Hyppää sisältöön

Demokratia-akatemia kokosi puolueiden nuoriso- ja opiskelijajärjestöt keskustelemaan demokratiasta

Demo Finlandin tammikuussa järjestämässä Demokratia-akatemiassa 28 nuorta eri puolueista kokoontui Helsinkiin oppimaan, keskustelemaan ja jakamaan kokemuksia demokratian ja turvallisuuden yhtymäkohdista kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Osallistujat saivat syvän katsauksen demokratian ja turvallisuuden teemoihin alan asiantuntijoilta muun muassa ulko- ja oikeusministeriöistä, Ulkopoliittisesta instituutista, Helsingin yliopistolta, järjestöistä sekä Euroopan hybridiosaamiskeskuksesta. Demokratian taantumista ja sen tukemista käsittelevien ohjelmaosuuksien lisäksi Demokratia-akatemiassa perehdyttiin autoritaaristen ja demokraattisten järjestelmien kilpailuun, demokratiatyöhön haastavissa konteksteissa ja demokratiaan kohdistuviin uhkiin kansallisesti ja kansainvälisesti.

Avauspuheenvuoron piti Sitran Demokratia ja osallisuus -teeman johtaja Veera Heinonen, joka keskittyi puheessaan siihen, miten parhaiten puolustamme ja kehitämme demokratiaa jatkuvien kriisien aikana. Heinosen mukaan demokraattisen yhteiskunnan kestävyys on paras tapa huolehtia myös turvallisuudesta.

Nuoria ihmisiä ryhmäkuvassa sisätiloissa
Demokratia-akatemian osallistujat edustivat kahdeksaa eri eduskuntapuoluetta.

Ohjelmaan sisältyi myös Erätauko-säätiön kanssa yhteistyössä toteutettu dialogi poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen asemasta suomalaisessa demokratiassa. Dialogissa keskityttiin niin huoliin kuin luottamusta herättäviin merkkeihin liittyen järjestöjen rooliin ja nuorten osallisuuteen demokraattisessa järjestelmässä. Keskeisiksi teemoiksi nousivat muun muassa nuorisojärjestöjen rooli uudistajina ja nuorten poliittisen osallistumisen edistäjinä, huoli polarisaation, maalittamisen ja vähättelyn vaikutuksista nuorisojärjestöihin sekä luottamus nuorten yhteiskunnalliseen kiinnostukseen, joka näkyy myös perinteisten vaikuttamisen muotojen ulkopuolella.

Kohtaamiset ja keskusteluyhteyden löytyminen muiden puolueiden edustajien kanssa nousi palautteissa esiin Demokratia-akatemiasta mieleen jääneenä ja antoisana kokemuksena. Yksi Demokratia-akatemian tavoitteista onkin nuorten puoluerajat ylittävän dialogin ja verkostoitumisen vahvistaminen. Osallistujat kertoivat myös oppineensa uutta demokratian tilasta ja sen edistämisestä sekä oivaltaneensa, ettei yksinkertaisia ratkaisuja demokratian ongelmiin ole.

Tutustumista EU:n demokratiatyöhön

Koulutusviikonlopun jälkeen kahdeksan osallistujaa eri puolueista lähti Demokratia-akatemiaan sisältyvälle opintomatkalle Brysseliin, missä he syventyivät demokratian edistämiseen EU:n kontekstissa. Matkan aikana osallistujat tutustuivat EU:n eri instituutioiden rooleihin ja toimintaan sekä EU:n demokratiaa koskeviin linjauksiin ja ohjelmiin, ja tapasivat demokratian parissa toimivia kansainvälisiä järjestöjä.

Euroopan parlamentin, komission ja ulkosuhdehallinnon vierailujen lisäksi ryhmä tapasi kansainvälisistä kumppanuuksista vastaavan komissaarin Jutta Urpilaisen kabinetin jäseniä sekä suomalaisista mepeistä Heidi Hautalan (vihr.), Silvia Modigin (vas.) ja Nils Torvaldsin (r.). Osallistujat myös keskustelivat poliittisia nuorisojärjestöjä yhdistävistä aiheista ja suunnittelivat puoluerajat ylittävää yhteistyötä.

Nuoria ihmisiä ryhmäkuvassa rakennuksen edessä, jonka seinässä on Suomen suurlähetystön laatta
Brysselin opintomatka alkoi vierailulla Suomen pysyvään edustustoon EU:ssa.

Palautteen mukaan opintomatka auttoi osallistujia ymmärtämään demokratian tilaa ja sen tukemista kansainvälisesti entistä paremmin, minkä lisäksi se edisti puolueiden nuorisojärjestöjen välistä dialogia. Puolueiden välisen vuoropuhelun merkitys ja tarve pitkäjänteiselle työlle demokratian edistämiseksi globaalisti avautuivat myös monelle uudella tavalla.

Demo Finland on järjestänyt koulutusohjelmia suomalaisten eduskuntapuolueiden nuoriso- ja opiskelijajärjestöille jo kahdeksan kertaa. Vuonna 2022 perustettiin Demokratia-akatemian alumniverkosto, johon voivat liittyä kaikki osallistujat riippumatta siitä, ovatko edelleen aktiivisia poliittisen nuoriso- tai opiskelijajärjestön toiminnassa. Tarkoituksena on, että dialogia voi jatkaa myös Demokratia-akatemian jälkeen.

Ihmisiä keskustelemassa pitkän pöydän ympärillä
Komissaari Urpilaisen kabinetin tapaamisessa keskusteltiin demokratian ja nuorten osallisuuden tukemisesta.
Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.