Tälle sivulle on listattu Demon päättyneet hankkeet.

Nepalissa Demo tuki poliittisten opiskelija- ja nuorisojärjestöjen yhteistyöfoorumin perustamista ja työskentelyä vuodesta 2007 vuoteen 2015.

Sri Lankassa Demo kokosi maan parlamenttipuolueiden poliittiset nuorisojärjestöt yhteen ensimmäistä kertaa maan sisällissodan jälkeen vuonna 2015. Eri taustoista tulevat nuoret poliitikot keskustelivat avoimesti sisällissodan jälkeisestä sovittelusta ja tekivät yhteisen suunnitelman yhteistyöstään jatkossa.

Tansaniassa maan parlamenttipuolueiden naisjärjestöt perustivat Demon tuella ensimmäisen yli puoluerajojen toimivan naisten yhteistyöfoorumin vuonna 2010. Foorumi on saavuttanut merkittävän aseman tasa-arvon edistäjänä Tansanian politiikassa. Demon tuki foorumille loppui vuoden 2015 lopussa.

Egyptissä Demo on ollut mukana Suomen Egyptin suurlähetystön paikallisen yhteistyön määrärahoilla tuetussa hankkeessa Egyptian Women Engage Actively for Democracy & Reform. Paikallisena kumppanina toimi Resources for Development Centre -järjestö. Hankkeen tarkoituksena oli voimaannuttaa nuoria egyptiläisiä naisia osallistumaan aktiivisesti maan demokratiaprosessiin. Demon osuus hankkeessa oli suomalaisten ja egyptiläisten naispoliitikkojen välisen kokemustenvaihdon koordinointi, joka toteutettiin järjestämällä ”dialogikahviloita”. Naisaktiivit eri puolueista ja järjestöistä keskustelivat Skypen välityksellä naisten asemasta Egyptissä ja Suomessa. Keskustelua käytiin muun muassa naisten yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, tasa-arvosta ja feminismistä.

Ghanassa Demo on toiminut yhteistyössä ghanalaisen Institute of Economic Affairs -järjestön ja European Partnership for Democracyn kanssa naisten roolin vahvistamiseksi maan parlamentissa. Hanke keskittyi joulukuun 2012 parlamenttivaaleihin ja tuki naispoliitikkojen välistä yhteistyötä sekä naisten koulutusta osaavammiksi ja aktiivisemmiksi yhteiskunnallisiksi toimijoiksi. Hankkeeseen kuului puolueiden naisjärjestöjen ja naisparlamenttiehdokkaiden yhteisiä työpajoja, minkä lisäksi naisedustajien koulutusta järjestettiin myös parlamenttivaalien jälkeen. Myös tansanialaisten naispoliitikkojen yhteistyöfoorumista saatuja kokemuksia jaettiin Ghanan hankkeessa. Naisten puoluerajat ylittävästä yhteistyöstä Tansaniassa kertoi ghanalaisille kollegoilleen Tanzania Women Cross-Party Platformin puheenjohtaja Anna Abdallah.

Lisäksi Demo on ollut mukana toteuttamassa poliitikkojen kokemustenvaihtoa myös Libyassa ja Marokossa.