Syyskuussa 2014 päättyneen EU:n Erasmus+ -pilottiprojektin aikana toteutettiin neljä opintomatkaa, joille osallistui nuoria Suomesta, Bangladeshista, Nepalista ja Sloveniasta. Matkojen tarkoitus oli edistää nuorten kansainvälistä kokemustenvaihtoa sekä aktiivista kansalaisuutta. Opintomatkoilla käsiteltiin muun muassa ihmisoikeuksia, tasa-arvokysymyksiä, korruptiota ja nuorten yhteiskunnallista osallistumista. Jokaisessa neljässä maassa järjestettiin myös hankkeen teemoja käsitteleviä tilaisuuksia ja seminaareja.

Nuorten kansainvälinen kokemustenvaihto, keskinäinen oppiminen ja vertaistuki olivat keskeisessä roolissa myös vuoden 2015 aikana toteutetussa jatkohankkeessa, jossa nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet olivat edelleen läpileikkaavana teemana. Hanke Youth Creating Solutions for Meaningful Participation syvensi pilottiprojektin aikana käsiteltyjä teemoja ja hyödynsi niistä saatua palautetta. Vuoden 2015 aikana järjestettiin kansainväliset koulutusohjelmat Sloveniassa, Bangladeshissa, Suomessa ja Nepalissa. Päätavoitteena oli lisätä nuorten kykyä aktiiviseen yhteiskunnalliseen osallistumiseen, heidän kohtaamiensa haasteiden käsittelyyn sekä demokratian ja ihmisoikeuksien edistämiseen. Suomesta koulutusohjelmiin osallistui poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen aktiiveja.