Hyppää sisältöön

Generation Equality -nuortenryhmän vetoomukset Suomelle demokratiahuippukokoukseen

Verkkohäirintä estää erityisesti tyttöjen, naisten ja sukupuolivähemmistöjen osallistumista politiikkaan ja päätöksentekoon demokratiassa. Verkkohäirintä on vakava uhka demokratialle, sillä sen tavoitteena on pelotella ja hiljentää moniäänisyyttä yhteiskunnassa. Häirintä lisää yhteiskunnallista vastakkainasettelua, horjuttaa luottamusta demokraattisiin instituutioihin ja tulehduttaa keskustelukulttuuria.

Kansainvälisen Free to be online -suurtutkimuksen mukaan yli puolta (58 %) tutkimukseen osallistuneista tytöistä ja nuorista naisista on häiritty verkossa. Myös Suomessa verkossa häirityksi joutuneiden tyttöjen osuus on hälyttävän korkea (42 %). Globaalisti joka viides tyttö (19 %) on lähtenyt sosiaalisen median alustoilta tai vähentänyt niiden käyttöä merkittävästi häirinnän vuoksi ja yli kymmenesosa (12 %) on muuttanut tapoja ilmaista itseään. Häirintää kokeneista suomalaistytöistä jopa joka kolmas (28 %) rajoittaa mielipiteidensä ilmaisemista sosiaalisessa mediassa häirinnän vuoksi ja 14 % on poistunut sosiaalisen median palvelusta, jossa on joutunut häirityksi. Suomi on sitoutunut UN Womenin koordinoiman maailmanlaajuisen Generation Equality -kampanjan puitteissa kitkemään ja ehkäisemään sukupuolittunutta verkkoväkivaltaa Suomessa ja kansainvälisesti.

Generation Equality -nuortenryhmä vetoaa, että Suomi sitoutuu seuraaviin toimiin demokratian edistämiseksi kotimaassa ja kansainvälisesti:

Suomi sitoutuu edistämään haitallisen sisällön moderointia verkkoalustoilla polarisaation kielteisten vaikutusten vähentämiseksi.

Polarisaatio lisää ihmisten vastakkainasettelua ja normalisoi ääriajattelua. Suomen tulee sitoutua edistämään alustayhtiöiden vastuuta haitallisen sisällön moderoinnista. Yritysten tulee panostaa alustojen moderointiin, palkata osaavia ammattilaisia ja ennaltaehkäistä verkkohäirintää. Alustojen käyttämät algoritmit tulee tehdä entistä läpinäkyvämmiksi ja erityisesti lapsille ja nuorille suunnatun polarisaatiota lisäävän sisällön tarjoamiseen on puututtava.

Suomi panostaa eettiseen, ihmisten hyvinvointia tukevaan teknologiakehitykseen ja digitalisaatioon.

Nopea teknologiakehitys tarkoittaa, että myös verkkohäirinnän keinot ovat yhä moninaisempia. Tästä esimerkkinä on ollut tekoälyn nopea kehitys ja tekoälyteknologioiden käytön lisääntyminen. Suomi edistää teknologiainnovaatioita, jotka rakentavat positiivista demokratiakehitystä ja tukevat ihmisten hyvinvointia. Suomi edistää vastuullisen sosiaalisen median kriteeristöä ja sijoittaa eettiseen digitalisaatioon. 

Suomi edistää tietoisuuden lisäämistä verkkohäirinnästä koulutuksen kautta kouluissa, yrityksissä ja lainsäädäntöelimissä.

Kouluissa digitaidot, kriittinen medialukutaito sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen tulee olla osana opetussuunnitelmaa sekä konkreettisia opetussisältöjä. On tärkeää, että lapset ja nuoret osaavat toimia verkossa ja tunnistavat verkkohäirinnän eri muodot sekä ymmärtävät verkkohäirinnän vakavat seuraukset. Teknologiayritysten tulee lisätä työntekijöidensä tietoisuutta sukupuoleen perustuvasta verkkohäirinnästä. Lainsäätäjien ja lainvalmistelijoiden koulutus on keskeistä, koska teknologia kehittyy nopeasti ja tarvitaan jatkuvasti uutta osaamista vastata verkkohäirinnän haasteisiin demokratialle. 

Suomi sitoutuu verkkohäirinnän rangaistavuuden ja sanktioiden kehittämiseen kansallisessa lainsäädännössä ja sen toimeenpanemisessa.

Sosiaalisessa mediassa tapahtuva verkkohäirintä pitäisi tuoda omaksi rikosnimikkeekseen, jotta häirintään voitaisiin puuttua entistä tehokkaammin. Verkkohäirinnän valvontaa tulisi kehittää lisäämällä resursseja ja osaamista häirintään puuttumisesta. Oikeusjärjestelmää, kuten tuomioistuinlaitosta ja poliisia, tulee kouluttaa verkkohäirinnän vakavista vaikutuksista niin yksilöille kuin yhteiskunnallekin. 

Suomen toimet verkkohäirinnän torjumiseksi lisäävät tasa-arvoa ja hyvinvointia, ylläpitävät demokratiaa ja edistävät rakentavaa keskustelukulttuuria. Tavoitteenamme on, että verkko on kaikille turvallinen ja osallisuutta lisäävä ympäristö.

Plan International Suomen ja UN Women Suomen koordinoima Generation Equality -nuortenryhmä on laatinut vetoomukset Demo Finlandin kanssa järjestetyssä työpajassa helmikuussa 2024.

Demo Finland on kaikkien eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö. Se toimii demokratian edistämiseksi vahvistamalla erityisesti naisten, nuorten ja vammaisten ihmisten poliittista osallistumista sekä tukemalla puolueiden välistä dialogia.

Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.