2012 9 20blog3

En förändring i det politiska systemet kan främja jämställdhet

Sandra Grindgärds | Tanzania pågår som bäst en grundlagsreform som ger politiker en möjlighet att verkligen visa att man är villig att förbättra kvinnors politiska representation och deltagande. Demos projekt i Tanzania är därför just nu viktigare än någonsin.

Tavoitteena oikeudenmukainen arvoketju

Jouko Jääskeläinen | Koko kehitystyön kannalta ehkä merkittävin suuren luokan kansainvälinen uudistus olisi asioiden tarkastelu ja määrittely niin sanotun arvoketjun muodossa. Kun nyt päivitellään sitä, että kehitysmaista virtaa meille suurempi rahamäärä kuin millä me tuemme heitä, on itsetutkiskelun aika.

The only way is up

Jussi Salonranta |

Nepalissa vieraillessani mieleeni muistui presidentti Urho Kekkosen SKP:n puheenjohtaja Aarne Saariselle lähettämä kirje vuodelta 1971, missä Kekkonen käsitteli kommunistisen puolueen tilaa. Kirjeessä Kekkonen kertoi, ettei ole mikään vallankumouksellinen teoreetikko, mutta poliittisena pragmaatikkona ajattelevansa niin, että Suomi ei ole sellaisessa vallankumouksellisessa esitilanteessa, että SKP:n vähemmistön harjoittama luokkakantainen ortodoksisuus ja sen mukana SKP:n eristäytyminen muusta yhteiskunnasta veisi tässä kehitysvaiheessa SKP:n asiaa eteenpäin.

sanni_kuva

Demokratiakehityksen tuki vaatii joustavampia työkaluja

Sanni Grahn-Laasonen |

Pohjois-Afrikkaa ja Arabian niemimaata ravisteleva, demokratiaa vaativa liikehdintä on muuttanut kansainvälisen yhteisön asenteita suhteessa demokratiatukeen. Puhutaan arabikeväästä ja demokratian neljännestä aallosta. Yhdysvaltain presidentti Barack Obama lupasi toukokuussa tukea Tunisian, Libyan ja muiden alueen maiden demokratiakehitystä miljardeilla dollareilla. EU:n ulkosuhteiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Catherine Ashton korosti heinäkuussa alueen poliittisen kehityksen merkitystä ja peräänkuulutti "syvää demokratiaa".

2012 9 20DIPD

Ei demokratiaa ilman naisia

Hildur Boldt | Viime lauantaina vietettiin kansainvälistä demokratiapäivää. Kehitys demokratiaksi ei pääty vapaiden ja reilujen vaalien järjestämiseen. Eivätkä maailman demokratiat ole kovin demokraattisia, kun yli puolet kansasta on aliedustettuna päätöksenteossa. Naisten edustus on kasvanut viimeisten parin kymmenen vuoden aikana. Mutta edelleen alle viidesosa maailman parlamenttien jäsenistä on naisia. Etyj-maissakin vain 22 prosenttia.
Jirka Hakala / KOL

Onko demokratian edistämisellä sijaa kehitysyhteistyössä?

Jirka Hakala | Demokratiatyö, kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen ja tätä kautta rauhan, vakauden ja tasa-arvon edistäminen ovat tärkeä osa suomalaista kehityspolitiikkaa. Kun puhutaan demokraattisesta päätöksenteosta...

Demokratian nykytilasta

Satu Haapanen | Mitä tulee mieleesi, kun kuulet sanan demokratia? Minun mieleeni tulee ensimmäiseksi vaalit, kansanvalta, naisten oikeudet ja kuntalaisten osallistumismahdollisuudet. Kahden ja puolen kansanedustajavuoden aikana olen useasti pohtinut demokratian olemusta.

Kampen för fred och jämställdhet kräver ett starkt engagemang av Norden och EU

Christina Gestrin | I skrivande stund är jag tillsammans med riksdagens utrikesutskott i New York där vi under tre dagars tid fört diskussioner och hört sakkunniga inom FN berätta om aktuella frågor inom FN och om globala trender i världen.

Demokratiaa tuettava EU:n ehdokasmaissa

Kaija Korhonen |

EU:n laajentumisen yhteydessä on puhuttu laajentumisväsymyksestä. Laajentumiskomissaari Stefan Fuelen mukaan (6.3.2013) kyseessä ei kuitenkaan ole EU:n väsymys laajentua vaan ehdokasmaiden ja potentiaalisten ehdokasmaiden väsymys toteuttaa EU-jäsenyyden vaatimia uudistuksia. Komissaarin mukaan näissä maissa päätöksentekijät esittävät kansallista agendaansa laajentumisagendan kustannuksella. Kyse on siitä, etteivät vallanpitäjät ole integroineet EU:n ehtoja osaksi politiikkaansa.

Jenni Pitko | Kuva: Toni Pallari

Sambiassa naisen ääni kuuluu heikosti

Jenni Pitko | Vietin kesän 2014 Sambiassa tekemässä itsenäistä vapaaehtoistyötä yhteistyössä suomalaisen eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö Demon kanssa. Demo toimii Sambiassa Zambian National Women’s Lobby -järjestön kanssa, jonka missio on lisätä naisten ja tyttöjen osallisuutta päätöksenteossa.