Hyppää sisältöön

Demokratia tarvitsee puolustajansa

Demokratian tila on heikentynyt ympäri maailmaa jo useiden vuosien ajan. Demokratian tilaa mittaavat raportit kertovat esimerkiksi oikeusvaltion ja lehdistönvapauden rapautumisesta jopa monissa demokraattisiksi luokiteltavissa maissa, mutta myös lisääntyvästä sorrosta autoritaarisissa valtioissa. Lisäksi usea demokraattinen maa on luisunut kohti hybridihallintoa eli demokraattisen ja autoritaarisen hallinnon välimaastoa.

Sinä voit puolustaa demokratiaa – lue lisää demokratian nykytilasta ja sen tukemisesta alta.

Kansainvälinen demokratiapäivä

Kansainvälistä demokratiapäivää vietetään vuosittain 15. syyskuuta. Demo Finland järjestää yhteistyössä eduskunnan kansainvälisen osaston kanssa kyseisenä perjantaina Demokratia – ulkopolitiikan kivijalka vai juhlapuhetta? -seminaarin, joka käsittelee demokratian roolia ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Lisää tietoa seminaarista täältä (avautuu uuteen välilehteen).

Miten sinä voit puolustaa demokratiaa poliitikkona?
  • Kansainvälinen demokratiatuki on entistä tärkeämpää. Demokratiakehitystä tulee tukea uusissa ja kehittyvissä demokratioissa osana Suomen ulko- ja kehityspolitiikkaa. Suomen demokratiatuen rahoitusta on kasvatettava vastaamaan heikentynyttä demokratiatilannetta ja kasvanutta tarvetta demokratian puolustamiselle.
  • Suomen tulee kuuluvammin puolustaa demokratiaa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, sillä demokratia edistää rauhaa.
  • Demokratiaa ei tule ottaa itsestäänselvyytenä vakiintuneissakaan demokratioissa. Suomalaista monipuoluedemokratian perinnettä arvostetaan kansainvälisesti, ja sitä on tärkeää vaalia. Puolueiden välistä yhteistyötä ja dialogia on pidettävä yllä ja vahvistettava entisestään.
Miten sinä voit puolustaa demokratiaa kansalaisena?
  • Toimivan demokratian ytimessä on kansalaisten osallistuminen. On tärkeää, että kansalaiset osallistuvat ja vaikuttavat aktiivisesti päätöksentekoon äänestämällä, toimimalla puolueissa ja kansalaisjärjestöissä ja olemalla yhteydessä poliitikkoihin itselleen tärkeistä aiheista. Myös esimerkiksi mielenosoitukset, kansalaisaloitteet ja joissain kunnissa käytössä olevaan osallistavaan budjetointiin osallistuminen vahvistavat kansalaisten äänen kuulumista.
  • Eriävät mielipiteet kuuluvat demokratiaan, mutta yhteiskunnallisen polarisaation lisääntyminen ja keskustelukulttuurin kärjistyminen voivat olla demokratialle haitallista. Vastakkainasettelua voi vähentää kuuntelemalla ja arvostamalla erilaisia mielipiteitä, käyttämällä kunnioittavaa kieltä sekä puheessa että esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, ja keskittymällä henkilöön menevän kritiikin sijaan omien mielipiteiden argumentointiin ja pyrkimykseen ymmärtää eri tavalla ajattelevia.
Tällä hetkellä noin 70 % maailman väestöstä elää itsevaltaisissa valtioissa.*

Autoritaariset valtiot muodostavat turvallisuusriskin, sillä niistä puuttuvat valtaa tasapainottavat mekanismit, mikä voi johtaa vallanpitäjien arvaamattomaan toimintaan. Demokraattisessa yhteiskunnassa on mahdollista käydä vapaata keskustelua ja arvostella hallinnon politiikkaa. Lisäksi demokratia on järjestelmä, jossa erilaiset näkemykset ja ristiriidat käsitellään poliittisessa päätöksenteossa ja vähemmistöjen oikeudet huomioidaan. Siksi demokratia myös ennaltaehkäisee väkivaltaisia konflikteja. Demokraattiset oikeusvaltiot lisäävät turvallisuutta maailmassa: sodat demokratioiden välillä ovat hyvin harvinaisia.

*V-Dem 2023. Democracy Report 2023: Defiance in the Face of Autocratization.

Demokratioissa kansalaisten elämänlaatu on tutkitusti parempaa kuin itsevaltaisissa valtioissa.*

Demokraattisilla valtioilla on paremmat valmiudet kestää kriisejä, kuten taloudellista taantumaa tai pandemiaa. Toimiva monipuoluejärjestelmä edistää rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien toteutumista. Tuki demokratialle on tukea rauhalle ja turvallisuudelle.

*V-Dem 2023. Case for Democracy.

Mitä demokratiatuki on?
  • Kansainvälinen demokratiatuki koostuu joukosta erilaisia toimia, joiden pyrkimyksenä on vahvistaa demokratiaa toisessa valtiossa. Demokratiatukeen kuuluu demokratian eri osa-alueiden, kuten kansalaisyhteiskunnan ja vapaan median tukemista. Keskeistä on myös tuki demokratian poliittisille elementeille, kuten parlamenteille ja puolueille. Lue lisää demokratiatuesta asiantuntijamme blogista (avautuu uuteen välilehteen).
  • Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö – Demo Finland toteuttaa Suomen demokratiatukea osana kotimaista kehityspolitiikkaa. Demo Finland edistää demokratiaa vahvistamalla erityisesti naisten, nuorten ja vammaisten ihmisten poliittista osallistumista sekä tukemalla puolueiden välistä dialogia.
Työmme tulokset

Demo Finland on tehnyt vaikuttavaa työtä demokratian edistämiseksi jo 18 vuoden ajan. Hankkeistamme tehdyt ulkopuoliset evaluaatiot ovat antaneet työn tuloksellisuudesta ja merkityksellisyydestä hyviä arvioita.

Poimintoja tuloksistamme:

● Vuonna 2022 tuimme demokratiatukiohjelmia yhdeksässä maassa mukaan lukien Suomessa: työskentelimme 101 puolueen kanssa ja tavoitimme yli 2700 poliitikkoa kansainvälisissä hankkeissamme.

● Olemme työskennelleet Keniassa sen edistämiseksi, että vammaisilla ihmisillä olisi mahdollisuus osallistua yhdenvertaisesti puolueiden toimintaan.
> 9 puoluetta on perustanut vammaisjärjestön, 8 puoluetta on nimittänyt vammaisia henkilöitä ehdokkaiksi keskusneuvostoonsa ja 10 puoluetta on tarkistanut ja muuttanut puolueasiakirjojaan ja rakenteitaan osallistavammiksi.
> Elokuun 2022 vaaleissa puolueet helpottivat vammaisten ihmisten pääsyä ehdolle luopumalla ehdokasmaksuista ja lisäämällä vammaisia ehdokkaita politiikassa aliedustettujen ryhmien listoille.

● Tuellamme perustettu Tunisian politiikkakoulu on kouluttanut jo yli 500 nuorta monipuoluedemokratian perusteista.
> Politiikkakoulu on vahvistanut nuorten poliitikkojen osaamista ja auttanut heitä etenemään poliittisella urallaan.
> Politiikkakoulu on edistänyt puolueiden välistä dialogia maassa. Politiikkakoulun alumnit tekevät aikaisempaa enemmän yhteistyötä muiden puolueiden edustajien sekä kansalaisyhteiskunnan kanssa.

● Olemme vahvistaneet Sambiassa naisten poliittista osallistumista paikallistasolla kouluttamalla naispoliitikkoja, tukemalla naisten puoluerajat ylittävää dialogia ja kannustamalla puolueita kehittämään tasa-arvosuunnitelmia.
> Puolueiden naisjärjestöt ovat perustaneet kansallisen tason dialogifoorumin sekä paikallisia puoluerajat ylittäviä yhteistyöfoorumeja kolmessa piirikunnassa. Neutraali tila dialogille on lisännyt yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vähentänyt ennakkoluuloja muiden puolueiden edustajia kohtaan.
> Dialogifoorumeihin osallistuneet naiset ovat edenneet puolueissaan merkittäviin asemiin.

Lue lisää siitä, miten seuraamme ja mittaamme työmme tuloksia täältä (avautuu uuteen välilehteen).

Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.