Hyppää sisältöön

Det globala jämställdhetsarbetet behövs

I internationell jämförelse räknas Finland ofta till de mest framgångsrika länderna i fråga om jämställdhet. De framsteg vi nått, både i fråga om vår egen lagstiftning och internationella deklarationer och konventioner, är resultatet av outtröttligt arbete av jämställdhetaktivister och politiker. Även om vi på ett allmänt plan kanske aldrig levt så jämställt som vi gör idag, vet vi också att många jämställdhetsutmaningar kvarstår, både i Finland och globalt.

Regeringens målsättning är att göra Finland till ett ledande land i fråga om jämställdhet. I praktiken handlar det om att målmedvetet fortsätta bli bättre på hemmaplan, men också att vi ska ha en aktiv roll på den globala jämställdhetsfronten. I regeringsprogrammet slås fast att Finlands utrikes- och säkerhetspolitik utgår från de mänskliga rättigheterna och ett centralt mål är att systematiskt främja jämställdhet. Målsättningen att bli ett ledande land i fråga om jämställdhet förpliktar. Globalt sett finns det idag ett verkligt och tydligt behov av ledarskap i jämställdhetsfrågor.

Under de senaste åren har en oroande motreaktion mot jämställdhetsarbetet och kvinnors rättigheter vuxit fram runt om i världen – också i våra egna närregioner. Grundprinciper gällande kvinnors rättigheter, som till exempel kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter, ifrågasätts allt oftare och jämställdhet framställs ibland som ett hot mot traditionella familjevärderingar eller mot männens ställning i samhället. På olika håll har vi sett skärpningar till exempel i abortlagstiftningen, kampanjer mot sexuella minoriteter och hur tidigare vedertagna begrepp gällande könsmångfald ifrågasätts.

Undermineringen av kvinnors och sexuella- och könsminoriteters rättigheter är inte en slump, utan resultatet av ett systematiskt arbete. Den så kallade antigenderrörelsen är skrämmande effektiv och visar att inget kan tas förgivet. Även de – för oss – mest självklara värderingarna, som grundläggande mänskliga rättigheter, kan ifrågasättas och måste därför ständigt försvaras och främjas.

En forskningsrapport, medfinansierad av Finlands utrikesministerium, kring antigenderrörelsen visar att rörelsen inte enbart riktar sig mot kvinnor eller sexuella minoriteter: den strävar även efter att undergräva demokratin, till exempel genom riktade trakasserier på nätet.

Systematisk hatretorik och trakasserier är ett allvarligt problem och ett hot både mot vår demokrati och mot jämställdheten. Kvinnor och flickor är speciellt utsatta för näthat och den ökande digitala otryggheten är en stor jämställdhetsutmaning också i Norden. I år då Finland innehar ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet har vi uppmärksammat den här utmaningen. I juni ordnade vi till exempel en tvådagars konferens för att tillsammans föra diskussionen vidare och försöka hitta lösningar.

Ifrågasättandet av kvinnors rättigheter runt om i världen understryker betydelsen av det nordiska jämställdhetssamarbetet. Vårt arbete ute i världen är viktigt; till exempel vårt starka stöd till FN:s befolkningsfond UNFPA är en viktig motkraft mot dem som motsätter sig främjandet av kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter. Då de nordiska jämställdhetsministrarna tillsammans deltog i World Pride i Köpenhamn i mitten av augusti, träffade vi även generaldirektören för UNFPA och bekräftade vårt fortsatta stöd för att försvara kvinnors och sexuella- och könsminoriteters rättigheter.

I skrivande stund är situationen i Afghanistan oerhört oroande och alla vi förkämpar för jämställdhet har en utmanande och viktig uppgift framför oss för att försvara de mänskliga rättigheterna. Oron för kvinnors och flickors ställning och människorättsförsvararnas situation är stor. Det är viktigt att hålla fast vid de långsiktiga målsättningarna om att fortsätta stöda jämställdhet och flickors och kvinnors rättigheter. I det här läget blir det särskilt viktigt att stöda FN:s arbete i landet.

Budskapet som bärs fram över hela jämställdhetsfronten är klart: vi kan inte vila på våra lagrar, arbetet måste fortsätta. I Finland, Norden, Europa och runt om i världen. Den här frontlinjen får inte svikta.

Demo Finland publicerar regelbundet bloggar från representanter för sina medlemspartier. Åsikterna i texten är författarens egna och representerar inte nödvändigtvis Demo Finlands åsikter.

Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.