Hyppää sisältöön

Sri Lanka

Sareihin pukeutuneita naisia, joilla on kasvomaskit, kuuntelevat mikrofoniin puhuvaa, univormuun pukeutunutta naista

Nuoret ja naiset aliedustettuina poliittisesti epävakaassa tilanteessa

Sri Lanka on ollut poliittisesti herkässä siirtymävaiheessa vuonna 2009 päättyneen sisällissodan, vuoden 2015 demokraattisten uudistusten ja vuosien 2019–2020 vallanvaihdosten jälkeen. Vuoden 2015 vaalien jälkeen sisällissodan jälkeistä sovitteluprosessia alettiin panna käytäntöön, mutta vuoden 2019 presidentinvaalien ja 2020 parlamenttivaalien jälkeen prosessi on huomattavasti vaikeutunut. Myös perustuslain uudistukseen tähtäävä prosessi muutti suuntaa, sillä vuonna 2019 hallinto otti tavoitteekseen ennen vaaleja ja onnistui lisäämään presidentin valtaoikeuksia.

Sri Lankan puoluekentässä on myös tapahtunut suuria muutoksia viime aikoina, ja poliittinen tilanne puolueiden välillä on epävakaa. Viime vuosia ovat leimanneet vuoden 2020 koronatilanteesta johtunut vaalien lykkäys, vuoden 2018 perustuslaillinen kriisi sekä pääsiäisenä 2019 tapahtuneet terrori-iskut, joiden jälkeen tilanne eri ryhmien välillä on ollut erittäin jännittynyt ja väkivaltaisten yhteenottojen riski olemassa. Nyt vuonna 2022 Sri Lanka on jälleen uuden poliittisen kriisin edessä sitä kohdanneiden syvien talousvaikeuksien takia. Myös jälleen uusi perustuslain muutos on todennäköinen.

Naiset, nuoret ja vähemmistöt ovat aliedustettuja Sri Lankan politiikassa. Naisia on parlamentissa alle kuusi prosenttia, mutta vuonna 2017 käyttöön otettu kiintiö nosti naisten osuuden paikallisella tasolla kahdesta 23 prosenttiin vuoden 2018 vaaleissa. Paikallisvaltuustoihin nousi tuolloin lähes 2000 naista, joista suurin osa poliittisessa vaikuttamisessa kokemattomia. Puolueiden johdossa on pääasiassa vanhempia miehiä, ja edustuksellisuus ei toteudu puolueiden päätöksentekorakenteissa.

Työmme Sri Lankassa

Vuosina 2015–2016 Demo Finland tuki paikallisen kumppaninsa One-Text Initiativen (OTI) kanssa Sri Lankan nuorten poliitikkojen rakentavaa ja rauhanomaista yhteistyötä yli etnisten, uskonnollisten ja puoluerajojen. Keväällä 2015 alkaneet työpajat kokosivat nuoria poliitikkoja maan viidestä parlamentissa edustetusta puolueblokista yhteen keskustelemaan, oppimaan ja etsimään yhteisiä ratkaisuja. Suomalaisten nuorten kansanedustajien delegaatio vieraili lokakuussa 2016 hankkeen koulutusviikonlopussa kouluttajina ja vuoropuheluun osallistujina.

Vuonna 2019 aloitetussa uudessa pilottihankkeessa Demo Finland ja OTI edistivät naisten poliittista osallistumista samankaltaisen lähestymistavan kautta. Projektissa paikallistason naispoliitikkoja 12 piirikunnasta linkitettiin paitsi keskenään myös naisparlamentaarikkoihin sekä puolueiden johtohahmoihin. Lisäksi projektiin osallistuneet naispoliitikot saivat koulutusta kotimaisista ja kansainvälisistä tasa-arvoinstrumenteista sekä median kohtaamisesta ja sosiaalisen median käytöstä poliittisessa työssä.  

Vuosina 2020–2022 Demo Finland ja OTI jatkavat pilottiprojektin työtä kolmella eri osa-alueella, jotka ovat paikallistason naispoliitikkojen tiedot ja taidot, puolueenjohtajien tuki naispoliitikoille sekä naispuolisten poliitikkojen roolin näkyvyys mediassa. Vaikuttamistyötä tehdään esimerkiksi sen puolesta, että puolueet edistäisivät naisten osallisuutta muun muassa puolueiden johdossa sekä vaalien ehdokasasetteluissa. 

Työmme tuloksia

  • Demo Finlandin tuella Sri Lankan kaikkia parlamenttipuolueita edustavat nuoret poliitikot sitoutuivat yhteistyöhön yli puoluerajojen ensimmäistä kertaa maan historiassa. Kolme vuosikymmentä kestäneen sisällissodan aikana nuorilla poliitikoilla ei ollut mahdollisuutta yhteistyöhön, joten nuorten tuominen saman pöydän ääreen repivän sisällissodan jälkeen on merkittävä saavutus.
  • Demo Finlandin ja OTI:n tuella on koulutettu 361 naiskunnanvaltuutettua, joiden osaaminen ja itseluottamus ovat kasvaneet niin, että he pystyvät toimimaan aiempaa tehokkaammin äänestäjien hyväksi ja saamaan äänensä kuuluviin.
  • Demo Finlandin ja OTI:n työn tuloksena Sri Lankassa toimii nyt 130 naiskunnanvaltuutetun verkosto, jossa naispoliitikot 12 piirikunnasta ja 11 puolueesta kehittävät poliittista osaamistaan ja tekevät yhteistyötä.
  • 25 paikallisvaltuustoon ympäri maata on projektin vaikuttamistyön tuloksena perustettu naisten asioihin keskittyvä komitea.
  • OTI on toteuttanut tutkimuksen, jossa tarkasteltiin kuuden srilankalaisen puolueen tasa-arvolinjauksia ja käytäntöjä. Selvityksessä kävi ilmi, että vaikka puolueissa toimii paljon naisia, heillä on vaikeuksia edetä poliittisella urallaan ja lasikatto tulee usein vastaan. Yhteistyö puolueiden kanssa tasa-arvon edistämiseksi jatkuu, ja tutkimuksen pohjalta on tarkoitus auttaa puolueita kirjaamaan omat tasa-arvosuunnitelmansa.
Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.