Hyppää sisältöön

Demokratiassa kuunnellaan ja tullaan kuulluksi

Demokratia ei ole pysyvä tila, vaan demokratiaa ja sen arvokkaita arvoja on jatkuvasti vaalittava. Demokratiasta on pidettävä huolta, Suomessakin.

Demokratiaan liitetään laajan sananvapauden periaate. Sananvapaus ei ole vain osa demokratiaa, vaan sen edellytys. Demokratiaan kuuluu moniäänisyys ja avoin julkinen keskustelu ilman ennakkosensuuria. Myös valtaapitäviä tulee voida kriittisesti arvioida ja jopa arvostella. Sananvapaudesta säädetään eri laeissa ja sopimuksissa monella tavalla. Suomen perustuslaki turvaa oikeuden ilmaista ja vastaanottaa tietoja ja mielipiteitä kenenkään ennakolta estämättä. Vastaavasti Euroopan ihmisoikeussopimus vahvistaa sananvapauden oikeudeksi, joka takaa vapauden jakaa, esittää ja vastaanottaa tietoja sekä ajatuksia viranomaisten siihen puuttumatta.

Demokratiassa sanan- ja mielipiteenvapautta on vaalittava ja sen säilyttämiseksi sekä edistämiseksi on tehtävä jatkuvasti työtä. Elämme ajassa ja yhteiskunnassa, joka uhkaa laajan sananvapauden periaatetta, eikä sitä voi ohittaa kevyesti. Kun sananvapaus lakkaa, sulkeutuvat demokratian ovet. Tästä meillä on lukuisia esimerkkejä historiassa, eikä nykyinen aikammekaan tee siinä poikkeusta. Sananvapauden kaventuminen hiipii yhteiskunnalliseen keskusteluumme vaivihkaa ja luo yhteiskuntaamme epäluottamuksen ilmapiiriä. Sillä on kauaskantoisia vaikutuksia.

Sananvapauden kaventumista perustellaan usein vääristyneen tai virheellisen, vahingoittavan, loukkaavan puheen tai mielipiteen, jopa propagandan argumentein. On kuitenkin erotettava toisistaan kriittinen arvosteleminen sekä asioiden aito kyseenalaistaminen ja toisaalta tarkoituksella lausuttu loukkaus.

Mediaa on länsimaisissa demokratioissa pidetty yleisesti vallan vahtikoirana. Medioiden politisoituminen on kuitenkin selvästi nähtävissä myös lännessä, esimerkkinä Yhdysvaltojen ja Britannian konservatiivisen ja demokraattisen median jakautuneisuus. Julkisen median roolin tulisi kuitenkin olla riippumaton, moniäänisyyttä kunnioittava sekä avointa keskusteluilmapiiriä luova taho, jossa tietoa arvioidaan ja jaetaan monista lähteistä käsin ilman poliittisia intressejä.

Jokaisen tulisi voida kokea olevansa arvokas mielipiteineen ilman pelkoa leimatuksi tulemisesta tai mitätöimisestä.

Jokainen meistä vastaanottaa päivittäin valtavat määrät erilaista tietoa ja mielipiteitä. On hyvä pohtia, miten toimin, kun kohtaan mielipiteen tai näkemyksen, joka on vastoin omaani. Miten suhtaudun kyseisen näkemyksen esittäjään? Pysähdy ja kuuntele, ole rauhallinen, vaikka käsittelyssä oleva asia olisikin tunnevaikutukseltaan latautunut. Luo ihmisiä ja heidän mielipiteitään kunnioittavaa keskustelukulttuuria. Kuuntele ja anna kuulluksi tulemisen kokemuksia. Suostu astumaan epämukavuusalueelle. Opettele suhtautumaan erilaisiin näkemyksiin sekä mielipiteisiin tietoisesti sovittelevaa avointa dialogia luoden. Opettele sietämään erilaisia näkökulmia ja niiden perusteluja. Kiinnitä huomiota siihen, miten puhut ja viestit ihmisille, jotka ovat kanssasi eri mieltä.

Jokaisen tulisi voida kokea olevansa arvokas mielipiteineen ilman pelkoa leimatuksi tulemisesta tai mitätöimisestä, sillä väärässä olemisen ja leimatuksi tulemisen pelko johtaa helposti itsesensuuriin ja näin on omiaan moniäänisyyden rajoittamisessa. Ylläpidä ja vaali yhteyttä, vältä vastakkainasettelua ja henkilöön käyvää argumentaatiota.

Demo Finlandin toimintaperiaatteina on edistää rauhanomaista dialogia, puolueettomuutta sekä moniarvoisuutta. Järjestö toimii erilaisia näkemyksiä kunnioittaen sekä eri uskonnollisten, poliittisten ja ideologisten näkemysten yhteistyötä vaalien. Nykyajan Suomessa Demo Finlandilla on tärkeä tehtävä moniäänisen keskustelun ylläpitäjänä ja rakentajana. Viime kädessä jokaista meitä tarvitaan sananvapauden edistämisessä.

Demo Finland julkaisee sivuillaan säännöllisesti jäsenpuolueidensa edustajien blogeja. Tekstissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia, eivätkä välttämättä edusta Demo Finlandin näkemyksiä.

Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.