Hyppää sisältöön

Maailma tarvitsee rauhanrakentajia

Rauhanvälitys on keskeinen osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Suomelle rauhanrakentajan rooli on ollut aina luonteva. Pieni pohjoinen kansakunta, jolla ei ole taakkanaan kolonialistista historiaa, on ollut neutraali toimija kansainvälisessä politiikassa. 

Liittoutuminen ei estä rauhanrakentamista. Hyvä esimerkki tästä on Norja, jolla on vahva rauhanrakentajan profiili. Tällä rauhanrakentajan tiellä Suomenkin tulee jatkaa.

Kestävä rauha edellyttää poliittisten, taloudellisten, uskonnollisten ja laajojen yhteiskunnallisten näkemysten huomioimista. 

Presidentti Ahtisaaren perintö velvoittaa Suomea vahvistamaan rauhanrakentamista kaikilla tasoilla. Kestävä rauha edellyttää poliittisten, taloudellisten, uskonnollisten ja laajojen yhteiskunnallisten näkemysten huomioimista. 

Nuorten ja naisten rooli rauhanvälitysprosesseissa korostuu yhä enemmän. Suomella on vahva taustansa nuoria ja naisia koskevien YK:n päätöslauselmien tukijana. Suomen oma historia tarjoaa tässäkin vakaan pohjan. Yhteiskuntaamme on rakennettu eri väestöryhmien näkökulmat huomioiden tasa-arvoiselta ja tasavertaiselta pohjalta. 

Viimeisen parin vuosikymmenen aikana rauhanvälityksen käsitteet ja rakenteet ovat edelleen kehittyneet. Rauhanvälittämisestä on tullut yhä ammattimaisempaa toimintaa. Rauhanvälityksen tutkimus lisää ymmärrystä ja parantaa rauhanrakentamisen menetelmiä. 

Eri instituutioissa on omat yksikkönsä rauhanvälitykselle. On tärkeää, että Suomi on aktiivinen toimija erityisesti YK:n, EU:n ja ETYJ:n rauhanvälitystyössä. Kansainvälisten institutionaalisten toimijoiden lisäksi rauhanvälityksessä tarvitaan kansalaisjärjestöjä ja poliittisia puolueita.

Viestimme monipuolueyhteistyöstä ja koalitiohallituksista otetaan ilolla maailmalla vastaan.

Kestävä rauha edellyttää laajaa poliittista osallisuutta ja hyväksyntää. Vaikka rauhanvälitys näyttäytyy usein korkean tason diplomatiana, kyse on lopulta poliittisten toimijoiden ja eri väestöryhmien välisistä suhteista ja konfliktien ratkaisemisesta.

Demo Finlandin tehtävänä on osaltaan lisätä eri poliittisten toimijoiden yhteistyötä ja erilaisten ihmisten osallistumista politiikkaan. Viestimme monipuolueyhteistyöstä ja koalitiohallituksista otetaan ilolla maailmalla vastaan. Monessa maassa tällaiset asiat ovat täyttä utopiaa. Siksi meillä on vielä paljon tehtävää! 

Kauteni Demo Finlandin puheenjohtajana on tullut päätökseen. Haluan kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita ja luottamushenkilöitä saumattomasta yhteistyöstä. Ennen kaikkea haluan kiittää Demo Finlandin henkilöstöä arvokkaasta työstä demokratian eteen. Te toimitte etulinjassa paremman maailman eteen suunnitellessanne uusia ohjelmia ja yhteistyömuotoja kansainvälisten toimijoiden kanssa.  

Rauhallista joulua ja menestystä vuodelle 2024! 

Demo Finland julkaisee sivuillaan säännöllisesti jäsenpuolueidensa edustajien blogeja. Tekstissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia, eivätkä välttämättä edusta Demo Finlandin näkemyksiä.

Jaa somessa:

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeemme

Saat sähköpostiisi kootusti Demo Finlandin uusimmat uutiset kuusi kertaa vuodessa. Voit peruuttaa tilauksesi koska tahansa.