Hyppää sisältöön

Naisia koulutuksessa Colombossa. Kuva: OTI

Naiset ottavat tilaa haltuun Sri Lankan paikallispolitiikassa

Sri Lankan poliittinen tilanne on vakavassa kriisissä. Positiivisia muutoksia on kuitenkin tapahtunut naisten poliittisessa osallistumisessa paikallistasolla. Monille Sri Lankan paikallisvaltuustojen naisille politiikassa toimiminen on uutta. Demo Finlandin tukema hanke on tarjonnut heille paljon kaivattua tukea ja osaamista.

Naisten osuus Sri Lankan paikallispolitiikassa nousi kertaheitolla kahdesta prosentista lähes neljännekseen vuoden 2018 vaaleissa, missä oli ensimmäistä kertaa käytössä 25 % kiintiö naisille. Naisten asema Sri Lankan politiikassa on heikko, ja parlamentissa naisia on vain 5,3 %. Naisten nousu paikallisvaltuustoihin vuonna 2018 olikin merkittävä tilaisuus vahvistaa sukupuolten tasa-arvoa politiikassa.

Naisten määrä itsessään ei kuitenkaan riitä takaamaan sitä, että naisten ääni kuuluu politiikassa. Vuoden 2018 vaaleissa valtuustoihin nousi paljon naisia, joilla ei ollut kokemusta politiikasta ja jotka oli rekrytoitu ehdolle viime tingassa, jotta puolueet pystyivät toteuttamaan määrätyn kiintiön. Monilta naisilta puuttui politiikassa tarvittavaa osaamista ja itseluottamusta. Miespoliitikot myös suhtautuivat heihin toisinaan vähätellen, koska naiset olivat edenneet valtuustoihin kiintiön ansiosta. Tarve koulutukselle ja vertaistuelle naispoliitikkojen kesken onkin ollut suurta.

Koulutuksia osaamisen tueksi

Demo Finland on tukenut vuodesta 2019 alkaen naisten poliittista osallistumista Sri Lankassa kumppanijärjestönsä One-Text Initiativen (OTI) kanssa. Hankkeessa on tähän mennessä koulutettu yli 360 paikallisvaltuustoissa toimivaa naista seitsemässä eri provinssissa. Yhteistyötä koulutuksissa on tehty Sri Lanka Institute of Local Governancen kanssa, joka on poliitikkojen koulutuksista vastaava valtion instituutio.

Koulutusten sisällöt ovat liittyneet esimerkiksi paikallishallintoa sääteleviin lakeihin ja niiden soveltamiseen käytännön päätöksenteossa, valtuutettujen rooliin ja vastuisiin, neuvottelutaitoihin sekä äänestäjien tarpeiden ymmärtämiseen. Koulutuksissa on yhdistelty teknisen osaamisen, pehmeiden taitojen (soft skills) ja vertaistuen vahvistamista. Koulutuksiin on osallistunut valtuustojen jäseniä hyvin laajasti, sillä tavoitteena on ollut myös edistää puolueiden välistä yhteistyötä. Koulutuksia on järjestetty sekä tamili-, singaleesi että muslimienemmistöisille valtuustoille.

Alkuaikoinani politiikassa minulla ei ollut riittävästi tietoa lainsäädännöstä ja valtuuston käytännöistä. Siksi koulutukset ovat tarjonneet tarpeellista tietoa ja osaamista. Olemme oppineet esimerkiksi varojen käytöstä, budjettiehdotuksista ja palveluiden ulottamisesta ihmisille oikeita kanavia pitkin.

Mohammad Ismail Fathima Rihanna

Koulutuksiin osallistuneet naiset ovat kokeneet, että heillä ei valtuustokauden alussa ollut tarpeeksi tietoa ja osaamista, jotta he olisivat voineet toimia luottamustehtävänsä edellyttämällä tavalla äänestäjien parhaaksi. Miespoliitikot eivät myöskään aina ole suhtautuneet aktiivisiin naisiin kannustavasti. Koulutukset ovat antaneet naisille työkaluja kohdata vaikeita tilanteita päätöksenteossa, ratkaista ongelmia ja ottaa enemmän tilaa. He ovat saaneet lisää varmuutta käyttää ääntään valtuustoissa, kun heidän osaamisensa lainsäädännöstä on kasvanut. Lisääntynyt osaaminen on näkynyt konkreettisesti myös koulutusten alussa ja lopussa tehtävissä mittauksissa, kun testitulokset ovat parantuneet keskimäärin yli 35 prosenttiyksiköllä.

Politiikkaan tullessamme meillä ei ollut osaamista mediasta, teknologiasta tai paikallishallinnon lainsäädännöstä. Koulutusten ansiosta asemamme on nyt paljon parempi.

Thayalarajan Paulina Subothini

Tarvetta koulutuksille olisi ollut jo aikaisemmin, mutta koronapandemia viivästytti koulutusten järjestämistä. Toisaalta naiset ovat ehtineet kerryttää kokemusta politiikassa toimimisesta ja siinä vastaan tulleista käytännön haasteista, joten he ovat voineet koulutuksissa jakaa kokemuksia ja keskittyä juuri niihin asioihin, jotka ovat olleet vaikeita. Valtuustokautta on vielä jäljellä kevääseen 2023, sillä vaaleja on lykätty. Demo Finlandin tukemassa hankkeessa on suunnitteilla myös ehdokaskoulutuksia ennen vaaleja.

Koulutukset ovat auttaneet minua ilmaisemaan näkemyksiäni johdonmukaisesti kunnanvaltuuston kokouksissa ja muissa julkisissa tilaisuuksissa. Olen nyt tietoinen CEDAW:sta (yleissopimus kaikenlaisen naisiin kohdistuvan väkivallan poistamisesta) ja muusta paikallisesta ja kansainvälisestä lainsäädännöstä naisten oikeuksiin liittyen. Jos esimerkiksi koen ahdistelua, minulla on nyt tietoa ja luottamusta tehdä ilmoitus poliisiasemalle.

U.Sandamali

Koulutusten ansiosta valtaosa naisista, jotka olivat huonojen kokemustensa ja itseluottamuksen puutteen vuoksi suunnitelleet jäävänsä pois politiikasta tämän kauden jälkeen, ovat päättäneet sittenkin lähteä vaaleissa ehdolle. Noin 20 % koulutusten osallistujista kertoi ennen joitain koulutuksia, ettei aio jatkaa valtuustossa. Koulutusten jälkeen näin ajatteli kuitenkin enää vain yksi osallistuja.

Miehet eivät päästä naisia johtopaikoille puolueissa. Valtuustossa meidän odotetaan olevan aina lojaaleja puolueillemme ja alistuvan puoluejohtajien tahtoon. Mielestäni on tärkeää, että naisvaltuutetut tukevat toisiaan ja toimivat yhdessä, kun vastaan tulee jonkun toisen naisvaltuutetun tekemä hyvä ehdotus tai aloite.

Sujeewa Chandrasiri

Kriisiaikana tarvitaan demokraattista päätöksentekoa

Sri Lankaa on viimeisen puolen vuoden aikana koetellut sen itsenäisyyden ajan pahin talouskriisi, ja maassa on pulaa muun muassa elintarvikkeista ja lääkkeistä. Maan lääkärit ovat huhtikuussa julistaneet terveyshätätilan, koska elintärkeät lääkkeet uhkaavat loppua maan sairaaloista. Huhtikuussa myös koko Sri Lankan hallitus pääministeriä ja presidenttiä lukuun ottamatta erosi pitkään jatkuneiden, tarvikepulaa ja sähkökatkoja kritisoivien mielenosoitusten seurauksena. Toukokuussa myös maan pääministeri erosi tehtävästään.

Talouskriisin taustalla on talouspolitiikan lisäksi useita syitä, kuten koronapandemian aiheuttamaa turistikatoa ja siirtotyöläisten rahalähetysten vähentymistä. Ilman demokraattista päätöksentekoa, kansalaisten huoliin vastaamista ja toimivaa hallintoa tämänkaltaista kriisiä ei voida kuitenkaan ratkaista. Myös tämän vuoksi on ensisijaisen tärkeää, että poliitikoilla on sekä osaamista ja asiantuntemusta että kykyä viedä tarvittavia päätöksiä eteenpäin. Naiset on pitkään sivuutettu Sri Lankan politiikassa, mutta heillä on halua toimia kansalaisten parhaaksi ja nyt myös entistä enemmän mahdollisuuksia viedä tärkeiksi kokemiaan asioita päätöksenteossa eteenpäin. Sri Lankan äänioikeutetuista 56 % on naisia.

En anna periksi korruptiolle. Tehokas työskentelymme ihmisten tarpeisiin vastaamiseksi asettaa miesvaltuutetut huonoon valoon. Tämän vuoksi he näkevät meidät ongelmana. He ovat jo huolissaan pärjäämisestään tulevissa vaaleissa meidän saavutustemme vuoksi.

Thushanthi Gunarathne

Poliitikkojen koulutusten lisäksi OTI on Demo Finlandin tuella tehnyt selvityksen puolueiden tasa-arvokäytännöistä ja järjestänyt puolueille aiheesta seminaarin, joka sai myös paikallista mediahuomiota. Selvityksessä kävi ilmi, että vaikka puolueissa toimii paljon naisia, heillä on vaikeuksia edetä poliittisella urallaan ja lasikatto tulee usein vastaan. Yhteistyö puolueiden kanssa tasa-arvon edistämiseksi jatkuu. Hankkeessa on myös perustettu paikallistason naispoliitikkojen verkosto, joka toimii tällä hetkellä enimmäkseen Whatsapp-ryhmän kautta. Ryhmässä on 130 ihmistä.

Lisäksi hanke edistää sitä, että naiset näkyisivät mediassa päätöksentekijöinä. Tähän mennessä hankkeessa on kartoitettu naispoliitikkojen näkyvyyttä mediassa sekä vahvistettu naispoliitikkojen sosiaalisen median taitoja. Tavoitteena on rikkoa naispoliitikkoihin liittyviä stereotypioita ja edistää sukupuolten tasa-arvoa politiikassa.

Naisten tekemiä päätöksiä ei edelleenkään yhteiskunnassa aina hyväksytä. Jotkut naiset ovat tämän vuoksi vähentäneet yhteiskunnallista toimintaansa. Heidän osaamisestaan on tehtävä näkyvämpää.

Ranjithraj Kulagowri

Naisten nousu paikallisvaltuustoihin oli alkua. Monet naiset toivovat sukupuolikiintiön ulottamista myös kansalliselle tasolle, ja osalla heistä on suunnitelmia jatkaa myös itse valtakunnanpolitiikkaan. Numeroiden lisäksi on kuitenkin keskeistä pitää huolta siitä, että politiikassa toimivilla naisilla on tarvittava osaaminen sekä vahvat verkostot tukenaan.

Artikkelin sitaatit ovat katkelmia OTI:n verkkosivuilla julkaistuista naispoliitikkojen tarinoista.

Katso OTI:n tuottama video hankkeen koulutuksista:

Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.