Hyppää sisältöön

Ihmisoikeudet ja demokratia kehityspolitiikan kärkeen

Uuden kehityspoliittisen toimenpideohjelman mukaan Suomen kehitysyhteistyön lähtökohtana on kehitysmaiden kansalaisten ja heidän demokraattisesti valittujen edustajiensa omistajuus yhteiskuntiensa kehityksessä. Kehitysministeri Heidi Hautalan sanoin: “Toiminnassa tulevat korostumaan aiempaa enemmän ihmisoikeudet sekä tuki kehitysmaiden omien resurssien käytölle kehitykseen. Samalla kohdennamme omaa työtämme kehitysmaiden tarpeiden, globaalin työnjaon sekä suomalaisen osaamisen ja vahvuuksien perusteella”.

Uusi ohjelma tunnistaa demokraattiset instituutiot kehittyvän yhteiskunnan edellytyksinä. Jatkossa Suomi tukeekin voimakkaammin puolueita, kansalaisyhteiskuntaa sekä hyvää ja demokraattista hallintoa sen jokaisella tasolla. Arabikevään tapahtumien myötä demokratiakysymykset painottuvat tulevaisuudessa entistä enemmän ja kehitysyhteistyövaroja voidaan kohdentaa ihmisoikeus- ja demokratiatukena yhteiskunnallista muutosta läpikäyviin maihin.

Kestävät kehitystulokset edellyttävät kansalaisosallistumista ja vaikutusmahdollisuuksien vahvistamista. Ihmisoikeudet tunnustavassa oikeusvaltiossa mahdollisuudet ovat kaikille samat ja vähemmistöjen osallistumismahdollisuudet on turvattu. Suomi kiinnittääkin erityisesti huomiota naisten ja nuorten taloudelliseen, sosiaaliseen ja poliittiseen osallistumiseen. Kansalaisyhteiskunnan roolia uudessa ohjelmassa kuvaa myös linjaus, jonka mukaan tukea voidaan kohdentaa demokraattisten voimien ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen tilanteissa, joissa hallitustenväliselle yhteistyölle ei ole edellytyksiä.

Ihmisoikeuksia edistävä, demokraattinen ja vastuullinen yhteiskunta on nostettu yhdeksi Suomen kehitysyhteistyön neljästä painopisteestä. Suomen kehityspolitiikan perimmäisenä tavoitteena on edelleen äärimmäisen köyhyyden poistaminen ja ihmisarvoisen elämän turvaaminen kaikille, ja läpileikkaaviksi periaatteiksi ohjelma määrittelee sukupuolten tasa-arvon, ilmastokestävyyden edistämisen sekä eriarvoisuuden vähentämisen.

Demo ry on mielissään uuden toimenpideohjelman linjauksista. “Ihmisoikeusperustainen näkökulma on kansainvälisestikin katsottuna hyvin edistyksellinen, ja demokratia ja ihmisoikeudet kulkevat käsi kädessä”, kommentoi Demon toiminnanjohtaja Tiina Kukkamaa-Bah. Hän on erityisen ilahtunut siitä, että uudessa kehityspoliittisessa ohjelmassa tunnustetaan demokratian tukemisen vaativan myös demokratian poliittisten elementtien tukemista, ja että puolueiden merkitys demokratian rakentamisessa ja juurruttamisessa on huomioitu.

Lue lisää: Kehityspoliittinen toimenpideohjelma 2012

Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.