Vuosien 1990 – 2010 aikana köyhyydessä elävien kiinalaisten määrä tippui 84 prosentista 10 prosenttiin koko maan väestöstä. Suurin kiitos tästä kuuluu vapaalle markkinataloudelle ja tätä kautta syntyneelle talouskasvulle.