Hyppää sisältöön

Naispoliitikkoja tukemalla kohti inklusiivisempaa demokratiaa Sri Lankassa

Naiset ovat edelleen aliedustettuina politiikassa monessa maassa – niin myös Sri Lankassa. Demokratian toteutumisen kannalta on äärimmäisen tärkeää, että naiset ovat tasavertaisesti edustettuina poliittisessa päätöksenteossa. Vuoden alussa käynnistyvä Demo Finlandin hanke tähtää naispoliitikkojen osallisuuden kasvuun Sri Lankassa. 

Naisten osallistuminen poliittisen päätöksentekoon on itsessään tärkeä tavoite ja tasa-arvoisen, edustuksellisen demokratian elinehto. Toisaalta naisten roolin vahvistumisen poliittisessa päätöksenteossa on todettu myös korreloivan koulutukseen, terveydenhuoltoon ja sosiaalihuoltoon panostamisen kanssa. Naisten osallisuuden kasvattaminen poliittisessa päätöksenteossa tukee siis osaltaan yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämistä.

Kiintiöt ovat suhteellisen vaalitavan ohessa tehokkaimpia keinoja naisten poliittisen edustuksen kasvattamiseen.

Yksi konkreettinen tapa edistää naisten roolia politiikassa on sukupuolikiintiöt. Kiintiöt edistävät naisten asemaa poliittisessa keskustelussa ja lisäävät heidän todennäköisyyttään asettua ehdolle vaaleissa. V-Dem-instituutin mukaan kiintiöt ovat suhteellisen vaalitavan ohessa tehokkaimpia keinoja naisten poliittisen edustuksen kasvattamiseen, sillä ne lisäävät konkreettisesti naisten edustusta poliittisessa päätöksenteossa. Myös Sri Lankassa paikallishallinnon kiintiöillä on otettu tärkeitä ensi askelia kohti edustuksellisempaa demokratiaa. 

Kiintiöiden merkitys naispoliitikkojen määrän kasvussa  

Vuonna 1960 Sri Lanka teki historiaa, kun sen pääministeriksi nousi Sirimavo Bandaranaike ensimmäisenä naisena maailmassa. Myös hänen tyttärensä Chandrika Kumaratunga rikkoi lasikattoja nousemalla maan ensimmäiseksi naispresidentiksi vuonna 1994.   

Historiallisista naisjohtajista huolimatta naispoliitikkojen määrä Sri Lankassa on ollut varsin vähäinen. Kansainvälisissä vertailuissa, joissa mitataan naisten poliittista edustusta, Sri Lanka on listan häntäpäässä. Maan parlamentin 225 kansanedustajasta ainoastaan viisi prosenttia (12) on naisia. Hallituksen ministereistä vain yksi on nainen. Myös muihin Etelä-Aasian maihin verrattuna Sri Lanka on selvästi jäljessä naisten poliittisen edustuksen turvaamisessa, esimerkiksi Nepalissa vastaava prosentti on parlamentin alahuoneessa 32,7 ja ylähuoneessa 37,9. 

Paikallistasolla parannusta on kuitenkin tullut vuoden 2016 lakimuutoksen ansiosta, jonka seurauksena Sri Lankan paikallishallinnossa otettiin käyttöön sukupuolikiintiö vuonna 2018. Kiintiö edellyttää, että 25 prosenttia paikallistason päättäjistä on naisia. Tämä on Sri Lankassa historiallista, sillä naispoliitikkojen määrä ei paikallishallinnossa ole aikaisemmin ylittänyt kahta prosenttia. Kiintiön vaikutuksesta vuoden 2018 paikallisvaaleissa yli 2 000 naista valittiin paikallishallinnon päättäjiksi. Tämä on valtava harppaus aiempaan 82 naispoliitikkoon. Paikallishallinnon sukupuolikiintiöt ovat siis siivittäneet edustuksellisemman demokratian kehitystä Sri Lankassa.  

Naisten poliittisen vaikutusvallan kasvulla kohti inklusiivisempaa Sri Lankaa 

Sukupuolikiintiöillä on tärkeä merkitys naisten poliittisen osallisuuden kasvattamisessa, mutta ne eivät yksin takaa yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia. Naispoliitikkojen paikkamäärän kasvu Sri Lankan paikallishallinnossa ei myöskään ole suoraan merkinnyt yhdenvertaisia vaikuttamismahdollisuuksia. Instituutionaaliset, sosiaaliset ja kulttuuriset esteet luovat edelleen suuria haasteita naisten poliittiselle osallistumiselle.  

Sri Lankassa vuoden 2021 alussa alkava Demo Finlandin hanke paikallisen One-Text Initiativen (OTI) kanssa pyrkii tarttumaan näihin haasteisiin ja tukemaan naisten paikallistason osallistumista tarjoamalla koulutuksia ja verkostoitumismahdollisuuksia. Vuosien 2019–2020 pilottihankkeessa samaa tarkoitusta varten käynnistettiin 40 naispoliitikon monipuolueverkosto. Kaikki nämä luovat edellytyksiä inklusiivisemmalle ja tasa-arvoisemmalle poliittiselle osallistumiselle.

Puolueiden rooli on merkittävä, sillä ne voivat edistää naisten valintaa johtotehtäviin sekä tukea ja kouluttaa naisia poliittisessa vaikuttamistyössä.

Hankkeen yhtenä tavoitteena onkin pureutua vallitseviin asenteisiin ja mielikuviin poliitikoista, jotta naiset nähtäisiin yhdenvertaisina poliitikkoina miesten rinnalla. Tämä on tärkeää, sillä tällä hetkellä naispoliitikkoihin suhtaudutaan epäilevästi. Moni on kertonut esimerkiksi joutuneensa häirinnän kohteeksi politiikassa toimimisen vuoksi. 

Toisaalta naispoliitikot tarvitsevat tukea oman poliittisen osaamisena kehittämisessä. Tässä puolueiden rooli on merkittävä, sillä ne voivat edistää naisten valintaa johtotehtäviin sekä tukea ja kouluttaa naisia poliittisessa vaikuttamistyössä. Demo Finlandin tulevassa hankkeessa puolueiden rooli naisten aseman vahvistamisessa nostetaan esiin uudella tavalla.  

Sukupuolikiintiöt ovat olleet tärkeä ensiaskel kohti edustuksellisempaa demokratiaa Sri Lankassa. Työ aidosti yhdenvertaisen ja inklusiivisen demokratian puolesta jatkuu kuitenkin vielä pitkään.

Lähteenä käytetty myös: Vijeyarasa, R. (2020) ‘Women’s absence in Sri Lankan politics: Lessons on the effectiveness and limitations of quotas to address under-representation’, Women’s Studies International Forum, 81: 102371. 

Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.