Hyppää sisältöön

Kuvassa Demo Finlandin ohjelmasuunnittelija Iida Kalmanlehto sekä hankkeen koulutuksiin osallistuneita kuntapoliitikkoja Udeshi Gunarathna (alhaalla vas.), Manjula Rajendra (ylhäällä vas.), Kumari Pathirage, Harsha Mihirani (ylhäällä oik.), Harsha Sandaruwani ja Mazeena Bucker.

Muuttuvia asenteita ja uusia rakenteita kriisin keskellä – Demo Finland Sri Lankassa

Demo Finland vieraili Sri Lankassa helmikuussa 2023 ensimmäisen kerran sitten koronapandemian alun. Demo Finland on tehnyt yhteistyötä srilankalaisen One Text Initiative -järjestön kanssa vuodesta 2015 alkaen, ensin nuorten poliitikkojen rauhanomaisen yhteistyön tukemiseksi ja vuodesta 2019 alkaen naiskunnanvaltuutettujen aseman parantamiseksi. One Text Initiative on Sri Lankan poliittisten puolueiden muodostama järjestö, joka edistää inklusiivista poliittista dialogia hallinnon eri tasoilla.

Kriisivuosi 2022

Vuosi 2022 oli srilankalaisille epävakain aikoihin. Maa ajautui taloudelliseen ja poliittiseen kriisiin keväällä: valtio oli kyvytön maksamaan velkojaan, inflaatio nosti hinnat pilviin ja polttoainepula sekä pitkät sähkökatkot hankaloittivat kansalaisten elämää ennenkokemattomalla tavalla. Vastauksena kriisiin pääasiassa nuorison keskuudessa syntynyt protestiliike Aragalaya (kamppailu) valtasi pääkaupungin kadut. Loppujen lopuksi silloinen presidentti, pitkään kärkipaikkoja politiikassa pitäneen suvun edustaja Gotabaya Rajapaksa joutui pakenemaan maasta.

Talouskriisiin oli syynä huono talouspolitiikka (mm. verohelpotukset ja hallituksen ylikulutus), mutta myös pandemia ja turistien katoaminen. Rajapaksan tilalle nousi erikoisjärjestelyllä valittu Ranil Wickremesinghe, myöskin vanha tekijä politiikassa. Häneen kuitenkin oli säilynyt jonkinlainen luottamus kriisitilanteessa. Hänen United National Party (UNP) -puolueellaan on kuitenkin vain yksi paikka Sri Lankan parlamentissa.

Sri Lanka on hitaasti toipumassa kriisistä, mutta poliittisesti tilanne on pysynyt epävakaana. Tilanteen vakavuutta kuvaa se, että loppuvuodesta 2022 srilankalaisista 26 % tarvitsi humanitaarista apua, minkä lisäksi aliravitsemuksen on raportoitu lisääntyneen maassa. Maailmanpankin mukaan Sri Lankan talous supistui 9,2 % vuonna 2022, ja inflaatioaste oli korkeimmillaan yli 70 %.

Pitkän valmistautumisen ja jossittelun jälkeen kuntavaalit peruttiin viime hetkellä vedoten siihen, että valtion kassassa ei ole niiden järjestämiseen rahaa.

Valtaa presidentille keskittävät perustuslain muutokset peruttiin lokakuussa 2022, mutta kriitikkojen mukaan eri instituutiot eivät edelleenkään ole tarpeeksi itsenäisiä presidentin vallasta. Kriisin voikin katsoa olevan enemmän poliittinen kuin taloudellinen: miten ja kuka saatavilla olevia resursseja käyttää.

Demo Finlandin vierailu osui jännittävään hetkeen, sillä maassa valmistauduttiin kuntavaaleihin maalikuussa 2023. Pitkän valmistautumisen ja jossittelun jälkeen kuntavaalit kuitenkin peruttiin viime hetkellä vedoten siihen, että valtion kassassa ei ole niiden järjestämiseen rahaa juuri nyt. Toisaalta kuntavaaleissa olisi voinut konkretisoitua epäluottamus presidenttiä ja parlamenttia kohtaan. Huhtikuussa 2023 on edelleen epävarmaa, koska vaalit pidetään. Paine järjestää joko kunta- tai yleisvaalit on kova, mutta hallitus vetoaa edelleen rahapulaan.

Lähes 60 kunnallista naiskomiteaa ja muita uusia ideoita

Vaalitilanteella on suora vaikutus Demo Finlandin hankkeelle, joka keskittyy kuntapoliitikkojen kanssa työskentelyyn. Hanke alkoi, kun Sri Lankassa oli juuri otettu käyttöön uusi kiintiö naisedustajille kuntatasolla, mikä lisäsi naisvaltuutettujen määrää huomattavasti. Hankkeessa on perustettu naiskunnanvaltuutettujen verkosto. Sen jäseniä koulutetaan eri aloilla, minkä lisäksi he jakavat tietoja ja ideoita keskenään. Tärkein tulos hankkeessa on se, että lähes 60 kunnanvaltuuston yhteyteen on perustettu erillinen naiskomitea, missä naisvaltuutetut tekevät yhteistyötä yli puoluerajojen saadakseen läpi omia tavoitteitaan.

Sri Lankassa yksi naisten tärkeimmistä väylistä politiikkaan on perinteisesti ollut se, että he täyttävät edesmenneen miespuolisen perheenjäsenen paikan (esim. veli, aviomies, isä). Lisäksi kiintiön käyttöönoton jälkeen monet naiset asettuivat ehdolle perheenjäsenen pyynnöstä. OTI:n henkilöstö ja kouluttajat kertoivat, että kun joidenkin koulutusten alussa kysyttiin, miksi valitut naisvaltuutetut tulivat mukaan politiikkaan, vastaus saattoi olla, että he edustavat siellä aviomiestään. Kun asiaa kysyttiin uudelleen koulutuksen jälkeen, naiset tiesivät, mitä he valtuutetun roolissaan voivat tehdä ja heillä oli motivaatiota toimia itsenäisesti ja aktiivisesti. Tässä toisten naisten tuki on erittäin tärkeää.

Srilankalaisia ihmisiä pitkän pöydän ympärillä
Hankkeen kouluttajina toimineita asiantuntijoita ja fasilitaattoreita. Vasemmalta: N. A. Dharmasiri, Harindra Dassanayake, Nalina Rathnarajah, Sulochana Pieris, Gayani Premathilake, Carmen Weerasinghe, Ayesha Ariyaratna, Anuji Weerasekara.

”Miehet ovat epävarmoja (koulutettujen) naisten vuoksi. He haluavat naisia, jotka sanovat kaikkeen kyllä”, sanoo Sulochana Pieris, yksi hankkeen kouluttajista. Ilmassa on jo merkkejä siitä, kuinka suureksi uhaksi naiset koetaan: ”Vaimojen ja siskojen valitseminen kiintiöehdokkaiksi jatkuu uusissa vaaleissa, ja on näkyvissä merkkejä, että jo hankkeessa koulutettuja naisia ei valita edes kiintiöehdokkaiksi ainakaan samasta puolueesta.”

”Sain OTI:n koulutuksissa paljon kokemusta siitä, miten puhua julkisesti niin valtuuston kokouksissa kuin suurelle yleisölle. Opin myös käyttämään sosiaalista mediaa”, sanoo Shanmugam Devapriya Samagi Jana Balawegaya (SJB) -puolueesta.

”Opimme myös paljon politiikan perusteista: mikä on valtuusto, miten politiikkaa tehdään ja kuinka tehdä aloitteita. Yleisesti, miten hyödyntää asemaa kunnanvaltuutettuna parhaiten”, lisää Mazeena Bucker UNP:stä.

Inflaatio, sähkökatkot ja polttoaineen puute vaikeuttivat joidenkin naisten osallistumista koulutuksiin. Koulutuksiin osallistuneet naiset jakoivatkin tietoa oppimastaan myös niille, jotka eivät päässeet osallistumaan.

Lähes 60 kunnanvaltuuston yhteyteen on perustettu erillinen naiskomitea, missä naisvaltuutetut tekevät yhteistyötä yli puoluerajojen saadakseen läpi omia tavoitteitaan.

”Loppujen lopuksi koulutusten ja yhteistyöverkostojen ansiosta teimme naiskomiteassa aloitteita vähäosaisten aseman parantamiseksi: esimerkiksi rakensimme kyliin yhteisiä käymälöitä ja saimme hyväksytyksi pienen kunnallisen taloudellisen tuen raskaana oleville naisille”, sanoo Ranjithraj Kulagowry Elam People’s Democratic Party (EPDP) -puolueesta saaren pohjoiskärjestä Jaffnasta. 

Toinen merkittävä tulos hankkeessa on ollut se, että OTI on solminut yhteistyösopimuksen Sri Lanka Institute of Local Governance (SLILG) -nimisen julkisen puolen instituutin kanssa. SLILG vastaa Sri Lankassa kaikkien kuntapoliitikkojen koulutuksesta, ja OTI on onnistunut saamaan tuottamansa tasa-arvoa koskevan komponentin osaksi kaikkia koulutuksia. Yhteistyö SLILG:n kanssa on hankkeen tulosten kestävyyden kannalta välttämätöntä: hankkeen loputtua SLILG voi edelleen jatkaa tasa-arvotyötä hankkeen aikana vakiintuneiden taitojen ja verkostojen avulla. SLILG:n koulutuksissa tasa-arvotietoa jalkautetaan paitsi naisvaltuutettujen, myös miesvaltuutettujen keskuuteen.

Naisia parlamenttiin ja puolueisiin

Matkan aikana Demo Finland tapasi yhden Sri Lankan 12 naiskansanedustajasta. Parlamentissa kansanedustajia on yhteensä 225, ja tämä suhdeluku kuvaa hyvin naisten asemaa Sri Lankan politiikassa. Sudharshani Fernandopulle Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) -puolueesta on naiskansanedustajien ryhmän (Women’s Caucus) puheenjohtaja. Women’s Caucus on edistänyt esimerkiksi maaliskuussa 2023 parlamentissa hyväksyttyä tasa-arvo-ohjelmaa. Parlamenttitasolla Sri Lankassa ei ole käytössä sukupuolikiintiötä, mutta sellaisesta on keskusteltu.

Viisi ihmistä keskustelee pöydän ympärillä
Demo Finland ja OTI tapasivat kansanedustaja Sudharshani Fernandopullen (pöydän päässä), joka toimii parlamentin naisedustajien ryhmän puheenjohtajana.

OTI on kartoittanut erillisessä tutkimuksessa naisten asemaa Sri Lankan suurimmissa puolueissa. Fernandopulle vahvistaa tutkimuksessakin esiin nousseen asian:

”Puolueiden keskushallinnossa naisten edustus on hyvin vähäistä.”

Tämä kuvastaa naisten asemaa puolueissa yleensä: heidän paikkansa on paikallistasolla ilman varsinaista päätösvaltaa. Tarkemmin tutkimuksessa selvisi muun muassa se, että naisten on vaikea edetä puolueiden sisäisissä rakenteissa merkityksellisiin asemiin, koska heidän arvonsa lasketaan sen perusteella, millaisen äänestäjäjoukon he tuovat mukanaan. Tässä merkityksellistä on nimenomaan perhesuhteet tai muut sosiaaliset verkostot.

Tutkimuksessa selvisi myös, että pidempään olemassa olleilla puolueilla oli parempi käsitys siitä, että naisten asemaa pitäisi puolueen sisällä edistää. Sri Lankassa on myrskyisän vuoden aikana kuitenkin syntynyt useita uusia puolueita ja ryhmittymiä, joilla ei ole vielä vakiintuneita rakenteita naisten tukemiseksi. Tutkimuksen mukaan monissa puolueissa ”naisten asiat” nähdään erillisenä muusta kansallisesta tai makrotason politiikasta.

Tuki jatkuu

OTI jatkaa Demo Finlandin rahoituksella loppuvuodesta 2022 alkanutta prosessia tasa-arvosuunnitelmien laatimiseksi kiinnostuneiden puolueiden kanssa viimeisen projektivuoden ajan. Lisäksi OTI on julkaissut politiikassa mukana olevien naisten profiileja eri medioissa lisätäkseen tietoa siitä, että naisten on mahdollista olla politiikassa mukana.

Naisten on vaikea edetä puolueiden sisäisissä rakenteissa merkityksellisiin asemiin, koska heidän arvonsa lasketaan sen perusteella, millaisen äänestäjäjoukon he tuovat mukanaan.

Kuntavaalien peruminen, tai lykkääminen, on johtanut siihen, että vanhat valtuustot on hajotettu eikä uusien valinnasta ole tietoa. Demo Finlandin ja OTI:n täytyikin alkuvuodesta 2023 kunnanvaltuutettujen koulutuksen sijaan suunnata katseensa siihen, mitä on jo opittu tuesta naiskunnanvaltuutetuille: alkuvuodesta alettiin kerätä tietoa siitä, miten kuntatason naiskomiteat ovat toimineet, mitä ne ovat saaneet aikaiseksi ja mitkä ovat tulevaisuuden tarpeet. 

Demo Finlandin ja OTI:n yhteistyö loppuu vuoteen 2023. Viimeisen projektivuoden aikana naisia koulutetaan edelleen; lisäksi tukea on suunnitteilla kampanjointiin sitten, kun vaalit pidetään. Jo nyt naisvaltuutettujen verkoston jäsenet pitävät luotujen viestintäkanavien avulla yhteyttä toisiinsa spontaanisti. OTI, yhteistyössä SLILG:n kanssa, pystyy viimeisen projektivuoden jälkeenkin jatkamaan naispoliitikkojen kanssa työskentelyä verkoston avulla.

Neljä ihmistä seisovat toimistossa ja näyttävät iloisilta
One Text Initiativen hanketiimiläisiä.
Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.